вівторок, 17 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Роз ташування слів за алфавітним порядком. Ро бота з орфографічним словником

Українська мова 2 клас

Тема: Роз ташування слів за алфавітним порядком. Ро бота з орфографічним словником

Мета: закріплювати вміння учнів розташовувати слова за абеткою; розвивати мовлення; виховувати інтерес до читання.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 14, вправа 31)
Учні читають назви днів тижня в абетковій послідовності; розповідають про те, чим запам’яталися їм вихідні дні.
2. Г ра «Утвори слова»
Учитель називає слова. Учні мають скласти з них слово таким чином: узяти з першого слова перший звук і позначити його буквою, а з другого — другий, з третього — третій і т. д. Виграє той, хто першим складе слово і правильно його прочитає.
зір, ліс, бір, марка, рамка (зірка);
мало, дим, сир (мир);
пара, перо, він, мама, канал (пенал);
заєць, лис, ломи, собака (зима);
звір, лось, шишка, лини, корито (зошит);
рука, нема, рада, сади, насос, фабрика, записка (редиска);
лава, лин, бамбук, молодий, батон (лимон).
— Запишіть слова. Усно доберіть до них назви ознак.
— Ч и можете ви прочитати ці слова за алфавітним порядком?
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати вміння розташовувати слова за абеткою.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. П ояснення вчителя
— Навіщо потрібен алфавіт? Що розміщують за алфавітом?
— А ще за алфавітом розміщують слова в словниках.
Словник — це зібрання слів, розміщених за алфавітним порядком, з поясненням, тлумаченням чи перекладом на іншу мову. Словники — скарби національної мови, наші друзі і помічники. Вони допомагають нам правильно писати слова, визначати їх значення, пояснювати походження слів, розширюють світогляд, дають різноманітну інформацію, розвивають культуру мовлення. Орфографічні словники — найголовніші порадники кожної освіченої людини. У них ми можемо дізнатися про правопис і наголошення слів.
2. Р обота за підручником (с. 14–15)
Вправа 32
— Розгляньте орфографічний словник для учнів початкової школи.
— Слова в ньому розміщені за абеткою. До уваги береться не тільки перша буква в слові, а й усі наступні.
— Знайдіть у словнику слова алфавіт, іній, немовля, троянда.
— Випишіть зі словника три слова, які відповідають на питання хто?,
і три слова, які відповідають на питання що?.
19
— Усно складіть з виписаними словами речення.
Слово про слово
Словник — книга, у якій в абетковій послідовності подано слова певної мови.
Вправа 33
Учні записують слова за абеткою, беручи до уваги першу і другу букви в слові.
Вправа 34
Учні читають назви українських міст за абеткою і визначають, назва якого міста потрапила до вправи помилково; доводять, чому слово Дніпропетровськ необхідно написати перед словом Донецьк, а слово Київ — після слова Канів.
— Спишіть назви українських міст за абеткою.
Вправа 35 (робота в групах)
Учні читають слова і розташовують їх за абеткою. Складають із цими словами коротку розповідь про пору року (за вибором).
3. Ф ізкультхвилинка
V. Уз агальнення й систематизація знань
Робота в групах
— Допоможіть учителеві заповнити класний журнал, бібліотекареві — розставити картки з прізвищами письменників, а листоноші — рознести листи по вулицях. Усі списки мають бути складені за алфавітним порядком.
1-ша група
Петров, Іванов, Долженко, Ляшенко, Савченко.
— За яким номером записане ваше прізвище в класному журналі? Складіть речення.
2-га група
Нестайко, Шевченко, Леся Українка, Франко, Глібов.
— Які твори цих письменників ви прочитали? Про що з них дізналися?
Складіть про це кілька речень.
3-тя група
Сумська, Пушкінська, Київська, Одеська, Абрикосова.
— На якій вулиці ви живете? Складіть речення.
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Як ви вважаєте, чому книжки в бібліотеці розташовують за алфавітним порядком?
— Ч и знаєте ви, де ще використовується абетка?
— Ч и допомагало вам знання абетки у виконанні завдань?
VII. До машнє завдання
С. 15, вправа 36.

Немає коментарів:

Дописати коментар