вівторок, 10 вересня 2013 р.

Математика 2 клас Тема. Одноцифрові і двоцифрові числа. Позиційний принцип запису числа. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Творча робота над задачею.

Математика 2 клас

Тема. Одноцифрові і двоцифрові числа. Позиційний принцип запису числа. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Творча робота над задачею.

Мета: узагальнювати поняття «одноцифрове» і «двоцифрове число»; повторити позиційний принцип запису числа; закріплювати знання усної і письмової нумерації чисел першої сотні; вправляти у визначенні попереднього і наступного числа до даного числа, розрядного складу двоцифрових чисел, уміння складати і розв’язувати задачі з грошовими одиницями; виховувати уважність.

ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
Пролунав уже дзвінок.
Всіх покликав на урок.
Тому дружно всі сідаємо.
Працювати починаємо.
II. Контроль, корекція і закріплення знань
1 Гра «Піднімися по драбинці»
Учні у зошитах записують тільки відповідь прикладу через клітинку.
12; 5; 11; 7.
— Назвіть серед відповідей одноцифрові числа (5; 7 )
— Двоцифрові? ( 11, 12 )
— Чим одноцифрове число відрізняється від двоцифрового?
— Назвіть найбільше двоцифрове число. (99)
— Найменше? (10)
— Які числа називаються одноцифровими? ( Числа, для запису яких використовується тільки один знак — цифра. )
— Які числа називаються двоцифровими? (Числа, для запису яких використовується два знаки, тобто цифри.)
— А якщо в записі числа використовуються три цифри, як його можна назвати? (Трицифрове ) наприклад, для запису числа 100 використано три цифри, це найменше трицифрове число, перше у ряді трицифрових чисел.
Таким чином, залежно від кількості цифр, використаних для запису числа, числа поділяються на одноцифрові, двоцифрові, трицифрові,.... (учні продовжують перелік ).
— Запишіть по порядку всі цифри. (Учитель записує цифри на дошці.)
2 Розповідь учителя про позиційний принцип запису числа
— Одного разу цифри посперечалися з нулем і стали його дражнити: «Ти хоча теж цифра, але нічогісінько не значиш! От учень візьме цифру 2 і поставить 2 кубики, а візьме тебе — і нічого не поставить».
«Правда, правда, ні-чо-го», — сказала п’ятірка.
«Ні-чо-гі-сінь-ки, ні-чо-гі-сінь-ки», — забурмотіли цифри.
«Дурні, ви нічого не розумієте, — сказав нуль. — Ось, ти, одиниця. я стану із тобою поруч праворуч. чим ти тепер стала? Відповідай!» — нуль став праворуч поруч з одиницею, і вона стала ... десяткою.
«А от я встану поруч із тобою праворуч, п’ятірко, що ти будеш означати? Відповідай!» — нуль став праворуч із п’ятіркою, і стала вона... п’ятьма десятками, п’ятдесятьма.
Нуль ставав праворуч від кожної цифри і вимагав відповісти, чим вона стала.
«Я збільшую кожну з вас, а ви мене нікчемою називали. невдячні! Подумайте гарненько, і ви зрозумієте, що я для вас значу. Коли вас немає, я вас завжди заміняю... Чи можете ви записати відповідь у таких прикладах: 5 – 5 = ...? 47 – 47 = ...? Спробуйте! Нікого з вас тут не можна поставити. а чи знаєте, що при множенні на нуль я будь-яке число на нуль перетворюю! Хто з вас цим може похвалитися? А при діленні для мене спеціальне правило придумали: ділити на нуль не можна!»
Замислилися цифри і припинили дражнити нуль.
Але цифрам усе-таки хотілося посперечатися, і вони затіяли суперечку між собою. «Я більше за всіх, — заявила дев’ятка, — я не яка-небудь одиниця». Одиниця засміялася, підскочила до дев’ятки ліворуч і закричала: «Хто тепер більше, ти чи я? Відповідай!» Вийшло... 19.
«Я— десяток, а ти — тільки дев’ять: десять більше дев’яти. Мовчиш?» Підбігла сімка, стрибнула на одиницю і сама стала ліворуч.
Вийшло... 79. « я — сім десятків, сімдесят, розумієш?» Так усі цифри ставали поруч з дев’яткою й усі виявлялися більше дев’ятки. Здивувалася дев’ятка, похнюпилася ...
— Чи правильно сперечаються цифри? Який висновок можна зробити? (Дев’ятка — найбільша з цифр, коли цифри живуть окремо. Коли ж вони стають поруч друг із другом, усе навпаки. Головніше — місце цифр у числі. На першому місці праворуч пишуться
одиниці, на другому справа наліво — десятки. )
— Цифри зрозуміли це і з тих пір припинили сперечатися, хто з них більше. Отже, зміст цифри змінюється залежно від її положення в записі числа. У нас прийнята десяткова позиційна система числення. Тобто цифра, поставлена ліворуч, позначає число у 10 разів більше, ніж та сама цифра, що стоїть праворуч.
— Запишіть двоцифрове число за допомогою цифри 5. Що позначає 5, що стоїть на першому місці, рахуючи справа наліво? на другому місці?
— У десятковій системі числення 10 простих одиниць утворюють один десяток, чи одну одиницю другого розряду. Десятки можна рахувати, як прості одиниці: ми теж одержимо 1; 2; 3;..., але тільки десятки.
Одноцифрове число містить тільки одиниці і записується однією цифрою, двоцифрове число обов’язково містить десятки, записується двома цифрами, тому 01; 02 не є двоцифровими числами.
Розглянемо число 45. У нім 4 десятки і 5 одиниць. Одиниці пишуться на першому місці, починаючи справа наліво. Вони називаються одиницями першого розряду . Десятки пишуться на другому місці. Вони називаються одиницями другого розряду. Таким чином,
в числі 45 є 5 одиниць першого розряду і 4 одиниці другого розряду.
— Скільки одиниць першого розряду і скільки одиниць другого розряду міститься в числі: 75? 83? 50?
— Укажіть найбільшу суму двох різних одноцифрових чисел.
— Складіть усі можливі приклади на віднімання одноцифрових чисел з відповіддю 2 і з відповіддю 3.
— Скільки вийшло прикладів з відповіддю 3?
— Скільки вийшло прикладів з відповіддю 2?
3 Заповнення таблиці
Дес. Од.

— Запишіть числа, що містять 3 десятки і 2 одиниці; 8 десятків; число 29; число 40; число 7; число 19; число 91.
4 Розкладання числа на розрядні доданки
— Якщо двоцифрові числа складаються з десятків і одиниць, їх можна представити у виді особливої суми: суми доданків — це сума десятків і одиниць. розгляньте приклад представлення числа у вигляді суми доданків.
—Розкладіть числа на розрядні доданки.
27 = 20 + 7                 49 =         +                                18 =                   +        
38 =         0 +              77 =               +                          81 =                  +          
— Таким чином, тепер, коли ми будемо давати характеристику числам ми будемо називати їхніх сусідів: попереднє і наступне; і представлення даного числа у вигляді суми доданків.
— Візьмемо число 47. Давайте розповімо, що ми про нього знаємо: як дістати це число з попереднього, як дістати це число з наступного, як дістати це число з десятків і одиниць, яке це число, за допомогою яких цифр записується, що позначає кожна цифра в записі числа, як представити це число у вигляді суми доданків.
— Охарактеризуйте числа: 86; 55; 40.
— Чи можна представити у вигляді суми доданків число 7? Чому?
5 Арифметичний диктант
— Запишіть число, яке стоїть перед числом 40.
— Запишіть число, що йде за числом 59.
— Яке число стоїть між 39 і 41.
— Записати число, в якому 6 дес. і 4 од.
— Складіть і запишіть числа, використовуючи три задані цифри (2; 4; 9; 0; 5; 8).
— Чому в другому випадку можна скласти тільки 4 числа, а не 6, Як у першому випадку?
— Запишіть числа, що складаються:
а) з п’яти десятків і трьох одиниць;
б) з семи десятків і п’яти одиниць;
в) з чотирьох десятків і дев’яти одиниць.
— Запишіть число, що складається:
а) з шести одиниць другого розряду і трьох одиниць першого розряду;
б) з чотирьох одиниць першого розряду і трьох одиниць другого розряду.
Фізкультхвилинка
Руки в боки.
Нахились вперед,
Нахились назад,
І направо, і наліво,
Щоб нічого не боліло.
Раз, два, три, чотири —
Набираємося сили.
Нахились, повернись,
До товариша всміхнись.
III. Повідомлення теми і мети уроку
IV. Розвиток математичних знань
1 Повторення обчислювальних прийомів, заснованих на нумерації чисел
У ч и т е л ь. Уважно розгляньте перший приклад: 55 = 54 + 1. Поміркуйте, яке число ми дістанемо, додавши 1?
70 = 71 – 1. Яке число ми дістанемо, віднявши 1?
93 – 3 = 90. Назвіть десятковий склад числа 93. Прочитайте цей приклад зі словами «було», «відняли», «залишилося». (Було 9 дес. і 3 од., відняли 3 од., залишилося 9 десятків, чи 90. )
— Отже, згадаємо правила, що діють, коли числа додаються чи віднімаються.
Додати 1 — це означає дістати наступне за ним число.
Наприклад: 85 + 1 = 86
Відняти 1 — це означає дістати попереднє йому число.
Наприклад: 85 – 1 = 8
Пам’ятка
1. Визначаю, скільки у двоцифровому числі десятків і одиниць.
2. Визначаю, скільки десятків чи одиниць треба додати (відняти).
3. Читаю приклад зі словами «було», «додали» («відняли»), «вийшло».
4. Записую, читаю число, що складається з отриманого числа десятків і одиниць.
Наприклад:
50 + 2 = 5 дес. од. + 2 од. = 5 дес. 2 од. = 52
52 – 2 = 5 дес. од. – 2 од. = 5 дес. = 50
52 – 50 = 5 дес. од. – 5 дес. = 2 од. = 2
Спосіб укрупнення розрядних одиниць
Пам’ятка
1. Заміняю кругле число десятками.
2. Додаю (віднімаю) десятки.
3. Представляю результат в одиницях.
Наприклад:
40 + 20 = 4 дес. + 2 дес. = 6 дес. = 60
80 – 60 = 8 дес. – 6 дес. = 2 дес. = 20
2 Коментоване розв’язування прикладів
19 + 1              27 – 20            20 – 0                   74 – 4
20 – 10             20 + 3             68 – 60                 20 – 1
60 + 6               82 – 80           30 + 8                   90 + 6
3 Виконання завдань
1) Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 3; 5; 7? ( Повторювати цифри не можна.)
Розв’язання
Двоцифрові числа записуються двома цифрами, що позначають десятки й одиниці.
Нехай на місці десятків стоїть цифра 3, тоді на місці одиниць можуть стояти цифри 5 чи 7:
35; 37.
Нехай на місці десятків стоїть цифра 5, тоді дістанемо: 53 чи 57.
нехай на місці десятків стоїть цифра 7, тоді дістанемо: 73 чи 75.
Таким чином, ми дістали 6 чисел.
2) Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 0; 2; 7? ( Повторювати цифри можна.)
Розв’язання
На місці десятків можуть стояти тільки дві цифри 2 чи 7; число з нуля починатися не може!
Нехай на місці десятків стоїть цифра 2, тоді на місці одиниць може стояти цифра 0 чи 7: 20; 27.
Нехай на місці десятків стоїть цифра 7, тоді дістанемо: 70; 72.
Таким чином, можна скласти тільки 4 числа.
3) Назвіть «сусідів» кожного з чисел: 30; 28; 59; 70; 89.
4) Яка сторінка йде за сторінкою 37? За сторінкою 69? За сторінкою 99?
5) Яка сторінка передує сторінці 20? Сторінці 44? Сторінці 90?
4 Розв’язування задач
1) Василько заплатив за булочку 9 монетами по 10 к. Скільки коштує булочка?
2) У хлопчика було 20 моделей вантажних автомобілів, а легкових — на 7 моделей більше. Скільки моделей легкових автомобілів було в колекції хлопчика?
3) В одній каністрі було 23 л бензину, а в другій — на 3 л менше. Скільки літрів бензину було в другій каністрі?
5 Офтальмологічна пауза
6 Розв’язування логічних задач
1) Скільки яблук на столі? Чотири лежало, одне упало, а одне розрізали. ( 3)
2) Скільки вух у трьох мишенят? (6)
V. Підбиття підсумків. Рефлексія
— Які числа вам відомі?
— Чим відрізняються одноцифрові числа від двоцифрових?
— Як утворюються одноцифрові числа?
— Як утворюються двоцифрові числа?
— Який загальний спосіб утворення є у всіх чисел?

Немає коментарів:

Дописати коментар