вівторок, 17 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема : Звуки і букви

Українська мова 2 клас

Тема : Звуки і букви

Мета: закріплювати знання учнів про звуки і букви; повторити, чим звуки відрізняються від букв; розвивати мову, мислення; виховувати любов до рідної мови.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 7, вправа 11)
— Прочитайте слова, які відрізняються від слова рік першою буквою. (Вік, сік, бік, лік, пік, тік)
— Поясніть, що означає кожне з утворених слів.
— Наведіть власні приклади слів, що розрізняються тільки одним звуком.
2. Р обота над загадкою
- Часом чорні криві, від народження німі.
А стануть у ряд,— враз заговорять. (Букви)
— Які бувають букви?
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми повторимо, як позначаються звуки мовлення на письмі.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 7–9)
Вправа 12
Учні читають і відгадують загадку про букви і звуки.
— Ч им звуки відрізняються від букв?
— Буква ь окремого звука не позначає.
Слово про слово
Буква — письмовий знак, що позначає один звук або сполучення двох звуків.
Вправа 13
Учні читають вірш Н. Становської «Звуки і букви».
— Що сказано у вірші про звуки? про букви?
— Поясніть, чим відрізняються звуки від букв.
— Спишіть три останні рядки вірша.
Запам’ятайте!
Звуки ми чуємо і вимовляємо.
Букви ми бачимо, читаємо і пишемо.
Вправа 14
Учні переставляють рядки так, щоб можна було прочитати вірш.
Це місто алфавітом звуть.
Усі тут літери живуть.
Щасливо й дружно, як сім’я,
Їх 33 — від А до Я.
— Як по-іншому можна назвати алфавіт?
Учитель звертає увагу учнів на те, що слово алфавіт має подвійний наголос (на другому і третьому складі).
Слово про слово
Абетка (алфавіт) — сукупність літер, прийнятих у писемності якої-небудь мови і розміщених у певному порядку.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
— Ч и є однакові звуки у парах слів лось — ліс, джміль — джем, чашка — лящ, гай — як, їда — сій, лак — ляк, мій — їм? Якщо є, то які саме?
— Назвіть слова, в яких останній звук позначається двома буквами. (Сіль, день, пень...)
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Назвіть алфавіти, які складаються з шести літер. (Азбука, абетка)
VII. Домашнє завдання
С. 9, вправа 15.
Додаток до уроку 12
1. В имовляй правильно!
— Прочитайте скоромовки, правильно вимовляючи голосні звуки.
- Наша Міла рук не мила,
За сніданок вранці сіла.
Загукали дітки хором:
— З милом рук не мити — сором!
— Та не бійся, мила Міло,
Тільки руки вимий з милом.
- Заіскрились в лузі роси.
Заспівали в росах коси,
і синочкові не спиться,
коли в тата косовиця.
Л. Куліш-Зіньків
2. Р обота в парах
— Випишіть зі скоромовок по п’ять слів у два стовпчики: в перший — двоскладові слова, а в другий — трискладові.
— Зробіть висновок, доповнивши речення.
У слові стільки складів, ...
3. Г ра «Добери слово»
— До кожного з поданих слів доберіть такі, що відрізняються лише голосним звуком.
Зразок. Слава — слива.
Булка — ... (білка) нірка — ... (нирка)
дим — ... (дім) лис — ... (ліс)
крук — ... (крик) лук — ... (лак)
бак — ... (бік) лад — ... (лід)
сила — ...(сіла) мир — ...(мур)
— Запишіть слова, підкресліть букви, якими розрізняються ці слова. До слова дим доберіть спільнокореневі слова — назву ознаки та назву дії.

Немає коментарів:

Дописати коментар