вівторок, 17 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків

Українська мова 2 клас

Тема: Голосні звуки [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків

Мета: вчити учнів спостерігати за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків; упізнавати голосні звуки на слух та за вимовною ознакою (відсутність перешкоди на шляху видихуваного повітря), перелічувати їх; розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до природи.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 19–20, вправа 49)
— Прочитайте загадки і відгадки.
— Поділіть слова-відгадки для переносу.
— Розкажіть правила переносу слів, якими довелося скористатися.
2. С ловникова робота
— Вставте букви, запишіть словникові слова.
Д кт нт з вд нн в вт р к ч т нн
— Які букви вставили?
— Які звуки вони позначають?
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми повторимо те, що ви знаєте про голосні звуки, будемо впізнавати голосні звуки.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. П ояснення вчителя
— Повторимо за таблицею ваші знання про звуки.
З В У К И Б У К В И
вимовляємо і чуємо бачимо, читаємо, пишемо
ГОЛОСНІ ПРИГОЛОСНІ
Учу я звуки голосні.
Чому так весело мені?
Бо вчу я звуки голосні.
Їх рівно шість. Я всі назву:
А, І та Е, О, И та У.
І. Січовик
— Вимовте голосні звуки.
— За допомогою чого утворюються голосні звуки?
— Як проходить повітря через ротову порожнину під час промовляння голосних звуків?
— Голосні звуки — це звуки, які утворюються тільки за допомогою голосу.
При вимові голосних звуків повітря вільно виходить через ротову порожнину, не зустрічаючи перешкод.
Голосних звуків у нашій мові 6. Цей знак [ ] — скобочки-коробочки, у яких ховаються звуки.
Голосні звуки: [а], [о], [у], [е], [и], [і].
2. П ервинне закріплення
— Послухайте звуки. Чи однаково вони вимовляються?
— Вимовте подані звуки.
— Під час вимови яких звуків повітря проходить вільно через ротову порожнину? Як називаються ці звуки?
[с], [а], [о], [к], [у], [м], [л], [и], [е], [р], [дз], [н], [в].
— Доберіть кілька слів із цими звуками. Що означають ці слова, на які питання відповідають?
3. Р обота за підручником (с. 20–21)
Вправа 50
— Вимовте різні голосні звуки.
— Поміркуйте, чому вони мають таку назву. Порівняйте свої міркування з правилом на с. 20.
Вправа 51 (робота в групах)
— Прочитайте текст.
— Розкажіть, що ви бачили, коли спостерігали за хмарами. Вимовте голосні звуки у виділених словах.
Вправа 52
Учні читають вірш, складають звукові моделі слів кораблі, любить.
— Назвіть голосні і приголосні звуки у слові любить.
— До слова Батьківщина доберіть близькі за значенням слова.
Вправа 53
Учні читають слова, протяжно вимовляючи у кожному з них останній голосний звук, записують букву, якою він позначений.
— Назвіть різні голосні звуки, які ви вимовили.
— Порахуйте, скільки їх.
— А скільки букв ви записали?
— Перевірте свої записи за правилом на с. 21.
4. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань (див. додаток на с. 12)
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Продовжіть речення:
- Звуки ми... (вимовляємо, чуємо).
- Букви ми... (бачимо, читаємо, пишемо).
— Скільки букв в українській абетці? (33)
— Як поділяються всі звуки української абетки? (На голосні і приголосні.)
— Скільки голосних звуків в українській мові? (6 звуків.)
— Як визначити кількість складів у слові?
VII. До машнє завдання
С. 21, вправа 54.

Немає коментарів:

Дописати коментар