субота, 26 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Питальні речення. Роз ділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях

Українська мова 2 клас

Тема: Питальні речення. Роз ділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях

Мета: дати учням уявлення про питальні речення; формувати навички інтонування питальних речень; розвивати усне мовлення учнів; виховувати бережливе ставлення до книги.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 91, вправа 234)
— Прочитайте текст з утворених речень.
— Розкажіть, що ви дізналися про іній.
2. Г ра «Слова загубились»
— Доповніть речення словами з довідки. Запишіть їх.
Прийшла зима. Випало ... снігу. Діти надумали ... гірку. Вони взялися ...
до роботи.
Гірка ... на славу. Як весело взимку!
(Багато, зробити, дружно, вийшла)
— Скільки речень ви записали?
— Доведіть, що це речення.
— Прочитайте розповідні неокличні речення.
— Прочитайте розповідні окличні речення.
— Який розділовий знак ставиться в кінці розповідного неокличного речення?
— Який розділовий знак ставиться в кінці розповідного окличного речення?
III. Мо тивація навчальної діяльності
1. Р обота над загадкою
Не кущ, а з листочками.
Не сорочка, а зшита. (Книга)
— Складіть речення зі словом книга.
2. К аліграфічна хвилинка
Бб біб л от ек ка
— Яке слово можна утворити?
3. Г ра «Роз’єднай слова»
— Утворіть речення і запишіть його.
Дітипідклеїликнигиушкільнійбібліотеці.
— Яке це речення за метою висловлювання та інтонацією?
IV. По відомлення теми й мети уроку
— Сьогодні ми будемо вивчати питальні речення, навчимося правильно інтонувати їх.
V. В ивчення нового матеріалу
1. В иконання вправи 235 (с. 91–92)
1) Робота за малюнком.
— Розгляньте малюнок у підручнику на с. 92.
— Кого зображено на малюнку?
— Що роблять діти в бібліотеці?
— Хто видає школярам книги?
— Як потрібно ставитись до книги? Чому?
2) Читання в особах розмови бібліотекаря з читачем.
— Спробуйте продовжити цей діалог.
3) Вибіркове читання речень.
— Прочитайте речення, в яких про щось запитується.
— Як ви вважаєте, як такі речення можна назвати? (Питальними)
— Який знак стоїть у кінці таких речень?
Загадка
Він після речення, цитати
Вмостився схожий на гачок,
Всіх нас примушує питати,
А сам ні пари з вуст — мовчок! (Знак питання)
Висновок. Речення, в якому про щось запитується, називається питальним. У кінці питального речення ставиться знак питання.
— Випишіть питальні речення.
2. Ознайомлення з правилом (с. 92)
— Яке речення називається питальним?
— Що ставимо в кінці питального речення?
3. Ф ізкультхвилинка
4. В иконання вправи 236 (с. 92)
Робота в парах
— Запитайте одне одного про те, що вас цікавить, і дайте одне одному відповідь.
5. Ц ікаво знати!
У розмові двох осіб речення-запитання і речення-відповіді називаються репліками.
VI. Уз агальнення й систематизація знань (див. додаток на с. 122)
VII. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— З якими новими реченнями ви ознайомилися на сьогоднішньому уроці? (Питальними)
— Ч ому ці речення називаються питальними? (Бо в них про когось чи про щось запитується.)
— Що ставимо в кінці питальних речень? (Знак питання.)
VIII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар