понеділок, 23 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Буква «ща», поз начення нею звукосполучення [шч]

Українська мова 2 клас

Тема: Буква «ща», поз начення нею звукосполучення [шч]

Мета: уточнити і закріпити знання учнів про букву щ і звуки, які вона позначає; розвивати вміння ділити слова на склади, виконувати звуко-буквений аналіз слів; виховувати любов до природи.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
— Замініть звук [ш] звукосполученням [шч]. Запишіть слова, що утворилися. Поставте наголос.
Пишу (пищу), шипучий (щипучий), шабель (щабель), ширити (щирити), плюш (плющ).
— Які слова вам були незрозумілі?
III. По відомлення теми і мети уроку
— На сьогоднішньому уроці ми більше дізнаємося про букву щ та звуки, які вона позначає.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 38–40)
Вправа 105
Учні читають вірш, називають слова із буквою щ.
— Пригадайте, які звуки позначає буква щ. Назвіть їх.
— Доберіть і запишіть сім слів із буквою щ. Можете скористатися словником.
— Звірте свої висновки з правилом на с. 38.
Вправа 106 (робота в групах)
— Прочитайте українську народну дитячу пісеньку.
— Розкажіть, чи доводилося вам її співати? Якщо ні — вивчіть її напам’ять і проспівайте.
— Назвіть букву, яка часто трапляється в словах пісеньки. Випишіть слова з цією буквою.
Вправа 107
Учні слухають текст і відповідають на запитання.
— Ч ому щиглика вважають однією із найгарніших пташок?
— Де оселяються щиглики?
— Ч ому щиглики — корисні птахи?
— На що схоже гніздо щиглика?
— Доведіть, що у слові щиглик звуків більше, ніж букв.
Вправа 108
Учні читають текст спочатку мовчки, потім — уголос, позначають кінцівку кожного речення зниженням голосу і паузою.
— Спишіть текст, не повторюючи слова Сашко. Використайте слова: він, хлопчик.
— Підкресліть слова з буквою щ. Поясніть, які звуки вона позначає.
Вправа 109
Учні читають прислів’я, пояснюють, як вони їх розуміють.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
— Прочитайте прислів’я. Букви я, є, ю, ї, що позначають два звуки, підкресліть двома рисками; букви я, є, ю, що позначають один звук,— однією.
- Хто працює — той не бідує.
- Язиком так і сяк, а ділом ніяк.
- Шануй учителя, як родителя.
- Щоб рибу їсти, треба у воду лізти.
- Хто хвалиться, той кається.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Які звуки позначає буква щ?
— Наведіть приклади слів із буквою щ.
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар