вівторок, 10 вересня 2013 р.

Математика 2 клас Тема. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, що містять відношення «на… більше».

Математика 2 клас

Тема. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, що містять відношення «на… більше».

Мета: актуалізувати спосіб порозрядного додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток; удосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати прості і складені задачі; розвивати кмітливість, мислення дітей; виховувати інтерес до математики.

ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
Щоб урок пройшов немарно,
Треба сісти рівно, гарно
І виконувати те,
Про що мова зараз йде.
II. Контроль, корекція і закріплення знань
1 Робота з геометричним матеріалом
Круг з геометричними фігурами поділено на 4 частини.
Дітям пропонується для огляду протягом 2–3 с одна з чотирьох сукупностей геометричних фігур. Потім ця сукупність перекривається, а учні по пам’яті називають, скільки всього фігур вони побачили, яких саме, якого кольору, коментують положення кожної (угорі, внизу, посередині, ліворуч чи праворуч).
Такий наочний посібник також дуже корисний для розвитку уваги: показуючи одну за одною різні чверті круга, учитель пропонує їх порівняти і відповісти на запитання: «Що змінилося?».
2 Гра «Істина — брехня»
Якщо твердження істинне, діти великий палець руки піднімають угору, якщо помилкове — вниз і називають правильну відповідь.
• Сума чисел 50 і 9 дорівнює 49.
• Різниця чисел 27 і 7 дорівнює 20.
• 63 зменшити на 60 буде 6.
• Від 45 відняти 5 буде 20.
• 60 збільшити на 7 буде 47.
• При відніманні числа 30 від числа 39 буде 0.
• Кут — це геометрична фігура.
• В одній годині 60 хвилин.
3 Математичний диктант
• У першому стовпчику 16 прикладів, у другому — 12 прикладів. Скільки всього прикладів у двох стовпчиках?
• В одному стовпчику 12 прикладів, а в другому — на 5 прикладів менше. Скільки прикладів у другому стовпчику?
• У двох стовпчиках 43 приклади. Скільки прикладів у другому стовпчику, якщо в першому стовпчику їх 13?
• Учень мав розв’язати 35 прикладів. Увечері він розв’язав 14 прикладів. Скільки прикладів йому залишилося розв’язати?
• Після того, як учень розв’язав 32 приклади, йому залишилося розв’язати 25 прикладів. Скільки прикладів він мав розв’язати?
• Учень мав розв’язати 56 прикладів. Після того, як він розв’язав декілька прикладів, йому залишилося розв’язати 24 приклади. Скільки прикладів розв’язав учень?
4 Усне опитування
Дати характеристику числам: 56; 80; 7. (Спосіб одержання, місце числа в натуральному ряді, одноцифрове чи двоцифрове, за допомо¬гою яких цифр записується, що позначає кожна цифра в записі числа, склад числа, представлення числа у вигляді суми розрядних
доданків.)
— Чим відрізняються двоцифрові числа від одноцифрових?
5 Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Запишіть, вставте пропущені числа.
11; 9; 7; 5; ?; ?.
95; 90; 85; ?; ?.
Фізкультхвилинка
Раз — підняли руки вгору.
Два — схилилися додолу.
Не згинайте, діти, ноги,
Як торкнетеся підлоги.
Раз, два, три, чотири —
Треба знову прямо стати,
П’ять, шість, сім, вісім —
І спочатку починати.
III. Розвиток математичних знань
1 Узагальнення способу порозрядного додавання і віднімання чисел у межах 100
— У математичному диктанті вам була запропонована задача: «Після того, як учень розв’язав 32 приклади, йому залишилося розв’язати 25 прикладів. Скільки прикладів він мав розв’язати?». Які вирази ви склали за текстом цієї задачі?
— Як ви міркували при обчисленні його значення?
(Число 25 представляємо у вигляді суми десятків і одиниць: 25 = 20 + 5. До числа 32 спочатку додамо десятки — 20, дістанемо 52; а потім до 52 додамо одиниці — 5, дістанемо 57).
  32 + 25 = 32 + 20 + 5 = 52 + 5 = 57

      20 + 5
Під час обчислення цієї суми можна міркувати інакше, використовуючи знання про десятковий склад двоцифрових чисел: кожне з чисел можна представити у вигляді суми десятків і одиниць. А як далі будемо міркувати?
(Десятки додамо до десятків, а одиниці — до одиниць; додамо отримані суми):
    32  + 25 = 30 + 2 + 20 + 5 = 50 + 7 = 57

30 + 2   20 + 5
— Отже, при даному способі міркування ми додавали числа по розрядах: десятки до десятків, а одиниці — до одиниць, тому цей спосіб називається порозрядним додаванням.
Таким чином, і при додаванні двоцифрових чисел без переходу через розряд можна використовувати спосіб порозрядного додавання. Складемо разом пам’ятку. Що ми робили в першу чергу, у другу…
Пам’ятка
1. Заміняю перший доданок сумою десятків і одиниць.
2. Заміняю другий доданок сумою десятків і одиниць.
3. Додаю десятки.
4. Додаю одиниці.
5. Додаю отримані суми.
Наприклад:
     16  +  12 = 10 + 6 + 10 + 2 = 20 + 8 = 28

10 + 6   10 + 2
2 Розв’язування прикладів з коментуванням
17 + 71        34 + 52         65 + 34
93 + 6          43 + 50           2 + 85
3 Розв’язування задач
1) У парку гуляло 6 дівчаток, а хлопчиків — на 4 більше. Скільки хлопчиків гуляло в парку? Скільки всього дітей гуляло в парку?
— Проаналізуйте текст задачі. Що цікавого ви помітили? Чи можна одразу відповісти на обидва запитання? (Ні)
— Прочитайте перше запитання. Прочитайте друге запитання. чи має значення, у якому порядку на них відповідати? чи можна спочатку відповісти на друге запитання? ( Ні, адже ми не знаємо, скільки гуляло хлопчиків. ) А на яке запитання можна відповісти одразу? (Скільки хлопчиків гуляло в парку?)
— За допомогою якої дії відповімо на запитання задачі? (Дії до¬давання, адже хлопчиків на 4 більше.)
— Повторіть запитання. Запишіть відповідь. (10 хлопчиків гуляло в парку.)
— Чи на всі запитання ми відповіли? ( Ні, ще треба відповісти на запитання «Скільки всього дітей гуляло в парку?» ) Що треба знати, аби відповісти на це запитання? (Два числових даних: 1¬ше — скільки гуляло дівчаток — 6, та 2¬ге — скільки гуляло хлопчиків — 10.) За допомогою якої дії відповімо на це запитання? ( Дії додавання, адже всього дітей більше, ніж окремо дівчаток, окремо хлопчиків. )
— Запишіть розв’язання: 6 + 10 = 16 ( д. ) Повторіть запитання. Запишіть відповідь. (16 дітей гуляло парком. )
2) Складання та розв’язування задачі за короткою умовою.
I — 5 ябл.
II — ?, на 3 ябл. >
I — 5 ябл.
                            ?
II —   ?
Діти складають задачі:
1) В одній вазі було 5 яблук, а в другій — на 3 яблука більше. Скільки яблук у другій вазі?
2) В одній вазі було 5 яблук, а в другій — на 3 яблука більше. Скільки яблук у двох вазах?
— Як ви вважаєте, скількома діями розв’язується друга задача? Чому?
— На питання якої простої задачі ми відповімо першою дією? Що ми дізнаємося?
— На питання якої простої задачі ми відповімо другою дією? Що ми дізнаємося?
— Запишіть розв’язання задачі за діями з поясненням.
— Запишіть відповідь.
— Як ми записали розв’язання складеної задачі? А як ще можна записати?
— Як скласти вираз, виходячи із запису розв’язання задачі за діями?
3) Творча робота над задачею.
Для дитячого садка купили 20 лійок, а лопаток — на 8 більше, ніж лійок. Про що можна дізнатися, обчисливши такі вирази:
20 + 8 = ?
20 + (20 + 8) = ?
Учні пояснюють, що можна дізнатися, розв’язавши кожний з цих виразів.
4 Офтальмологічна пауза
5 Розв’язування логічних завдань
1) У семи братів по одній сестрі. Скільки всього сестер? (8)
2) Якщо курка стоїть на одній нозі, то її маса — 2 кг. Якою буде маса курки, якщо вона стоятиме на двох ногах?
IV. Підбиття підсумків. Рефлексія
— Який спосіб додавання двоцифрових чисел ми повторили?
— Чим характеризується спосіб порозрядного додавання?
— Які задачі ми розв’язували?

Немає коментарів:

Дописати коментар