вівторок, 17 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

Українська мова 2 клас

Тема: Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади

Мета: вчити учнів вимовляти слова так, щоб чітко було чути наголошений звук (не розтягуючи слово по складах); розвивати пам`ять та увагу; виховувати любов до природи.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 22, вправа 57)
— Прочитайте утворені словосполучення.
— Вимовте звуки і назвіть букви у словах майорить і гайові.
— Як ви поділили їх для переносу?
2. С ловникова робота
— Прочитайте слова.
— Які голосні пропущено?
— Запишіть слова. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.
ч тв р м д ль г р й ш ф р
— Скільки складів у кожному слові?
— Який склад у кожному слові наголошений? Як його розпізнати?
III. По відомлення теми і мети уроку
— Тема нашого уроку «Наголос».
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 23–25)
Вправа 58
Учні читають уривок із тексту.
— Що ви дізналися про наголос?
Слово про слово
Наголос— виділення складу в слові посиленням голосу; значок над літерою, який указує на виділення звука в слові посиленням голосу.
Вправа 59
Учні читають вірш Олександра Олеся і порівнюють його з віршем Ліни Костенко (с. 4). У виділених словах підраховують кількість голосних звуків і роблять висновок про кількість складів у цих словах.
— Прочитайте склади, позначені однією буквою. Назвіть звуки, які позначаються цими буквами.
Слово про слово
Канва— сітчаста основа для вишивання.
Вправа 60
Учні записують слова — назви зображених предметів, ставлять наголос. Роблять висновок про те, як наголошуються слова в українській мові: в українській мові слова можуть мати наголос на... складі.
— У слові один голосний звук і склад із цим звуком вимовляється з більшою силою голосу. Цей голосний звук і склад називаються наголошеними. Решта голосних звуків і складів у слові — ненаголошені.
2. П ервинне закріплення
— Прочитайте «луною» (за вчителем), виділяючи голосом наголошений склад у таких словах: кішка, собака, папуга, рибка.
— Прочитайте слова кожної групи, виділяючи голосом наголошений голосний.
Ліс, лісовий, лісник, лісок. Липень, липа, липовий, липка. Вода, водичка,
водяний, водний.
— Як називаються слова кожної групи?
3. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Р обота над віршем
— Прочитайте вірш уголос.
Вовк ведмедя розбудив:
Вже весна, вставай, іди!
Виліз велетень з барлога —
Вовк втікає в ліс від нього.
— Випишіть виділені слова. Поставте знак наголосу.
2. Г ра «За абеткою»
— Запишіть слова в алфавітному порядку. Поставте наголос.
Малина, абрикос, трава, сидить, росте, сонце.
3. Р обота в групах
— Зі слів кожного рядка складіть речення і запишіть їх. Над словами поставте наголос.
- ліс, у, весна, прийшла;
- одяглися, у, дерева, вбрання, зелене;
- над, бджоли, гудуть, квітами.
4. Р обота в парах
— Прочитайте акровірш. Запишіть слово-відгадку. Поставте наголос. Складіть звукову модель слова.
Віє, віє, повіває
І всюди він гуляє.
То холодний, то колючий,
Енергійний, хоч куди!
Раді йому вітряки.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Що таке наголос?
— Який склад називається наголошеним?
— Ч и може бути в слові два наголошені склади?
— Як називаються склади на які не падає наголос?
VII. До машнє завдання
С. 24, вправа 61.

Немає коментарів:

Дописати коментар