середа, 25 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Аналіз перевірної роботи. Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки

Українська мова 2 клас

Тема: Аналіз перевірної роботи. Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки

Мета: навчати учнів правильно вимовляти дзвінкі і глухі приголосні звуки; розвивати орфоепічну чіткість, увагу, мовлення; виховувати старанність.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 40, вправа 110)
— Зачитайте слова із двома звуками. (Я) Із трьома. (Сон, що, він, дзьоб, ліс, ґедзь) Із чотирма. (Дощ, джміль, яма, щит) Із п’ятьма. (Щука, юнак, їжак)
— У яких словах звуків більше, ніж букв? (Я, що, дощ, яма, щит, щука, юнак, їжак) Чому?
— У яких словах звуків менше, ніж букв? (Дзьоб, ґедзь, джміль) Чому?
— Ч им відрізняються приголосні звуки від голосних?
2. С писування
— Спишіть слова. Поставте над словами наголос. Підкресліть букви, що позначають приголосні звуки.
Хвалько, хвалиться, хвала, хвіст, хвіртка, хвилина.
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми дізнаємося, за якою ознакою поділяються приголосні в українській мові.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 40–41)
Вправа 111
Учні прикладають долоньку до гортані і чітко вимовляють звуки парами.
— Назвіть звуки, під час вимови яких ви чуєте голос і шум.
— Вимовте звуки, які утворюються тільки з участю шуму, без голосу.
— Прочитайте і запам’ятайте правило на с. 42.
Вправа 112
— Розгляньте таблицю парних дзвінких і глухих приголосних звуків.
— Прочитайте таблицю решти приголосних, що не утворюють пар.
— Потренуйтеся в попарному вимовлянні дзвінких і глухих звуків.
— Пам’ятайте, що під час вимови глухих звукін голосу зовсім не чути.
— Переконайтеся, що всі приголосні звуки української мови належать чи то до глухих, чи то до дзвінких звуків.
Вправа 113
Учні читають слова і замінюють за зразком дзвінкий приголосний звук, позначений виділеною буквою, парним глухим.
— Зробіть висновок про те, що сталося зі словами під час заміни звуків.
Злива (сильний дощ) — слива (фрукт).
Ґуля (на лобі) — куля (земна).
Жити (у світі) — шити (голкою).
Гори (вогнем) — хори (співають).
Бити (палицею) — пити (воду).
Дітоньки (діти) — тітоньки (тітка).
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
Робота в парах
— Прочитайте вірш. Знайдіть пари слів, що розрізняються дзвінкими і глухими приголосними.
В дощ шукав у лісі гриб,
Й захворів тепер на грип.
Лікував я довго зуб,
На обід поїв лиш суп.
Д. Чередниченко
(Гриб — грип, зуб — суп)
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— За якими ознаками поділяються приголосні звуки?
— Ч и може один і той самий звук бути то дзвінким, то глухим?
— Назвіть пари приголосних за дзвінкістю — глухістю.
— Які звуки називаються дзвінкими? А глухими?
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар