середа, 25 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу

Українська мова 2 клас

Тема: Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу

Мета: навчати учнів правильно вимовляти дзвінкі звуки у кінці слова і складу; закріпити вміння диференціювати дзвінкі та глухі приголосні; розвивати орфоепічну чіткість; виховувати уважність.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 43, вправа 117)
— Який дзвінкий і який парний йому глухий приголосний найчастіше трапляються в скоромовках?
— Назвіть букви, якими позначено дзвінкі приголосні звуки.
2. Г ра «Добери кінцівку»
— Поміркуйте і закінчіть рядки вірша. Підкресліть букви, якими відрізняються слова.
Виріс в лісі білий ____.
Захворів Петро на ____.
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми будемо вчитися чітко вимовляти дзвінкі приголосні у кінці слова і складу.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 43–44)
Вправа 118
Учні читають і відгадують загадки.
— Прочитайте виділені слова. Чітко вимовляйте у них останній звук.
— Запишіть слова, які закінчуються на дзвінкий приголосний звук. Підкресліть останню букву в кожному слові.
Вправа 119
Учні читають, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки перед глухими у виділених словах.
— Випишіть виділені слова. Поділіть їх на склади. Підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки в кінці складу.
— Прочитайте і запам’ятайте правило на с. 43.
Вправа 120
Учні читають слова, виразно вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу. Складають і записують речення з виділеними словами.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Р обота над прислів’ями
— Прочитайте прислів’я і поясніть їх значення.
— Спишіть прислів’я (одне на вибір). Підкресліть букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки.
- До доброї криниці стежка утоптана.
- Щоб рибку їсти, треба в воду лізти.
2. Т ворче списування
— Вставте пропущені слова з довідки.
____ засипало сніжком.
____ усю зиму лапу смокче.
Слова для довідок: ведмідь, стежки.
— Спишіть одне речення на вибір. Поділіть слова для переносу слова.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Як в українській мові вимовляються дзвінкі приголосні у кінці слова і складу? Наведіть приклади.
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар