четвер, 24 жовтня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: По няття про текст. Роз різнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту

Українська мова 2 клас

Тема: По няття про текст. Роз різнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту

Мета: ознайомити учнів з поняттям «текст», навчати розрізняти окремі речення і текст; розвивати вміння добирати заголовки до тексту відповідно до його змісту; виховувати спостережливість, бережливе ставлення до природи.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. П еревірка домашнього завдання (с. 77, вправа 204)
— Що ви можете сказати про хлопчика?
— Прочитайте речення зі звертанням.
— Які слова ввічливості ви підкреслили?
III. А ктуалізація опорних знань
— Що таке мова? (Все те, про що ми говоримо, читаємо, пишемо.)
— Для чого нам потрібна мова? (Щоб спілкуватися.)
— Яким буває мовлення? (Усним і писемним.)
Гра «Яке це мовлення?»
Хлопчики піднімають руку, якщо почують про усне мовлення. Дівчатка піднімають руку, якщо почують про писемне мовлення.
- Двоє учнів розмовляють.
- Учитель пише на дошці.
- Бабуся розмовляє по телефону.
- Тато читає газету.
- Діти пишуть у зошитах.
IV. По відомлення теми й мети уроку
— Наша мова складається з речень. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що саме утворюють декілька речень, але спочатку проведемо хвилинку каліграфії.
V. К аліграфічна хвилинка
— Напишіть каліграфічно.
У у Ук укр їн
VI. С ловникова робота
Загадка
У світі одна — наша мати вона. (Україна)
— Україна — це край, в якому ми живемо. З якої букви будемо писати назву нашого краю?
— Запишіть речення, вписуючи пропущені слова: українці, Україна, український.
___ — одна з найбільших країн Європи. Основне населення держави — ___
Державна мова — ___
VII. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота з дидактичним матеріалом
Бджола — це комаха. Мурашки — лісові санітари. До нас у вікно залетіла муха. Вони поїдають шкідливих гусениць і тлю. Мурахи — лісові мешканці. Мурашник — це їх місто. Різнобарвний метелик сів на квітку. Зруйнувати мурашник — загине мурашина сім’я.
— Скільки речень у 1-му стовпчику? (4)
— Про кого йдеться в кожному реченні? (Про бджолу, муху, мурах, метелика.)
— Скільки малюнків можна намалювати? (4)
— Ч и можна дібрати заголовок до цих речень?
— Прочитайте, що написано в другому стовпчику.
— Скільки тут речень? (4)
— Про кого йдеться в кожному реченні? (Про мурашок.)
— Скільки малюнків можна намалювати? (1)
— Ч и можна дібрати заголовок до всіх цих речень?
Висновок. Порівняйте записи. Чим вони схожі? (Вони про комах.)
— Ч им вони відрізняються? (У першому стовпчику — про різних комах, це різні речення. А в другому — всі про мурашок. Речення зв’язані за змістом.)
2. Р обота за підручником (с. 79)
Вправа 205
— Прочитайте написане ліворуч і праворуч.
— Де речення зв’язані між собою, а де — ні?
— Доведіть свою думку.
— Який заголовок написано ліворуч?
— Ч и можна до написаного праворуч дібрати заголовок? Чому?
Ознайомлення з правилом (с. 79)
— Що утворює текст?
— Як розміщені речення у тексті?
— Що можна дібрати до тексту?
Робота з деформованим текстом (вправа 206)
— Змініть порядок речень так, щоб можна було прочитати текст.
— Запишіть його в зошит.
3. Ф ізкультхвилинка
VIII. Закріплення та усвідомлення вивченого матеріалу (див. додаток на с. 84)
IX. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— З чого складається текст?
— Що можна дібрати до тексту?
— Як зв’язані між собою речення в тексті?
— Що вам найбільше сподобалося на уроці?
— Що для вас було складним?
X. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар