четвер, 5 вересня 2013 р.

Літературне читання 2 клас Тема. «Здрастуй, нова «Читанко!» (Д. Павличко «Школа»; Л. Глібов «Загадка»)

Літературне читання 2 клас

Тема. «Здрастуй, нова «Читанко!» (Д. Павличко «Школа»; Л. Глібов «Загадка»)
Мета: викликати інтерес до нового підручника, теми читання; роз­вивати уміння читати за розділовими знаками, порівнювати; виховува­ти інтерес до школи, до навчання.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
1.  Перевірка готовності дітей до уроку.
Учитель
Підготувалися, малята?
Урок читання будемо розпочинати.
2.  Привітання.
II.  Бесіда про літні враження школярів, прочитані книжки
Використання інтерактивної технології «Мікрофон».
III. Ознайомлення з підручником «Читанка»
1.  Колективний розгляд обкладинки книги.
—  Кого зобразив художник?
—  Кому читає дівчинка?
—  З яких казок ці герої?
2.  Самостійний розгляд та порівняльний аналіз малюнків форзаців.
(«Читанка» має дві частини — дві окремі книжки. Форзаци ілюструють
пори року — осінь, зима, весна, літо.)
3. Знайомство зі структурою підручника.
Які відмінності є на титульній сторінці?
Де саме видана «Читанка»?
Хто її автор?
Художник?
Чи зрозумілі вам умовні позначки?
Знайдіть і самостійно прочитайте звернення до читача. Про що ви змо­жете прочитати у «Читанці»?
Як автор радить працювати з підручником?
У книзі є зміст — перелік усіх творів за порядком і сторінок, де ці тво­ри надруковано.
Перша і друга частини «Читанка» загалом містять 10 розділів. Назву кожного розділу написано на українських рушниках з орнаментом різ­них регіонів України. Назви тем обрамлено різними віночками із сим­волічних для українців рослин: барвінок, волошка, калина, мак, пше­ниця тощо.
IV.  Повідомлення теми і мети уроку
Перший розділ «У рідній школі — рідне слово». Про що ми будемо читати у творах цього розділу?
1.  Читання хором (С. 5).
2.  Удосконалення мовленнєвих досягнень учнів.
Робота над скоромовкою
Уві сні Орест Зліз на Еверест, Допоможіть Оресту Злізти з Евересту! Бо йому вже скоро Треба йти до школи!
(В. Верховень)
V.  Читання й аналіз віршів за завданнями підручника
1.   Виразне читання вірша Д. Павличка «Школа» вчителем.
2.   Перевірка первинного сприймання.
Із ким поет порівнює дітей? А школу?
3.  Робота над значенням слів. Робота в парах.
Рій                    бджоли
мрій                  вмить
школа        задзвенить довкола
4.  Повторне читання — «гудіння» вірша.
Фізкультхвилинка
5. Колективне обговорення.
Чому потрібно бути дружними і працьовитими?
6. Читання і відгадування загадок (С. 6—7).
Перша загадка — добавлянка.
Чому її так називають?
Чи допомогла влучна рима відгадати загадку?
Як розумієте слова «озветься», «гомін», вираз «голос подає дзві­нок»?
Яку підказку Леонід Глібов надає щодо розгадування загадки, яку написав?
Перекладіть російською:
жартівлива —., в пригоді —.
VI.  Підсумок уроку
Як називається підручник із читання?
Чи сподобався він вам на перший погляд? Чим?
Доведіть, що рідна школа — це дружна, працьовита шкільна ро­дина.
VII.  Контроль і оцінювання якості читацької' діяльності учнів
VIII.   Домашнє завдання
1.   Читати тексти (С. 3—7).

2.   Самостійно опрацьовувати матеріал (С. 7—9). 

Немає коментарів:

Дописати коментар