середа, 25 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема:Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

Українська мова 2 клас

Тема:Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

Мета: навчати учнів правильно вимовляти слова з дзвінкими приголосними; поглибити знання про дзвінкі та глухі приголосні; розвивати орфоепічну чіткість, вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; виховувати бережливе ставлення до книги.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 41, вправа 114)
— Прочитайте рядки, які вам найбільше сподобалися.
— Назвіть у виділених словах окремо дзвінкі й глухі приголосні звуки.
2. Р обота над віршем
— Прочитайте вірш. Які приголосні звуки допомагають передати дзижчання джмеля і шелест хмелю?
Хміль і джміль
По тичині в’ється хміль.
Біля хмелю в’ється джміль.
— Шу-шу-шу,— шумкоче хміль.
— Дзу-дзу-дзу,— дзумкоче джміль.
Ми стояли поблизу,
шум той слухали внизу.
Я сказав: — Шумкоче хміль! —
Ти сказав: — Дзумкоче джміль!
А. Камінчук
— Спишіть перше і друге речення. У виділених словах однією рискою підкресліть букви, що позначають дзвінкі, а двома — букви, що позначають глухі приголосні звуки.
— Як ви розумієте значення слова в’ється у першому і другому реченнях?
3. Г ра «Добери пару»
— Запишіть до приголосних дзвінких звуків парні глухі. Наведіть приклади слів, які починаються цими глухими звуками.
[б] — [ ], [д] — [ ], [з] — [ ], [г] — [ ], [ж] — [ ], [дз] — [ ].
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми будемо вчитися розрізняти дзвінкі та глухі приголосні.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 42–43)
Вправа 120
Учні роздивляються малюнки на с. 42, складають і записують розповідь за малюнками і запитаннями.
1) Хто автор казки «Про двох цапків»? (М. Коцюбинський)
2) Чим відрізнялися цапки один від одного? (Один був білий, а другий —
чорний.)
3) Що хотіли зробити цапки? (Цапки хотіли перейти через річку.)
4) Де вони зустрілися? (Вони зустрілися на кладці.)
5) Яка була кладка? (Кладка була вузька.)
6) Що сталося з цапками? (Цапки побилися, й обидва опинилися у воді.)
Вправа 116
Учні читають речення, називають букви, які «стали не на своє місце». Записують речення, виправивши помилки. (Мама заплела Маринці тоненькі кіски. Бігла кізка по мосту, збила куряву густу.)
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. С писування з граматичним завданням
— Прочитайте. Спишіть, позначаючи початок і кінець кожного речення і вставляючи пропущені букви. Букви, якими позначено дзвінкі приголосні звуки, підкресліть однією рискою, а глухі — двома.
Чарівний в сняний ранок на д ревах і траві бл щать крапельки роси повітря чисте сонце золотить поверхню оз рця т хенько гойдається оч рет.
2. Г ра «Усі — дзвінкі»
— Підкресліть слова, в яких усі приголосні звуки — дзвінкі.
Гори, друг, береза, дуб, суп, кіт, віл, риба, гірка, сито, тихо, гарбуз, дим, мед, кит, сон, дзвін, біб, зуб.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Які приголосні звуки називаються дзвінкими? Назвіть їх.
— Які приголосні звуки називаються глухими? Назвіть їх.
— Виділіть «зайвий» звук із таких груп:
- [а], [о], [у], [ж], [і], [и];
- [б], [д], [ж], [з], [к], [г], [дж], [дз].
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар