вівторок, 22 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Тверді й м’які приголосні. Поз начення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

Українська мова 2 клас

Тема: Тверді й м’які приголосні. Поз начення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є

Мета: поглибити знання учнів про позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є; вдосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів; розвивати мовлення, пам’ять, увагу; виховувати уважність.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 52, вправа 144)
— Про кого йдеться в тексті?
— Назвіть у виділених словах букви, якими позначено м’які приголосні звуки, та букви, якими позначено м’якість приголосних.
2. Г ра «Заміни звук»
— Замініть тверді приголосні [д], [т], [н] м’якими [д’] [т’] [н’]. Які слова утворилися?
Дим (дім), багатий (багатій), порад (порадь), завод (заводь), дружний (дружній), тин (тінь), радити (радіти), полин (полинь), знати (зняти), дати (діти).
3. Ч итання складів
— Прочитайте склади парами.
ди — ді
не — нє
лу — лю
та — тя
— Вимовте попарно приголосні звуки.
— Як вони вимовляються?
— Які букви підказали, що приголосні у другому стовпчику треба вимовляти м’яко?
III. По відомлення теми і мети уроку
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 52–53)
Вправа 145
— Прочитайте вголос склади парами. Вимовте попарно приголосні звуки.
— Назвіть букви, які підказали вам, що приголосні, позначені виділеними буквами, треба вимовляти м’яко.
Звірте свою відповідь з правилом на с. 52.
Вправа 146
Учні читають і списують речення.
— Знайдіть слова з м’якими приголосними звуками. Вимовте ці звуки.
— Виділені слова поділіть для переносу.
Пам’ятайте!
Буква й завжди позначає м’який приголосний звук [й].
— Назвіть слово у вірші, у якому всі приголосні звуки м’які. (Сійся)
Вправа 147
— Розгляньте малюнок і прочитайте вірш.
— З чого видно, що люди бережливо ставляться до природи, охороняють її?
— Спишіть виділені слова.
— Вимовте м’які приголосні звуки.
— Букви, якими позначено м’якість цих звуків, підкресліть двома рисками.
Вправа 148
— Назвіть звуки (не букви!), які треба додати до частинки слова -інь, щоб
утворилися такі слова: тінь, лінь, дзінь.
— Якими буквами позначено ці звуки?
— А якою буквою позначено їх м’якість?
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Р обота над загадкою
— Прочитайте і відгадайте загадку.

У траві лежить клубок,
В ньому безліч голочок.
— Складіть звукову модель слова їжак.
— Скільки звуків позначає буква ї?
2. Р обота в групах
— Опишіть їжачка за запитаннями та опорними словами.
1) Яка це тварина?
2) Де живе?
3) Яка в нього шубка?
4) Який носик?
5) Які очі?
6) Які ніжки?
Опорні слова: з колючок; маленький, гостренький; мов ґудзики.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Які букви вказують на м’якість приголосних?
— Поясніть такі мовні явища:
- у слові знака м’якшення немає, а м’які приголосні є;
- букви у немає, а звук [у] є?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар