вівторок, 10 вересня 2013 р.

Математика 2 клас Тема. Прийом округлення. Розв’язування задач.

Математика 2 клас

Тема. Прийом округлення. Розв’язування задач.

Мета: ознайомити учнів із прийомом округлення; формувати вміння знаходити зна¬чення виразів; провести роботу над помилками, допущеними в самостійній роботі; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати культуру письма.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Контроль, корекція і закріплення знань
1 Аналіз помилок, допущених у самостійній роботі
2 Усна лічба
3 Гра «Відгадай число»
1) Якщо відняти від задуманого числа 6, то залишиться 11. Яке число задумали? (17)
2) Якщо 19 зменшити на задумане число, то вийде 12. Яке число задумали? (7)
3) Я задумала число, відняла його від 15 й отримала 9. Яке число я задумала? (6)
4 Хвилинка каліграфії з логічним завданням
15 18 20 3 45 37
— Визначте зайве число. Чому число 3 зайве?
— Збільшіть його на 10.
— Яке це число? Розкладіть на розрядні доданки. А як ще можна отримати число 13 за допомогою одноцифрових чисел?
5 Розв’язування прикладів з «віконцями»
— Як називаються числа при відніманні? (Зменшуване, від’ємник, різниця)
— Прочитайте приклади різними способами.
       + 4 = 16             14 –        = 6                      – 5 = 11
15 –         = 11            9 +         = 16            12 –         = 6
20 –         = 16                    – 3 = 10                    + 7 = 15
Висновок: якщо від суми відняти один з доданків, то вийде ін¬ший доданок; якщо до різниці додати від’ємник, то вийде зменшуване.
— Як знайти від’ємник?
III. Повідомлення теми і мети уроку
IV. Вивчення нового матеріалу
1 Підготовча робота
— Кожне число можна записати у вигляді суми або різниці круг¬лого й одноцифрового чисел. Наприклад:
37 = 30 + 7 37 = 40 – 3 52 = 50 + 2 52 = 60 – 8
— Запишіть кожне з чисел 76 і 39 у вигляді суми і різниці круг¬лого та одноцифрового чисел.
2 Ознайомлення з прийомом округлення
— Цей прийом застосовується для усних обчислень у тому ви¬падку, коли хоча б один з компонентів — число, близьке до круглих десятків.
1) Якщо один з доданків, округлюючи, збільшимо на кілька оди¬ниць, то з одержаної суми потрібно відняти стільки ж одиниць.
46 + 39 = (46 + 40) – 1 = 86 – 1 = 85 — округлення другого до¬данка.
46 + 39 = (50 + 39) – 4 = 89 – 4 = 85 — округлення першого до¬данка.
2) Якщо від’ємник при округленні збільшимо на кілька оди¬ниць, то до одержаної різниці потрібно додати стільки ж оди¬ниць.
46 – 39 = (46 – 40) + 1 = 6 + 1 = 7
3 Первинне закріплення
— Розв’яжіть приклади.
18 + 23 35 – 29
64 + 19 97 – 78
Фізкультхвилинка
V. Розвиток математичних знань
1 Розв’язування задач
1) В одному будинку 50 мешканців, а в іншому — 40. Скільки всього мешканців в обох будинках?
2) У двох будинках 87 мешканців. Скільки мешканців у пер¬шому будинку, якщо в другому будинку живе 80 мешканців?
3) У будинку було 70 мешканців, 1 з них переїхав. Скільки меш¬канців залишилося в будинку?
4) Коли з будинку переїхало 6 мешканців, то в ньому залишилося 90 мешканців. Скільки мешканців було в будинку?
5) У будинку було 75 мешканців. Після того, як кілька людей переїхало, у будинку залишилося 70 мешканців. Скільки мешкан¬ців переїхало?
6) В одному будинку 40 мешканців, а в другому — на 5 мешкан¬ців більше. Скільки мешканців у другому будинку?
7) В одному будинку 36 мешканців, а в другому — на 6 мешкан¬ців менше. Скільки мешканців у другому будинку?
8) В одному будинку 50 мешканців, а в другому — 40. На скіль¬кох мешканців більше в першому будинку, ніж у другому?
9) У першому будинку 50 мешканців, у другому — 6 мешкан¬ців, а в третьому — тільки 1. Скільки всього мешканців у трьох будинках?
10) У першому будинку 70 мешканців, у другому — 9 мешкан¬ців, а в третьому будинку мешканців стільки, скільки в першому і в другому будинках разом. Скільки мешканців у третьому бу¬динку?
— Які види задач розв’язуються дією додавання? (Задачі, у яких запитується, скільки всього; у яких запитується про число, що на кілька одиниць більше даного; у яких запитується про число, що дорівнює сумі двох інших чисел; задачі на знаходження невідомого зменшуваного: щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.)
— Які задачі розв’язуються дією віднімання? (Задачі, у яких запитується, скільки залишилося; у яких запитується про число, що на кілька одиниць менше даного; задачі на порівняння двох чисел: щоб дізнатися, на скільки одне число більше чи менше ін¬шого, треба від більшого відняти менше; задачі на знаходження невідомого доданка: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок; задачі на знаходження від’ємника; щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.)
2 Розв’язування прикладів
1) Випишіть тільки вірні рівності і нерівності.
46 + 20 < 56 + 20 90 – 40 > 90 – 30
40 + 60 = 60 + 40 76 – 20 = 86 – 30
37 + 10 > 50 – 10 60 – 10 < 60 – 20
2) Обчисліть.
60 + 4 49 – 40
50 – 1 34 + 23
3 Офтальмологічна пауза
4 Розв’язання логічних завдань
1) Накресліть 3 квадрати.
— Проведіть у них по 1 відрізку, щоб цей відрізок розділив ква¬драт на:
а) 2 чотирикутники;
б) 2 трикутники;
в) трикутник і п’ятикутник.
VI. Підбиття підсумків. Рефлексія
— Які види задач розв’язуються дією додавання? Чому?
— Які задачі розв’язуються дією віднімання? Чому?
— Коли застосовується спосіб округлення?

Немає коментарів:

Дописати коментар