середа, 4 вересня 2013 р.

Календарне планування 2 клас ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Календарне планування 2 клас

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

34 години (1 година на тиждень)

(За підручником: Трач С. К., Резніченко М. І., Образотворче мистецтво. Підруч. для 1кл. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2012.)

Дата за планом
Скоригов.
дата
Зміст уроку
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Примітка
Мова графіки та живопису - 8 годин
1


 «Мистецтво в нашому житті». Ознайомлення з видами візуальних) мистецтв, засобами виразності в них. «Сонячний день»
Учень/учениця:
милується, намагається виразити емоційне ставлення (образо-творчими та мовленнєвими засобами, мімікою) до:  різноманітності неживих об’єктів і живих істот; багатства форм і барв в навколишньому світі та творахмистецтва, їхнього гармонійного поєднання; визначає: найістотніші ознаки живопису та графіки  як видів образотворчого мистецтва; користується назвами елемен-тарних графічних і живописних     матеріалів та інструментів; прос-тих геометричних форм; різних видів і типів ліній;  основних і похідних кольорів та їхніх відтінків;має уявлення про: передачу різних за характером поверхонь графічними засобами (лінія, штрих, крапка, пляма); прийоми техніки «гратографія»;хроматичні та ахроматичні кольори; передачу кольором певного настрою залежно від стану природи (веселий, сумний, тривожний, спокійний тощо); створення друкованого зображення з використанням елементарних прийомів техніки моно(аква)типії;уміє: передавати прості за характером силуетні форми і поверхні предметів та об’єктів живої природи кольором, різнохарактерними лініями, штрихами,крапка-ми, плямою; передавати простір («земля — небо», «вода — небо») та його плановість шляхом вибору лініїгоризонту й за принципом «ближче — нижче, більше», «далі — вище, менше»; отримувати похідні кольори та їхні відтінки; раціонально організовувати й прибирати робоче місце; дотримується: правил безпечного користування художніми матеріалами та інструментами
2


Уявлення про графіку як вид образотворчого мистецтва; основні графічні матеріали та інструменти. «Айстра — зоряна квітка»
3


Засоби виразності графіки: лінія, штрих, крапка, пляма. «Хто в що одягнений?» (луска риб, пір’я птахів, кора дерев тощо)
4


Силуетно-площинне зображення квітів, дерев. Ознайомлення з технікою «гратографія». «Таємничий ліс уночі»
5


Уявлення про живопис як вид образотворчого мистецтва. Художні матеріали та інструменти художника-живописця. Монотипія «Золота осінь»
6


Колір — головний засіб виразності живопису. Малювання з натури «Щедрий урожай»
7


Основні, похідні, теплі, холодні кольори . «Гарячі піски пустелі», «Синій вечір»
8


Уведення понять «хроматичні кольори», «ахроматичні кольори». Збагачення палітри колірних відтінків. «Котик мій сіренький»
Мова скульптури, архітектури й декоративно-прикладного мистецтва - 7 годин
9


Скульптура як вид образотворчого мистецтва, її основні ознаки; матеріали для роботи художника- скульптора. Герої казки «Гарбузові родичі»
Учень/учениця:
милується і виявляє (мовленнєвими й образотворчими засобами): емоційне ставлення до краси, створеної руками людини; спосте-рігає, порівнює та аналізує (за допомогою учителя): різницю між скульптурним зображенням і живописним (графічним); будову та пропорції тіла людини (співвідношення між тулубом і головою, довжина рук і ніг у порівнянні з тулубом); складові частини будови тіла тварин; геометричну форму архітектурних споруд; має уявлення про: особливості скульптурного зображення, (об’ємність, опуклість, узагальненість форми); заповнення рельєфної форми простим оздобленням; прийоми пензлевого та пальцевого роз-
пису; оптимальну послідовність виконання художньо-творчого завдання; вживає (за підтримки вчителя): спеціальну термінологію у спілкуванні з приводу мистецтва (архітектура, орнамент,
рельєф, силует тощо); називає: основні складові частини будівлі (фундамент, стіни, стеля, дах, вікна, двері, куполи, брами);уміє:
 створювати на основі геометричних форм і за допомогоюелемен-тарних прийомів обробки (трансформації) паперу прості за харак-тером об’ємні зображення; виконувати силуетні зображення нескладних архітектурних об’єктів, збагачувати їх декором; на початковому рівні зображати елементи візерунків та орнаментів способом штампування; дотримується правил: техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами.
10


Поняття про об’єм і фактуру як засоби виразності скульптури. «Лісові звірята»
11


Рельєф (опуклий та заглиблений). Передавання фактури поверхні в рельєфі. «Підводне царство»
12


Елементарне поняття про архітектуру як вид мистецтва. Основні елементи архітектурних споруд. «Хатинка Бабусі-Ягусі»
13


Силуетне зображення будівель. Спроби передавання просторового явища загороджування в зображенні архітектурних об’єктів. «Чарівні куполи»
14


Декоративно-прикладне мистецтво та його засоби виразності (декоративні форми й колір, орнамент). Витинанка «Скатертина для Снігуроньки»
15


Розширення уявленнь про симетричну форму та роль вісі симетрії в її побудові. Поєднання силуетної форми й декору. «Янголятко»
Композиційні прийоми у графіці та живописі - 9 годин
16


Композиційні засоби досягнення художньої виразності зображення (вибір формату, розміру зображення. Ілюстрація до казки «Заєць та Їжак»
Учень/учениця:
виявляє (на рівні вікових можливостей):
• особистісно-ціннісне ставлення до творів мистецтва та естетичного в житті, прагне до спілкування з ним;
орієнтується в поняттях та вживає:
• у спілкуванні з приводу мистецтва спеціальну термінологію (формат, пропорції, симетрія тощо);
• у художньо-творчій діяльності назви різних колірних відтінків, які використовує для передачі певного стану природи, настрою;
має уявлення про:
• деякі просторові явища (лінію горизонту, ілюзорне зменшення віддалених предметів, часткове загороджування дальніх пред-
метів ближніми);
• врівноважену та неврівноважену, симетричну та асиметричну композиції;
уміє:
• узгоджувати зображення з форматом;
• малювати великі цільні зображення, уникаючи дрібності, узгоджувати величину зображення з розміром робочої поверхні;
• повною мірою використовувати всю зображувальну площину, заповнювати малюнок кольором, не залишаючи білих прогалин між елементами зображення і тлом (у роботі на білому папері);
• передавати (на елементарному рівні) динамічний стан об’єктів;
• змішувати фарби на палітрі, досягаючи необхідних відтінків кольору;
дотримується:
• правил культури поведінки, гігієни та техніки безпеки під час виконання завдань на уроці та в самостійній художньо-творчій ро-
боті
17


Пропорції та масштаб. Елементарні поняття про будову фігури людини, її складові частини. «Улюблений казковий герой»
18


Поняття врівноваженої та неврівноваженої композиції.  Досягнення композиційної рівноваги «Морський пейзаж»
19


Досягнення композиційної рівноваги шляхом розташування на площині великих та малих елементів. «Зимові розваги»
20


Поняття композиційного центру. Виділення головного в композиції. Статична та динамічна композиції. Елементарне передавання динамічного стану об’єктів (вітер). «Хуртовина»,
21


Способи передавання глибини простору « Гарна хата»
22


Симетрія як найпростіший композиційний засіб організації площини. «Танок метеликів»,
23


Використання зображувальних можливостей кольору. Поняття про колорит, колірну гаму. Колірні асоціації. «Cвітає. Край неба палає…»
24


Відтворення глибини простору за допомогою кольору, деталізації переднього плану та методу загороджування. « Весняна галявина»
Композиційні прийоми в скульптурі та декоративно-прикладному мистецтві – 8 годин
25


Розширення поняття про пропорції тварин, тіла людини. Герої казки «Буратіно»
Учень/учениця:милується та виражає емоційне ставлення (мімікою, мовленнєви-ми й образотворчими засобами):
 до краси явищ навколишнього світу та рукотворної краси;
орієнтується в поняттях і вживає: у спілкуванні з приводу мистецтва спеціальну термінологію (про-порції, орнамент, рослинний та геометричний візерунок, декора-тивний, ритм, панно тощо);
сприймає та візуально розрізняє: круглу скульптуру і рельєф (опуклий, заглиблений); рослинний і геометричний орнамент;
має уявлення про: шляхи декоративної стилізації реальної форми;
 ритм як засіб створення орнаменту; особливості кольору в декоративному зображенні; ефекти поєднання великих і дрібних елементів у декоративній композиції;              
    уміє: узгоджувати зображення з форматом; в об’ємному зображенні створювати виразну пластичну форму; вирізати симетричні форми; використовувати різноманітні прийоми обробки паперу при роботі в техніці паперопластики;
дотримується: правил безпечного користування художніми матеріалами та інструментами, ножицями, клеєм;
володіє: навичками раціональної організації робочого місця; елементарними навичками роботи в колективі;
прагне: прикрашати середовище власними художніми виробами.
26


Формування художньо-конструктивних навичок створення статичного чи динамічного образу в скульптурі «У зоопарку»
27


Декоративна стилізація форми. Створення декоративних образів в об’ємі. «Паперові диво-квіти»
28


Народна іграшка. Поняття про особливості декоративного образу тварин. «Дивовижні коники і баранці»
29


Ознайомлення з традиціями писанкарства в Україні. Колірна гама, символіка писанок різних регіонів України. «Великодні писанки»
30


Використання стилізації та ритму як засобів створення орнаменту. Види орнаменту. «Українська сорочка»
31


Вибір формату, виявлення головного та другорядного під час створення декоративної композиції. «Пташка серед квітів»
32


Ознайомлення з різноманітними прийомами обробки паперу: складанням, вирізуванням, гофруванням, прорізуванням, скручуванням. «Чарівна ваза»
33


Прийоми обробки паперу «Панно з квітами» (колективна форма роботи)
34


Засоби виразності декоративно-прикладного мистецтва. Створення композиції у стилі витинанки  «Літній день»
35


Урок узагальнення
                                                 Календарно-тематичне планування
розроблено на основі Програми з образотворчого мистецтва для 2 класу
(Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 392 с.)
та підручника:
Трач С. К., Резніченко М. І., Образотворче мистецтво. Підруч. для 1кл. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2012


Немає коментарів:

Дописати коментар