вівторок, 17 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Букви, що поз начають голосні звуки

Українська мова 2 клас

Тема: Букви, що поз начають голосні звуки

Мета: закріпити вміння учнів перелічувати голосні звуки і називати букви на їх позначення; розвивати логічне мислення; збагачувати мовлення; формувати вміння висловлювати свої думки; виховувати уважність.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 21, вправа 54)
— Назвіть осінні місяці.
— Розкажіть, чому вони мають такі назви.
— Назвіть голосні звуки і букви, які їх позначають.
2. В прави на повторення
— Прочитайте вірш уголос.
Один осел в гніздо осине
оберемок сіна кинув.
От оказія була —
оси жалили осла!
— Який звук найчастіше зустрічався?
— Який він — голосний чи приголосний?
— Якою буквою він позначається?
— Випишіть з вірша слова, у яких є буква О. Підкресліть у цих словах букви, що позначають голосні звуки.
— Поділіть слова для переносу. Назвіть голосні звуки.
Пенал, жолудь, журавель, олень.
— Скільки голосних звуків в українській мові?
III. По відомлення теми і мети уроку
— Тема нашого уроку «Букви, що позначають голосні звуки».
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 21–22)
Вправа 55
Учні читають слова і ділять їх дужками знизу на склади за зразком.
— Вимовте склади з буквами я, ю, є, і.
— Назвіть звуки, які ми чуємо і вимовляємо в цих складах.
— Прочитайте правило на с. 22.
Вправа 56
Учні читають вірш спочатку мовчки, міркують, які слова треба виділяти голосом. Потім читають виразно вголос.
— До чого закликає нас поет?
— Як він говорить про українську мову?
— Вимовте голосні звуки, які найчастіше трапляються у словах вірша. Назвіть букви, якими вони позначені.
Пам’ятайте!
Під час переносу сполучення букв йо не можна розривати. Переносити треба так: ра-йон, га-йок.
2. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
1. Г ра «За абеткою»
— Запишіть слова за алфавітним порядком. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.
Олень, дідусь, театр, льон, вуж, метро, диван.
2. Р обота в парах
1) Гра «Розгубилися склади».
— Запишіть утворені слова. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.
вед ли
ве ця мідь
ву си сло
2) Гра «Шифрувальник».
— Розшифруйте слова і запишіть їх. Назвіть одним словом. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.
ПАВМА КАБІЛ СУКБОР
КАЛАСТІВ ЛЕКАЛЕ РОКАСО
3. С писування
— Спишіть речення. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки.
Збудувала хатку, піч і поличку,
Запрошу я в гості хитру лисичку.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Як поділяються всі звуки української мови?
— Скільки голосних звуків є в українській мові? Назвіть їх.
— Скількома буквами вони позначаються на письмі? Назвіть їх.
VII. До машнє завдання
С. 22, вправа 57.

Немає коментарів:

Дописати коментар