понеділок, 23 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Звуки [дж], [дз], [дз’], поз начення їх буквосполученнями дж, дз

Українська мова 2 клас

Тема: Звуки [дж], [дз], [дз’], поз начення їх буквосполученнями дж, дз

Мета: уточнити і закріпити знання учнів про приголосні звуки [дз], [дз’], [дж] та позначення їх на письмі; розвивати навички переносу слів з рядка на рядок; виховувати любов до природи.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 35, вправа 94)
— Прочитайте п’ять слів із буквою ф і п’ять слів із буквосполученням хв.
— Прочитайте складені речення.
2. Р обота над віршем
— Прочитайте вірш. Чому він так називається?
— Зверніть увагу на правильну вимову звуків [дж], [дз].
Польові дзвіно чки
Піднімає джміль фіранку,
каже: — Доброго вам ранку!
Як вам, бджілко, ночувалось?
Чи дощу не почувалось?
Виглядає бджілка з хатки:
— У дзвіночку добре спати.
Цей дзвіночок — як намет.
Тільки дощ — як кулемет.
Л. Костенко
— Випишіть спочатку слова зі звуком [дж], потім — зі звуком [дз].
— У якому із записаних слів найменше звуків?
— Складіть його звукову модель. Яким буде співвідношення букв і звуків у цьому слові?
— Як на письмі позначається звук [дж]?
— А який ще звук ми позначаємо на письмі двома буквами?
— Поміркуйте, чи можна при переносі розривати буквосполучення дж та дз, якщо вони позначають звуки [дж], [дз], [дз’]?
— Поясніть розділові знаки в кінці речень. Назвіть питальне речення зі звертанням.
III. По відомлення теми і мети уроку
— На сьогоднішньому уроці ми більше дізнаємося про приголосні звуки
[дж], [дз], [дз’].
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 35–36)
Вправа 95
Учні читають речення. У виділених словах правильно вимовляють звуки [дж], [дз], [дз’].
— Скільки в тексті абзаців? Прочитайте початок кожного.
— Випишіть виділені слова. Підкресліть буквосполучення дж, дз.
— Прочитайте і запам’ятайте правило на с. 36.
Вправа 96
Учні записують речення, доповнюють їх словами, користуючись малюнками.
— Поділіть для переносу слова з буквосполученнями дж, дз.
— Полічіть кількість звуків і букв у цих словах.
Вправа 97
Учні читають текст.
— Ч им відрізняються джміль і джмелик? (Джміль більший від джмелика за розміром, старший за віком.)
— Користуючись текстом, усно опишіть джмелика за запитаннями.
1) На що схожий джмелик? (Джмелик схожий на вертоліт.)
2) Якого він кольору? (Джмелик чорний, мов вуглинка.)
3) Що у нього на голівці і на спинці? (У нього на спинці та голівці дві плямки, мов пелюсточки квітки прилипли.)
4) На що схожі крильця джмелики? (Крильця джмелика схожі на пропелери.)
5) Як джмелик гуде? («Джу-джу-джу!» — дзвінко гуде джмелик.)
Вправа 98
— «Перетворіть» рослину хміль на комаху, замінивши один звук. Запишіть слова.
— Визначте, чи однакова кількість звуків і букв у записаних словах.
З одним зі слів складіть і запишіть речення.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Г ра «Чарівні слова»
— Складіть слова за зразком.
а) пани (сани) сапа
пальто (____) рама
б) пожежа (поле) левеня
вагон (____) таксі
в) крапка (крапля) галявина
мисливець (____) наказав
г) сирота (сирник) сінник
мило (____) ніша
— Підкресліть в утворених словах приголосні звуки.
2. Р обота в групах. Творча робота
— Зі слів кожного рядка складіть і запишіть речення.
- Маленького, в, знайшли, козлика, лісі, діти.
- Годували, його, вони, спочатку, молоком.
- На, городі, потім, пасли.
- Грався, він, з, і, бігав, дітьми.
— Назвіть слова зі збігом приголосних. Як їх можна перенести?
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Якими буквосполученнями позначаються на письмі звуки [дж], [дз], [дз’]? Наведіть приклади.
— Як треба переносити слова з такими буквосполученнями? Наведіть приклади.
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар