середа, 4 вересня 2013 р.

Календарне планування 2 клас КАЛІГРАФІЯ

Календарне планування 2 клас

КАЛІГРАФІЯ

35 годин (1 година  на тиждень)

уроку
Дата за планом
Скоригов дата
Тема уроку
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Примітка
1


2
3
4
І СЕМЕСТР
1.


Каліграфія, це цікаво і корисно. Завдання курсу каліграфія у 2 класі
Розвиток просторових уявлень
Учень(учениця):
визначає напрямок письма;
вільно орієнтується на площині;
зображує предмети простої форми;
створює багатофігурні композиції та малюнки складної форми з дрібних деталей;
виконує розчерки вільними рухами передпліччя, кистей, пальців;
має уявлення про симетрію предмета;
пише в графічній сітці зошита у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності з похилими лініями (№1) та у дві горизонтальні лінії різної інтенсивності (№2)


Написання цифр і літер
пише правильно цифри, малі й великі літери, безвідривно й з прискоренням буквосполучення з двох-трьох літер, слова з апострофом;
знає основні й додаткові елементи великих і малих літер;
поєднує літери в словах за допомогою трьох видів з’єднань;
аналізує власне письмо;
виправляє графічні помилки;
дотримує санітарно-гігієнічних норм у процесі письма.


Штрихування
проводить вертикальні і горизонтальні лінії в один бік. Не одриваючи олівця і не виходячи за межі контуру;
штрихує охайно в межах зображення предметів різної форми крапками, похилими лініями, уривчастими короткими лініями тощо.Розвиток писемного мовлення
списує  з рукописного і друкованого текстів із дотриманням правил каліграфічного письма і правопису;
доповнює незакінчені речення словами і словосполученнями;
складає і записує речення за малюнками;
дотримує вимог оформлення письмової роботи в зошиті.2.


Повторення правил сидіння за партою. Розташування зошита на парті. Комунікативна спрямованість процесу письма.

3.


Формування активного словника з одночасним формуванням грамотного і правильного мислення.

4.


Закріплення знань і вмінь каліграфічного письма здобутих у 1 класі. Письмо великих, рядкових букв та їх поєднань у розчерках і окремо.

5.


Складотворча роль голосних  звуків. Гра «Склади слово, зміни букву». Безвідривне поєднання 2-3 букв.

6.


Злиття приголосних з голосними при переносі частини слова з рядка в рядок.

7.


Написання слів з двох складів. Алфавітна естафета. Поступове прискорення письма в міру індивідуальних можливостей учнів.

8.


Слова, правопис яких треба запам'ятати. Пригоди в царстві помилок. Гра «Заміни букву».

9.


Окреме написання слів у реченні. Списування з друкованого шрифту. Гра «Зліпи сніговика».

10.


Розвиток орфографічної зіркості. Вибіркове списування.

11.


Розвиток зорової пам'яті. Читання вірша, заучування, запис з пам'яті.

12.


Упорядкування деформованого тексту. Гра «Казочки з помилками», гра «Закінчи речення».13.


Кома знає своє місце. Розвиваймо дар слова.

14.


Правила списування. Списування навчальних друкованих і рукописних текстів.
II СЕМЕСТР

15.


Вправи для подолання заміни, пропусків букв у словах.

16.


Робота з деформованим текстом. Зоровий диктант з використанням приказок, прислів'їв.

17.


З'єднання слів за його схемою. Гра «Лабіринт».

18.


Удосконалення тексту із часто повторюваними словами. Обговорення письмових робіт у парах.

19.


Робота з деформованим текстом (переставляння речень, вилучення речень, що не відповідає темі).

20.


Списування слів, речень, частин тексту з друкованого шрифту.

21.


Написання закритого та відкритого складів об, аб, юб, об, аб, юб.

22.


До твого словничка. Письмо під такт. Написання словникових слів.

23.


Розвиток орфографічної зіркості. Упорядкування тексту.

24.


Письмо букв за групами: у порядку удосконалення їх форми (і,ї и,ш щ. . . І,Ї,Ш,Щ)

25.


Де наголос? Орфографічна скринька. Вибіркове списування.

26.


Розділові знаки у кінці речення (.,!?). Велика літера у першому слові речення.

27.


Написання великої букви на початку речення, в іменах людей, кличках тварин, назвах міст і сіл.

28.


Поширення речень запитаннями. Самостійна робота - знаходження помилок у сусіда.

29.


Використання знака м'якшення (ь), букв я, ю, є, і для позначення м'якості приголосних звуків.

ЗО.


«Орфографічне» промовляння (самодиктування) слів за правилами написання у процесі контрольного письма.

31.


Списування навчальних друкованих і рукописних текстів з дотриманням правил оформлення робіт

32.


Закріплення графічних, гігієнічних навичок письма. Запис слів, віршів у стовпчик.

33.


Підсумковий урок за рік. Рольова гра «Я - вчитель».Календарно-тематичне планування
розроблено  на  основі  Програми  з  каліграфії  (з  елементами  розвитку  зв’язного  мовлення) для 2 класу
(Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Базового навчального плану. Книга 3 /
Упор.: Г.Ф.Древаль, Л.Ф.Щербакова, А.В.Лотоцька. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 200 с.)


Немає коментарів:

Дописати коментар