вівторок, 17 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Звук [ф], поз начення його буквою ф

Українська мова 2 клас

Тема: Звук [ф], поз начення його буквою ф

Мета: навчати учнів правильно артикулювати слова зі звуком [ф], вправляти у правиль-
ній вимові і правильному написанні слів із цим звуком; розвивати уважність; виховувати допитливість.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 32, вправа 83)
— Прочитайте прислів’я про книгу. (Одна книга тисячі людей навчає. Книга — не пряник, а дітей до себе манить.)
— Назвіть слова, які починаються і закінчуються приголосними звуками.
2. Г ра «Буква Ф»
— Прочитайте речення. Запишіть його. Підкресліть слова, в яких є буква ф.
Фарбувала Фрося вікна. Федір їй допомагав.
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми будемо вчитися правильно вимовляти приголосний звук [ф] і писати слова з буквою ф.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 32–33)
Вправа 84
— Прочитайте скоромовку, правильно вимовляючи звук [ф].
— Запам’ятайте її і розкажіть сусідові по парті.
— Доведіть, що звук [ф] є приголосним. Простежте, якими органами мовлення створюється перешкода на шляху струменя повітря.
— Придумайте і запишіть п’ять слів, які починаються на букву ф.
Вправа 85
Учні відгадують загадки, добирають слова, які закінчуються на -фон.
Вправа 86
Учні змагаються, хто більше добере і запише слів, які починаються з фото-.
— Перевірте правильність написання цих слів за підручником на с. 33.
Вправа 87
Учитель читає вірш, а учні оплесками виділяють слова зі звуком [ф].
Після цього учні читають вірш, правильно вимовляючи звук [ф].
— Спишіть вірш. Підкресліть букву ф у словах.
Вправа 88
Учні з поданих слів складають і записують речення, читають складену розповідь, правильно вимовляючи слова зі звуком [ф].
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
— Запишіть слова, вставляючи пропущені букви.
едір, утбол, ту ля, орма, ільм, сара ан, абрика, рукти, ільм.
— Слова, які починаються буквою ф, назвіть в абетковій послідовності.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Назвіть п’ять слів зі звуком [ф].
VII. До машнє завдання
С. 33, вправа 89.

Немає коментарів:

Дописати коментар