середа, 18 вересня 2013 р.

Природа 2 клас Тема: Чому на Землі існують пори року

Природа 2 клас

Тема: Чому на Землі існують пори року

Мета: ознайомити учнів з обертанням Землі навколо Сонця як причиною зміни пір року
на планеті; розвивати увагу, мовлення; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання
— З чим пов’язана зміна дня і ночі на нашій планеті?
— Навколо якої осі обертається Земля: справжньої чи уявної?
— Скільки обертів робить Земля за добу?
2. С лухання розповідей учнів про першого космонавта України — Леоніда Каденюка
III. По відомлення теми і мети уроку
— Виберіть висновок, якого ми дійшли на минулому уроці.
1 Ніч настає, оскільки на небі з’являється Місяць.
2 Планети обертаються навколо Сонця.
3 День і ніч настають через те, що Земля обертається навколо своєї осі і по-
різному освітлюється Сонцем. (Останній висновок належить до минулого уроку.)
— Які рухи Землі вам відомі? (Рух навколо своєї осі, рух навколо Сонця.)
— До чого призводить рух навколо своєї осі? (До зміни дня і ночі.)
— До чого призводить рух Землі навколо Сонця? (Ми доки не знаємо.)
— Як ви вважаєте, чому буде присвячений урок? (Ми дізнаємося, що відбувається на Землі, коли вона рухається навколо Сонця.)
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 10–11)
— Пригадайте, що вам відомо про рух Землі навколо своєї осі.
— Які бувають пори року?
— Здавна люди помітили, що коли сонце піднімається високо на небосхилі,— на землі тепло, а коли опускається низько,— холодно.
— Чому теплі пори року (весна, літо) змінюються холодними (осінь, зима)?
— Чому Земля отримує від Сонця у різні пори року неоднакову кількість тепла і світла?
— Коли сонячні промені падають прямо, сонце спекотніше. Якщо ж промені сонця падають на земну поверхню під кутом, то вони гріють земну поверхню слабше. Ось чому змінюються пори року на Землі. За який час Земля обертається навколо Сонця? Як цей час називають?
Перевір себе
— Які рухи здійснює наша Земля?
— Скільки днів триває рік?
— Поясніть, чому бувають пори року. Назвіть їх.
Для допитливих
Шлях, яким Земля обертається навколо Сонця, називають орбітою. Підсумок. Зміна пір року — вічне і незмінне явище природи. Його причиною є рух Землі навколо Сонця, який триває 365 днів, або рік.

2. Фізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
Демонстрування зміни пір року на Землі за допомогою телурія
— Діти! Подивіться на цей прилад.
— Хто з вас знає, як він називається? (Телурій)
— Промовте слово хором.
— Ви сьогодні маєте розкрити таємницю, чому на цей урок я принесла саме цей прилад. (Учитель умикає телурій.)
— Я хочу вислухати ваші думки.
— Які припущення? (Модель Землі і Сонця, телурій зображує, як обертається Земля відносно Сонця.)
— Яку роль гратиме лампа? (Лампа гратиме роль Сонця.)
— Уявіть спочатку, що поверхня Землі — це ваша рука. Увімкнемо лампу (спостереження за учителем, дотримання правил безпеки з електричними приладами), піднесемо руку на такій відстані від лампи, щоб рука і лампа були на однаковій висоті від столу. Що ви відчуваєте? (Руці дуже тепло.)
— Тепер, залишаючи руку на такій самій відстані від лампи, повільно підніміть її вгору. Що ви відчуваєте? (Руці вже не так тепло.)
— Поверніть руку у вихідне положення. Що відчуваєте тепер? (Руці знову тепло.)
— Опустіть униз. Чи тепло руці? (Руці не так тепло.)
— Чому? (Діти висловлюють свої думки.)
— Зробимо висновок.
— Розкажіть про те, як падають промені на руку в першому, другому і третьому випадках. (У першому випадку промені падають прямо на руку, а в другому і третьому випадках промені падають навскоси.)
— Так чому в першому положенні руці було тепліше? (Тому що промені були прямі, а рука знаходилася ближче до джерела тепла.)
— Виконаємо такий самий дослід з глобусом — моделлю Землі. У глобуса є уявна вісь, навколо якої обертається Земля.
— Простежимо за обертанням глобуса.
— Куди «дивиться» вісь Землі: на Сонце чи у напрямку від нього? (Від Сонця.)
— Як ви вважаєте, що несуть сонячні промені: світло, тепло або те і інше? (І світло, і тепло.)
— Давайте визначимо, де тепліше при такому положенні Землі: в Києві чи в Австралії. (В Австралії більше тепла.)
— Як ви вважаєте, яка пора року в Києві? (У Києві зима, а в Австралії — літо.)
— Продовжимо спостереження за обертанням глобуса навколо Сонця.
— Вісь землі «дивиться» на Сонце чи у напрямку від Сонця? (На Сонце.)
— Давайте визначимо, де тепліше при такому положенні Землі: в Києві чи в Австралії? (Тепер тепліше в Києві.)
— Яка пора року в Києві? (Тепер в Києві літо, а в Австралії — зима.)
— Спробуємо зробити висновок. Чому так сталося? (Версії дітей.)
— Поки наша півкуля повернена до Сонця, дні у нас довгі, промені прямі,
пора року — літо. Поки наша півкуля повернена від Сонця, дні у нас короткі, промені косі, пора року — зима.
— Як ви гадаєте, що станеться, коли Земля зробить повний оберт навколо Сонця? (У Києві знову настане зима, а в Австралії — літо.)
— За який період це станеться? (За рік.)
— Скільки триває рік? (12 місяців.)
— Отже, що відбувається при обертанні Землі навколо Сонця? (Зміна пір року.)
— Яка головна причина зміни пір року? (Нахил земної осі і рух Землі навколо Сонця.)
— Чому влітку день триває довше? (Сонце піднімається високо над горизонтом.)
— Чому взимку холодно? (Сонце низько над горизонтом.)
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Розкажіть одне одному в парах, у чому полягає причина зміни пір року?
— Дізнайтеся, чи є місце на нашій планеті, де буває тільки ніч або день, зима або літо.
VII. До машнє завдання
С. 10–11.

Робота в групах
— Які пори року ви знаєте? (Осінь, зима, весна, літо)
— Скільки їх? (4)
— Зараз ми об’єднаємося у 4 групи.
Дітям пропонують вибрати будь-який жетончик (жетончики 4 кольорів: жовтий, білий, зелений, червоний).
— У нас утворилися 4 групи.
— Учні з жетончиками жовтого кольору мають виявити не менше 5 сезонних змін, якої пори року? (Осені) Правильно.
— Учні з жетончиками білого кольору мають виявити не менше 5 сезонних змін, якої пори року? (Зими) Правильно.
— Учні з жетончиками зеленого кольору мають виявити не менше 5 сезонних змін, якої пори року? (Весни) Правильно.
— Учні з жетончиками червоного кольору мають виявити не менше 5 сезонних змін, якої пори року? (Літа) Правильно.
Вислуховуються виступи кожної групи. На дошку вивішуються ілюстрації з цією порою року як допомога і підтвердження сказаному. Звертається увага на зміни в живій і неживій природі.
Висновок: кожна пора року гарна по-своєму, має свої особливості, тобто свої сезонні зміни.

1. Б ліцопитування
- Земля має форму... (кулі).
- Модель Землі — ... (глобус).
- Земна поверхня, яку ми бачимо навкруги, називається — ... (горизонт).
- Уявна межа, де небо ніби сходиться із землею, називається... (лінією горизонту).
- Основні сторони горизонту називаються... (північ, південь, захід, схід).

2. Р обота над прислів’ям
— Зберіть зі слів прислів’я.
Доба, день, пріч, і, ніч.
(Учитель вивішує на магнітній дошці, один учень розставляє.)
Читання прислів’я хором.
- День і ніч — доба пріч.
— У народі говорять: «День і ніч — доба пріч». Як ви розумієте зміст прислів’я? (День і ніч складають 24 години, або добу.)
— Скільки повних обертів навколо своєї осі зробить наша Земля за тиждень? (7 обертів)
— Чому? (7 днів тижня.)
— А якби Земля не оберталася або перестала б обертатися навколо своєї осі, що б сталося? (Одна сторона увесь час була б повернена до Сонця, а інша — ні.)

Розв’язування природничих задач
- Ви вимили в класі дошку. Вона мокра. Куди зникла вода?
- Давайте поміркуємо, чи є кругообіг води взимку. (Відповіді учнів.)
— Чи може вода випаровуватися при низьких температурах? (Ні)
— Для чого хазяйки взимку вивішують випрану білизну на вулицю? (Сушити)
— Підніміть руки, чиї батьки сушать узимку білизну на вулиці.
— Вона висихає? (Так)
— Отже, вода випаровується і в мороз.
— У природі в газоподібний стан вода може переходити не лише з рідкого, але і з твердого: із снігу і льоду.
— Узимку у вигляді чого повертається вода на землю? (У вигляді снігу.)
— А сніг — це вода. Кругообіг води нескінченний.

Немає коментарів:

Дописати коментар