середа, 25 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

Українська мова 2 клас

Тема: Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

Мета: вправляти учнів у правильній чіткій вимові слів з дзвінкими приголосними; розвивати фонематичний слух; виховувати працьовитість.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 44, вправа 121)
— Прочитайте слова парами. Чітко вимовляйте дзвінкі приголосні в другому слові кожної пари.
2. Г ра «Добери пару»
— Доберіть парні дзвінкі чи глухі приголосні. Продовжте ряд слів, доби-
раючи пари, які починалися б цими приголосними.
[д] — [ ], [ ] — [ш], [з] — [ ], [ ] — [ч], [ґ] — [ ].
Дід — тітка...
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми будемо вчитися чітко вимовляти дзвінкі приголосні у кінці слова і складу.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 44–45)
Вправа 122
— Розгляньте малюнок і прочитайте початок прислів’я. Поміркуйте, як його можна закінчити.
— Запишіть прислів’я. Підкресліть букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки перед глухими.
— Усно складіть розповідь за малюнком.
Вправа 123
Учні читають текст, чітко вимовляючи звуки, позначені виділеними буквами. Списують текст. Усно виконують звуковий аналіз слова бджоли.
Вправа 124
— Підготуйтеся до виразного читання тексту. Поміркуйте, швидко чи повільно будете читати. Поясніть, чому саме так. Читаючи, дзвінко вимовляйте звуки, позначені виділеними буквами.
— Здогадайтеся, що це за гість завітав на пасіку. Поясніть, як ви його впізнали?
— Запишіть його назву. Розкажіть, яку ілюстрацію можна намалювати до тексту.
— Випишіть парами слова іде й суне, їсть і ласує. Яка відмінність між ними?
Вправа 125
Учні читають і відгадують загадку.
— Випишіть виділені слова.
— Прочитайте їх, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці складу і слова.
— Назвіть слова у вірші, у яких є тільки дзвінкі приголосні.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Г ра «Вимовляй чітко!»
— Прочитайте, чітко вимовляючи дзвінкі приголосні звуки.
Біб степ віз вус
гриб грип гарбуз ананас
дуб стовп хмиз абрикос
зуб суп в’яз рис
хліб короп мороз ліс
— До перших слів кожного рядка доберіть назви ознак.
— Запишіть словосполучення за зразком.
Зразок. Зелений біб.
2. Г ра «Чого більше?»
— Ч ого у кожному з наведених слів більше — звуків чи букв? Чи їх порівну? Поставте знаки «<», «>», «=».
Джміль — зв. б.;
ящик — зв. б.;
Київ — зв. б.
3. Р обота над деформованими реченнями
— Прочитайте слова. Складіть речення і запишіть їх. Підкресліть слова, у яких дзвінкі приголосні стоять перед глухими.
1) В, плавала, акваріумі, рибка, золота. 2) На, Алінці, день, подарували, народження, книжку. 3) Школярі, дубки, і, берізки, посадили.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Назвіть пари дзвінких і глухих приголосних звуків.
— Як в українській мові вимовляються дзвінкі приголосні у кінці слова і складу? Наведіть приклади.
VII. До машнє завдання

Немає коментарів:

Дописати коментар