вівторок, 17 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів

Українська мова 2 клас

Тема: Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів

Мета: поглиблювати знання учнів про наголос і його роль у мовленні; вчити добирати слова, однакові за написанням і різні за значенням; виховувати працьовитість.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання
Учні читають складені описи тварин.
2. Г ра «Наголос»
— Поставте наголос у словах.
Новий — нового, старий — старого, легкий — легкого. (Рос. новый, старый,
лёгкий)
Учитель звертає увагу учнів на відмінність наголошення тих самих слів у російській та українській мовах.
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за словами, наголос у яких треба запам’ятати.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 27–28)
Вправа 67
Учні читають і пояснюють прислів’я.
— Коли так говорять? (Мама працювала, попросила допомогти, а син чи донька не хотіли допомагати. Коли ж мама приготувала смачний пиріг, дитина першою сідає за стіл.)
— Прочитайте виділені слова, наголошуючи перший склад.
— Складіть речення зі словами носитьі варить. Зверніть увагу, як наголос змінює значення слів.
Вправа 68
Учні читають слова і змінюють за зразком так, щоб наголошеним став другий склад. Навчаючи учнів ставити наголос у поданих словах, доцільно звернути увагу на те, що у множині наголос переходить з основи на закінчення.
— Запам’ятайте правильну вимову цих слів!
Вправа 69
Учні читають речення, звертаючи увагу на вимову виділених слів.
— Поясніть значення виділених слів. (На березі (стрункій) — на дереві,
на березі (річки) — біля річки.)
Вправа 70
Учні читають слова і змінюють наголос так, щоб змінилося значення слів.
— Хоча й пишуться слова однаково, але вимовляють їх по-різному. Тому в деяких словах лише наголос допомагає розрізнити їхні значення: коси — коси, дорога — дорога, брати —брати.
Вправа 71
Учні розглядають малюнки на с. 28 і називають, який із зображених предметів є відгадкою до загадки «Не гавкає, не кусає, а в дім не пускає». (Замок)
— Запишіть назви зображених предметів і позначте наголос. (Замок, замок)
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
— Поставте наголос у словах.
- Гілка — гілки — на гілці, берег — береги — на березі, стежка — стежки —
на стежці.
- Тарілки, дочки, нитки, ложки, верби, бруньки, миски, стрілки, казки.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Назвіть вивчені на уроці слова, наголос у яких треба запам’ятати.
VII. До машнє завдання
С. 28, вправа 72.


Немає коментарів:

Дописати коментар