пʼятниця, 25 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: По діл тексту на речення. Зв’язо к слів у реченні. Перевірна робота. Ко нтрольне списування тексту «Ліс»

Українська мова 2 клас

Тема: По діл тексту на речення. Зв’язо к слів у реченні. Перевірна робота. Ко нтрольне списування тексту «Ліс»

Мета: закріпити знання учнів про речення як складову частину зв’язного мовлення, вміння ділити текст на речення, відокремлювати речення одне від одного, встановлювати зв’язок слів у реченні; формувати орфографічну увагу; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 89, вправа 226)
— Прочитайте речення, які ви записали вдома.
— Зачитайте речення, яке відповідає схемі в підручнику. (Спить ліс. Спорожніло поле.)
2. Г ра «Мікрофон»
— Що таке текст?
— З чого складаються речення?
— Як позначається на письмі початок і кінець речення?
— Як пишуться слова в реченні?
— Що виражає речення?
3. К аліграфічна хвилинка
Урок продовжим без зупинки
З каліграфічної хвилинки.
— Запишіть каліграфічно:
К к ов рою ко ковдрою
— Усно складіть речення з цим словом.
III. По відомлення теми й мети уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися ділити текст на речення, встановлювати зв’язок слів у реченні.
IV. Мо тивація навчальної діяльності
1. П оділ тексту на речення (с. 89, вправа 227)
— Прочитайте мовчки.
— Установіть межі речення.
— Прочитайте вголос, позначаючи кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.
Учитель показує малюнок ковдри і малюнок засніженого поля.
— Поясніть, чому сніг порівнюють з білою ковдрою.
— Спишіть текст.
— Перше слово в кожному реченні пишіть з великої букви. У кінці речення ставте крапку.
2. Р обота з дидактичним матеріалом. Зв’язок слів у реченні
Весело стрибає білка з гілка на гілка.
Весело стрибає білка з гілки на гілку.
— Яку групу слів не можна назвати реченням? Чому?
3. Ознайомлення з правилом (с. 89)
4. В иконання тренувальної вправи 228 (с. 89)
— Прочитайте записи. Яку групу слів не можна назвати реченням? Чому?
— Перебудуйте їх так, щоб вийшло речення. Прочитайте речення.
5. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Р обота з деформованим текстом (с. 90, вправа 229)
— Прочитайте. Як ви гадаєте, про яку пору року йдеться? Які зміни відбулися в природі?
— Зверніть увагу на слова в дужках.
— Скажіть, чи пов’язані вони з іншими словами в реченні?
— Змініть слова в дужках так, щоб утворилися речення. Запишіть текст.
Перевірка виконаної вправи.
2. П еревірна робота. Контрольне списування
Ліс
Чудовий ліс узимку. Виблискують пухнасті шапки на столітніх соснах. Ось і сонечко зазирнуло до лісу. Заіскрились шишки на гілках ялинок. Вітерець весело грає з березами та осиками. Білою пухнастою ковдрою вкрилися галявини. Ліс виспівує свою зимову пісню.
Пальчикова гімнастика
3. Р обота з дидактичним матеріалом. Робота в групах
Кожна група отримує картку із завданням прочитати слова. Із слів кожного рядка утворити прислів’я. Пояснити його зміст.
До, язик, Києва, доведе.
Під, камінь, лежачий, і, не тече, вода.
Бджола, а, мала, та, й, працює.
З, великий, іскри, буває, малої, вогонь.
Звітування груп.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Що нового дізналися на уроці? (Слова в реченні зв’язані між собою.)
— Що навчилися робити? (Училися ділити текст на речення, встановлювати межі речення.)
Вправа «Незавершене речення»
— На сьогоднішньому уроці я удосконалив свої знання про...
— На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям було...
— На сьогоднішньому уроці я навчився...
— На сьогоднішньому уроці мені запам’яталися такі види роботи...
— Мені було цікаво, коли...
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар