четвер, 24 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками

Українська мова 2 клас

Тема: Звуко-буквений аналіз слів із подовженими приголосними звуками

Мета: закріпити знання учнів про подовжені м’які приголосні звуки та написання слів із ними; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати турботливе ставлення до тварин.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання
Учні читають складені поради «Бережи книжки».
2. С кладання речень
— Побудуйте речення з кожної групи слів. Підкресліть буквосполучення ьо.
1) Льону, кольору, квітки, синього.
2) Соловйова, у, успішно, польоти, льотчика, проходять.
3. Р обота над загадкою
— Прочитайте загадку. Відгадку запишіть.
— Складіть звукову модель слова-відгадки.
На вазі не зважиш, на базарі не купиш.
III. По відомлення теми і мети уроку
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 61–62)
Вправа 167
Учні читають і списують слова, виконують усний звуко-буквений аналіз цих слів за зразком, поданим у таблиці.
Вправа 168
Учитель читає текст.
Учні дають відповіді на запитання.
— Ч им укриті схили Чернечої гори?
— Які дерева ростуть на Чернечій горі?
— Які кущі ростуть на Чернечій горі?
— Послухайте ще раз цей текст.
— Випишіть слова з подовженими м’якими приголосними звуками.
— Складіть звукові моделі цих слів.
Хвилинка спілкування
— Що тобі відомо про Чернечу гору?
— На ній — могила Тараса Шевченка.
— А ти знаєш, де вона знаходиться?
— У місті Каневі, над Дніпром.
— Як цю гору називають у народі?
— Продовжіть розмову.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
— Запишіть слова, поділяючи їх для переносу.
Взуття, життя, обличчя, узлісся.
— З’єднайте слово і його ознаку.
Ящірка щасливий
щітка прудка
друг нова
день щирий
— Яка буква, що позначає два звуки, зустрічається у кожному словосполученні?
— Які ще букви можуть позначати два звуки? Наведіть приклади.
— Поставте наголос у словах-ознаках.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Ч ого навчилися на уроці?
— Які слова з подовженими приголосними запам’ятали?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар