вівторок, 17 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Українська абетка. Рукописні букви української абетки

Українська мова 2 клас

Тема: Українська абетка. Рукописні букви української абетки

Мета: закріплювати знання учнів про українську абетку, назви літер за абеткою; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слів, спостережливість; закріпити вміння каліграфічного письма малих букв українського алфавіту; виховувати інтерес до навчання.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 9, вправа 15)
— Дайте правильну відповідь на запитання вчительки.
2. Х вилинка каліграфії
Аа ай аб ат ал ам ан ва ка ау
Абетка азбука алфавіт і алфавіт
Ми вивчаємо українську абетку.
3. Р обота над загадкою
Коли хочеш ти читати,
То мене повинен знати!
А коли мене не знаєш,
То нічого не вгадаєш. (Абетка)
— Які ви знаєте близькі за значенням слова до слова абетка? (Азбука, алфавіт)
— Що означають ці слова? (Сталий порядок розташування всіх літер певної мови.)
— Назвіть послідовно звуки у слові українську.
— Чим позначаються звуки мовлення на письмі?
— Чим букви відрізняються від звуків?
— Чого в українській мові більше: букв чи звуків?
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з українською абеткою.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. П овідомлення вчителя
— Слово алфавіт походить від назв перших двох букв грецького алфавіту — альфа і бета, або віта. Слово азбука утворилося від складання староросійських назв букв аз і буки, якими починався алфавіт, а слово абетка — від сучасних назв цих букв («а» і «бе»).
Учні читають українську абетку або розказують її напам’ять.
2. П ервинне закріплення
Абеткова пісенька
Абеткову пісеньку
Весело співать.
Абеткову пісеньку
Треба добре знать.
А, Бе, Ве —
Коник у траві живе,
Ге, Ґе, Де, Е —
Мама донечку веде,
Є, Же, Зе —
По стежині жук повзе,
И, І, І і И —
Гріється на сонці змій,
Ка, еЛ, еМ —
Лисенятко під кущем,
еН, О, Пе —
Песик носиком сопе,
еР, еС, Те —
В полі житечко росте,
У, еФ, Ха —
Я сміюся — ха-ха-ха!
Це, Ча, Ша —
Кіт в дорогу вируша,
Ща, Ю, Я —
Гарна пісенька моя,
Знак м’який Ь —
Помічник він мовчазний,
Не мовчи,
А абеточку учи.
— Назвіть букви української абетки, назви яких закінчуються на [а]. (а, к, х, ш, щ)
— Яка буква в українській абетці стоїть п’ятою?
а) ґ; б) г; в) д; г) е.
3. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Р обота за підручником (с. 9–10)
Вправа 16
— Пригадайте українську абетку (алфавіт).
— Згадайте малі букви — друковані й рукописні. Прочитайте їх напівголосно.
— Яка буква не позначає окремого звука?
— Прочитайте, як ще називають букву й.
— Назвіть букви, назви яких закінчуються на е (наприклад, «бе», «ве»...).
— Пограйте у гру «Звуки і букви». Один учень чітко вимовляє будь-який
звук або звуки, а інший — називає відповідну букву. Наприклад: [ґ] — «ґе»; [н], [н’] — «ен»; [о] — «о».
Вправа 17
Учні називають рукописні букви і записують їх за зразком, усно добирають слова, у яких треба писати ці букви.
— Запишіть три слова (на вибір). Послідовно назвіть усі букви в цих словах.
Вправа 18
Учні порівнюють слова рак і мак, називають, якими звуками вони різняться, складають два речення з цими словами.
Вправа 19
Учні знаходять у лівому і правому стовпчиках слова, які різняться одним звуком, записують слова за зразком і підкреслюють у них різні букви.
— Назвіть звуки і букви у слові ґанок.
Ґанок — трохи піднятий над землею майданчик перед дверима будівлі, може мати навіс або дах з наметом, сходи, огородження.
2. Г ра «Додай букву»
— Додайте на початку або в кінці слова букву, щоб утворилося нове слово.
(Луг, коса, рак, риба, мак, оса)
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— У якому зі слів кількість букв і звуків однакова?
а) Джміль; б) лось; в) заєць; г) їжак.
VII. До машнє завдання
С. 10, вправа 20.

Немає коментарів:

Дописати коментар