вівторок, 10 вересня 2013 р.

Математика 2 клас Тема. Аналіз контрольної роботи. Усне додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток

Математика 2 клас

Тема. Аналіз контрольної роботи. Усне додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

Мета: ознайомити учнів із загальним випадком усного додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток; формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати мате¬матичне мовлення; виховувати інтерес до математики.

ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Повторення вивченого матеріалу
1 Аналіз помилок, допущених у контрольній роботі
2 Усна лічба
1) В нашому класі два Івани,
Дві Тетяни, два Степани,
Три Катрусі, три Поліни,
Вісім Львів, чотири Ніни,
П’ять Ірин і дві Наталі.
Івсього один Віталій.
Скільки усіх ви налічили?
(Усього учнів: 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 8 + 4 + 5 + 2 + 1 = 32.)
2) Складіть правильну рівність і нерівності, використовуючи подані вирази.
5 + 9 12 + 8 26 – 6
3) У гаражі стояли 22 автомобілі. Поїхало 5 легкових і 7 вантаж¬них машин. Скільки автомобілів залишилося в гаражі?
— Складіть подібну задачу, щоб її розв’язанням був вираз:
28 – (4 + 6) =
4) На ділянці посадили 33 кущі малини, аґрусу — на 13 кущів менше, ніж малини, а смородини — на 7 кущів більше, ніж аґрусу. Скільки кущів смородини посадили на ділянці?
3 Математичний диктант
• На скільки потрібно збільшити 32, щоб отримати 75?
• Запиши число, у якому 4 десятки і 8 одиниць. Зменш його на 2 десятки.
• Зменшуване — 2 десятки, від’ємник 7 одиниць. Знайди різ¬ницю.
• Перший доданок 23, другий 34. Знайди суму.
• Знайди різницю чисел 57 і 35.
• Збільш 17 на 3.
• Сума двох доданків дорівнює 90. Перший доданок 40. Чому до¬рівнює другий доданок?
• Яке число менше 15 на 7?
• Яке число потрібно додати до 38, щоб отримати суму чисел 10 і 30?
4 Перевірте правильність обчислень:
84 + 2 – 40 = 46
75 – 5 + 30 = 90
6 + 34 – 7 = 33
5 Хвилинка каліграфії з логічним завданням
2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; ...; 16
Вставте пропущене число.
III. Вивчення нового матеріалу
1 Підготовча робота
1) Обчислення зручним способом.
1 + 50 + 40 + 9 = 50 + 40 + 9 + 1 = (50 + 40) + (9 + 1) = 90 + 10 =
= 100
2) Обчислення з коментуванням.
23 + 35
38 + 4
2 Пояснення нового матеріалу
35 + 27
— Починати додавання треба з десятків.
30 + 20 = 50; 5 + 7 = 12; 50 + 12 = 62.
— Поясніть розв’язання прикладу:
38 + 24 = (30 + 8) + (20 + 4) = (30 + 20) + (8 + 4) = 50 + 12 = 50 +
+ (10 + 2) = 60 + 2 = 62
— Ми представили кожен доданок у вигляді суми розрядних до¬данків. Потім додали одиниці: 8 + 4 = 12. Вийшов 1 десяток і 2 оди¬ниці. Потім додали десятки: 3 дес. + 2 дес. = 5 дес. Додали ще один
десяток, що вийшов при додаванні одиниць. Усього вийшло 6 десят¬ків і 2 одиниці, тобто 62.
3 Первинне закріплення
47 + 9 85 + 7
76 + 19 24 + 39
Фізкультхвилинка
IV. Розвиток математичних знань
1 Розв’язування задач на збільшення (зменшення) числа на декілька одиниць
Задача 1. Маса 100 л води — 100 кг, маса 100 л нафти — на 10 кг менше, ніж води, маса 100 л бензину — на 20 кг менше, ніж нафти.
— Запишемо задачу коротко, для цього виділимо ключові слова. (100 л води, 100 л нафти, 100 л бензину) Запишемо числові дані, що відповідають ключовим словам:
100 л води — 100 кг
100 л нафти — ?, на 10 кг <
100 л бензину — ?, на 20 кг <
— За коротким записом поясніть числові дані задачі. Яке пи¬тання задачі?
— Що достатньо знати, щоб відповісти на питання задачі? (До¬статньо знати два числових значення: I — масу 100 л нафти, не¬відомо, і II — на скільки кілограмів маса 100 л бензину менше маси 100 л нафти, відомо — на 20.)
— Якою арифметичною дією відповімо на дане питання? (Дією віднімання, адже треба знайти число, що на кілька одиниць менше за інше число.)
— Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі? (Ні, тому що ми не знаємо масу 100 л нафти.)
— Що достатньо знати, щоб відповісти на це питання? (Достат¬ньо знати два числових значення: I — масу 100 л води, відомо — 100 кг, і II — на скільки кілограмів маса 100 л нафти менше маси 100 л води, відомо — на 10 кг.)
— Якою арифметичною дією відповімо на це питання? (Дією від¬німання)
— Чи можемо ми відразу відповісти на це питання? (Можемо, адже нам відомі обидва числові значення.)
— Сформулюйте план розв’язання задачі.
— Розв’яжіть задачу виразами, спираючись на схему аналізу.
— Назвіть відповідь задачі.
Задача 2. У Тетяни 49 марок, в Іри на 19 марок менше, ніж у Тетяни, а у Сашка на 34 марки більше, ніж в Іри. Скільки марок у Сашка?
— Про що говориться в задачі?
— Запишіть цю задачу коротко.
— Порівняйте короткі записи цієї задачі і попередньої. Зробіть висновок про склад цієї задачі з простих задач. Покажіть на корот¬кому записі прості задачі. Зробіть висновок про план розв’язання.
— Запишіть розв’язання за діями.
— Запишіть розв’язання виразом, виходячи з останньої дії.
— Запишіть відповідь.
— Що спільного в цих двох задачах? Який висновок можна зро¬бити про розв’язування таких задач? (Якщо задача складається з двох простих задач на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, то першою дією ми знаходимо число, яке більше чи менше даного числа на кілька одиниць; а другою — шукане число, яке більше чи менше знайденого числа на кілька одиниць.)
— Змінимо умову цієї задачі в такий спосіб: «У Тетяни 40 марок, а в Іри — 19 марок. У Сашка на 34 марки більше, ніж у Тетяни й у Іри разом. Скільки марок у Сашка?».
— Чим ця задача відрізняється від попередньої?
— Як на короткому записі показати, що в Сашка на 34 марки більше, ніж у Тетяни й у Іри разом? Запишіть задачу коротко.
Тетяна — 40 м.
Іра — 19 м.
Сашко — ?, на 34 м. >
— Чим схожі дана задача і попередні? (Шукане число більше чи менше іншого числа на кілька одиниць.)
— Чим відрізняється ця задача? (Тим, що друге число тут не більше чи менше даного, а дорівнює сумі двох даних чисел.)
— На короткому записі виділіть прості задачі і сформулюйте їх.
— Виходячи з порядку простих задач, складіть план розв’язання.
— Розкажіть розв’язання по діях.
— Запишіть розв’язання виразом.
— Запишіть відповідь.
2 Офтальмологічна пауза
3 Розв’язування прикладів
36 + 20 + 5 = 55 + 9 + 30 = 73 + (15 – 9) =
36 – 20 + 5 = 55 – 9 + 30 = 73 – (15 – 9) =
36 + 20 – 5 = 55 + 9 – 30 = 73 – (15 + 9) =
36 – 20 – 5 = 55 – 9 – 30 = 73 + (15 + 9) =
4 Розв’язування логічних завдань
1) Прочитай уважно пари слів у першому стовпчику. Проаналі¬зуй зв’язок між цими поняттями. Спробуй дібрати пари до понять у другому стовпчику.
Огірок — овоч. Ромашка — ...
Учитель — школа. Лікар — ...
Людина — руки. Кішка — ...
Риба — вода. Птах — ...
Осінь — дощ. Зима — ...
(Ромашка — квітка. Лікар — лікарня. Кішка — лапи. Птах — повітря. Зима — сніг.)
2) У дівчинки стільки сестер, скільки братів, а її брат сказав, що у нього 3 сестри. Скільки дітей у сім’ї? (2 брата і 3 сестри. Усього 5 дітей.)
3) Рік тому Сашку було 6 років. Скільки років йому буде через 3 роки? (10 років)
4) Які з наведених суджень завжди є істинними? Які можуть бути істинними або хибними? Які завжди хибні?
• Батько старший за сина.
• Один з братів старше за інших.
• Мати молодша за батька.
• Онук старший за дідуся.
(Завжди істинні: Один з братів старше за інших. Батько старше від сина. Може бути істинним: Мати молодша за батька.
Завжди хибні: Онук старший за дідуся.)
5) Порівняй ці 4 рядки чисел. Знайди і викресли зайвий рядок. Чим рядки схожі? Чим відрізняється зайвий рядок від інших?
Підказка. Яке число додається до попереднього числа кожного рядка?
(Зайвий рядок — третій, адже до кожного попереднього числа додається число 1, а не 3.)
V. Підбиття підсумків. Рефлексія
— Який спосіб усного додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток ми розглянули?
— З чого потрібно починати додавання?
— Як називаються складені задачі, що ми сьогодні розв’язували?
— Чому вони так називаються? Що в них спільного?

Немає коментарів:

Дописати коментар