четвер, 5 вересня 2013 р.

Календарне планування 2 клас ПРИРОДОЗНАВСТВО

Календарне планування 2 клас

ПРИРОДОЗНАВСТВО
68 годин (2 години на тиждень)
(за підручником: Гільберг Т.Г., Сак Т. В. Природознавство: Підруч. для 2 кл. – К.: Генеза, 2012)
Дата за планом
Скориг. дата
Тема уроку
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Примітка

Вступ (6 годин)
1.


Знайомство з підручником. Явища природи. Пори року. (с.4 – 6)
Учень/учениця:
має уявлення про явища природи;
рухи Землі;
про причини зміни пір року на Землі;
вплив Сонця на сезонні зміни у природі;
наводить приклади явищ природи, які повторюються;
знає основні сторони горизонту призначення гномона; тривалість доби, року;
вимірює довжину тіні гномона;
спостерігає за видимим рухом Сонця на небі

2.


Наша планета Земля. Чому на Землі бувають день і ніч.
(с.7 – 9)

3.


Чому на Землі існують пори року. (с. 10 – 11)

4.


Що таке гномон. Практична робота. «Вимірювання довжини тіні від гномона та планування регулярних (1-2 рази на місяць) спостережень за висотою Сонця опівдні»
 (с. 11 – 14)­

5.


Запитання до природи. Які спостереження за природою
допомогли людині створити календар?

6.


Дослідницький практикум. Як виникає тінь. Як можна виміряти висоту дерева за допомогою власної тіні. Перевірна робота


Природа восени (18 годин)
7.


Ознаки осені. Ознаки живої та неживої природи . Планування спостережень за природою восени.
( с. 15 – 18)
Учень/учениця:
називає групи птахів (за переміщенням відповідно до пір року); наводить приклади перелітних та осілих птахів своєї місцевості; тварин, які змінюють забарвлення хутра; які готують запаси кормів; які готуються до зимової сплячки; однорічні та багаторічні рослини своєї місцевості; називає теплові процеси (нагрівання, випаровування, конденсація); водойми рідного краю;пояснює кругообіг води у природі;
розрізняє види водойм; визначає покази термометра за малюнками;спостерігає досліди, що демонструють властивості води; кругообіг води у природі за допомогою діючої моделі; за природою та погодою восени у групі та індивідуально; фіксує результати вимірювання довжини тіні від гномона у таблиці; знає правила збирання грибів; розпізнає найпоширеніші плоди і насіння рослин своєї місцевості; отруйні та їстівні гриби своєї місцевості; описує особливості рослин, поведінку тварин своєї місцевості восени; ознаки осені в неживій природі; складові погоди; красу природи восени та позитивні емоції, які вона викликає;пояснює: значення плодів у розповсюдженні насіння у природі; причини відльоту птахів у вирій; перевіряє народні прикмети передбачення погоди восени; спостерігає за погодою свого краю восени; фіксує результати вимірювання температури; знаходить необхідну інформацію (за завданням учителя) в підручнику або інших джерелах знань (енциклопедіях, довідниках, науково-популярних виданнях) про природу восени, бере участь в обговоренні здобутої інформації; обговорює у групі власні спостереження за природою; правила поведінки у природі, спрямовані на його збереження; дотримується інструкцій і правил техніки безпеки під час екскурсій, спостережень, демонстраційних дослідів, вимірювань; презентує творче завдання

8.


Водойми. Водойми свого краю восени (с. 19 – 21)

9.


Зміна стану води при нагріванні. Термометр.( с. 21 – 25)

10.


Вимірювання температури. Практична робота. Визначення показів термометра за ма­люнками. (с. 26- 27)

11.


Кругообіг води в природі. (с. 28 – 30)

12.


Що таке погода та як її передбачити. Складові погоди. Спостереження за погодою рідного краю. (с. 31 – 34)

13.


Запитання до природи. Як  рослини і тварини допомагають людям передбачати погоду.

14.


Екскурсія. Спостереження за природою восени (у лісі, парку). Творче завдання: Складання казки про осінь.

15.


Осінні явища в житті рослин . (с. 35 – 37) Перевірна робота

16.


Дерева, кущі, трав’янисті рослини. Однорічні та багаторічні   рослини.  ( с. 38 – 41)

17.


Плоди і насіння. Дослідницький практикум.  Як зберегти в домашніх умовах плоди та насіння (с. 41 – 45)

18.


Гриби: їстівні та отруйні. Правила збирання грибів.
(с.45-48)

19.


Як тварини готуються до зими. Комахи восени (с.48 – 51)

20.


Птахи восени. Перелітні та осідлі птахи. (с. 51 – 54)

21.


Звірі восени. Підготовка звірів до зими. (с. 54 – 57)

22.


Невидимі ланцюги в осінньому лісі (с. 57 – 59)

23.


Наші  проекти. Як бджоли готуються до зими?
 (с. 60 – 61)

24.


Наші  проекти. Будьмо знайомі (Походження назв рослин і тварин) (с. 60)Перевірна робота


Природа взимку (8 годин)
25.


Ознаки зими. Планування спостережень за природою взимку.(с.62 – 63)
Учень/учениця:описує ознаки зими в неживій природі;
називає три стани води; знає правила поведінки на льоду під час катання на ковзанах, санках; розпізнає хвойні рослини своєї місцевості; зимуючих птахів своєї місцевості; характеризує особливості замерзання
води; властивості льоду; стан дерев, кущів, трав’янис-тих рослин узимку;зміну стану води при замерзанні;
знаходить інформацію (за завданням учителя) в підруч-нику або інших джерелах знань (енциклопедіях, довідниках, науково-популярних виданнях) про природу взимку, обговорює знайдену інформацію;
спостерігає: за природою взимку у групі та індивідуаль-но; за формою сніжинок, інею, паморозі, бурульок;
фіксує результати вимірювання довжини тіні від гномона у таблиці; обговорює у групі: результати спостережень за природою взимку; як можна допомог-ти тваринам; презентує виконане творче завдання;
перевіряє народні прикмети про погоду взимку;
використовує просте лабораторне обладнання (лупу);
дотримується інструкцій і правил безпеки життє-діяльності під час спостережень, екскурсій; допомагає тваринам узимку (у групі або самостійно)

26.


Замерзання води. Лід. Дослідження замерзання води, властивості льоду.  Практична робота. «Спостереження за формою сніжинок за допомогою лупи». (с. 64 – 66)

27.


Погода взимку. Спостереження за погодою рідного краю. (с. 66 – 69)

28.


Рослини взимку (с.69 – 73)

29.


Дослідницький практикум . Як зберегти ялинку перед новорічними святами (с. 73).

30.


Тварини взимку. Як зимують птахи. Акція «Допоможемо птахам».

31.


Екскурсія в природу. Спостереження за природою взимку (у лісі, парку) Творче завдання: Складання казки про зиму.

32.


Звірі взимку. Турбота людей про тварин взимку.
(с. 77-81) Перевірна робота


Природа навесні (17 годин)
33.


Ознаки весни. Планування спостережень за природою навесні.(с. 82- 84)
Учень/учениця:
розпізнає ранньоквітучі трав’янисті рослини своєї місцевості;
характеризує ознаки неживої природи навесні; весняні зміни у житті рослин і тварин; весняні роботи людей на городах, полях та  в садах своєї місцевості; характеризує властивості повітря;
спостерігає та виконує деякі досліди, що демонструють властивості повітря; спостерігає: за природою навесні у групі
та індивідуально; за погодою у групах і описує її стан;
фіксує результати вимірювання довжини тіні від гномона у таблиці; пояснює: причину виникнення вітру; причину прильоту птахів; зв’язки у живій та неживій природі навесні;
описує красу природи навесні та позитивні емоції, які вона викликає; прагне оцінювати власний внесок у збереження природи; перевіряє прогнозування погоди за народними прикметами; шукає інформацію (за завданням учителя) в підручнику або інших джерелах (енциклопедіях, довідниках, науково-популярних виданнях) про природу навесні, бере участь в обговоренні здобутої інформації; обговорює у групі результати спостережень за природою навесні; заходи щодо
охорони тварин; первоцвітів; презентує виконане творче завдання

34.


Повітря та його властивості (с.85 – 87)

35.


Як людина використовує властивості повітря (С.85 – 87)

36.


Чому буває вітер (с. 87 – 90)

37.


Погода навесні (с.90 – 93)

38.


Рослини навесні (с. 93 – 97)

39.


Рослини навесні. Наші проекти «Не зривай первоцвіт»

40.


Перевірна робота

41.


Тварини навесні. Комахи (с.97 – 99)

42.


Птахи навесні (с.100 – 102)

43.


Пора гніздування (с. 102 – 105)

44.


Охорона птахів (с.105 – 106)

45.


Звірі навесні (с.107 – 109)

46.


Практична робота. Виготовлення екологічної листівки «Тиша в лісі» (с.110)

47.


Екскурсія у весняний ліс (парк).Творче завдання: Складання казки про весну.

48.


Весняні роботи людей на городах, полях і в садах у рідному краї  (с.110 -112)

49.


 Дослідницький практикум . Як орієнтуватися у лісі

50.


Перевірна робота


Природа влітку (18 годин)
51.


Ознаки літа. Планування спостережень за природою влітку.(с.115 – 116)
Учень/учениця:
наводить приклади лісових ягід; лікарських (цілющих) рослин; тварин лісу; рослин і тварин прибережної зони і водойм; рослин і тварин луків; пояснює зв’язки уживій природі на прикладі луки (лісу, водойми); описує красу природи навесні та позитивні емоції, які вона викликає; обговорює у групі необхідність і заходи щодо збереження природи; прагне оцінювати власний внесок у збереження природи; шукає інформацію (за завданням учителя)  в підручнику або інших джерелах (енциклопедіях, довідниках, науково-популярних ви-
даннях) про природу влітку, бере участь в обговоренні здобутої інформації; розуміє принцип дії сонячного годинника; значення квітів у житті людини; презентує виконане творче завдання; перевіряє народні прикмети про живу і неживу природу влітку; дотримується правил поведінки біля водойм, у лісі

52.


Дослідницький практикум. Сонячний годинник.(с.117)

53.


Запитання до природи . Які рослини можуть слугувати годинником.

54.


Наші  проекти. «Квіти в моєму житті»

55.


Жива природа влітку (с.117 – 120)

56.


Рослини лісу (с.120-122)

57.


Тварини лісу (с.124 – 127)

58.


Охорона лісу. Правила поведінки у лісі влітку.
 (с.127 – 128)

59.


Запитання до природи. Коли ліс дякує, а коли ображається

60.


Перевірна робота

61.


Рослини і тварини луків. (с.129 -131)

62.


Рослини і тварини прісних водойм (132 – 134)

63.


Людина і природа. Діяльність людини у природі.
(с. 135 – 138)

64.


Наші проекти. «Книга скарг» природи

65.


Червона книга України. Червонокнижні рослини свого краю. (с.138 – 140)

66.


Запитання до природи . Які рослини є символами України.(с.141 – 143)

67.


Наші   проекти. « Лісова аптека» (с. 143 -145)

68.


Збереження природи

69.


Узагальнення систематичних спостережень за Сонцем. Перевірна робота

70.


Екскурсія у будинок природи (відділ природи краєзнавчого музею)


Календарно-тематичне планування

розроблено на основі Програми з природознавства для 2 класу

(Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 392 с.)

та підручника:

Гільберг Т.Г., Сак Т. В. Природознавство: Підруч. для 2 кл. – К.: Генеза, 2012

Немає коментарів:

Дописати коментар