вівторок, 17 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Великі букви української абетки

Українська мова 2 клас

Тема: Великі букви української абетки

Мета: закріплювати знання української абетки, навички каліграфічного письма великих букв українського алфавіту; вдосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів; виховувати любов до рідної мови.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 10, вправа 20)
Учні читають речення зі словом вересень; пояснюють, чому в цьому слові звуків менше, ніж букв.
— Що ви знаєте про звуки?
— Ч им вони позначаються на письмі?
2. Г ра «Плутанина»
— Утворіть нові слова, використовуючи числове значення літер.
1 4 3 2 3 2 1 4 3 2 4 1 5
К І Н О Т І Л О Р У Ч К А
(коні) (літо) (курча)
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми закріплюватимемо навички каліграфічного письма великих
букв української абетки.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 11–12)
Вправа 21
Учні читають великі букви українського алфавіту, списують їх, підкреслюють ті, які писати було найважче.
— Прочитайте слова в рамці.
— Поміркуйте, чому вони об’єднані. (Слово «буква» і слово «літера» називають письмовий знак, що позначає звук або сполучення звуків мови.)
— Наведіть приклади звуків і відповідних букв, літер.
Вправа 22
Учні добирають букви, якими починаються імена хлопчиків і дівчаток. Записують спочатку імена дівчаток, а потім — хлопчиків. Усно складають речення з двома іменами (на вибір).
Вправа 23
Учні читають речення, розповідають, що вони знають про Київ.
— Розгляньте фотографію на с. 11. Що на ній зображено?
— Вимовте звуки і назвіть букви у словах Київ, Україна.
— Поясніть, чому в них звуків більше, ніж букв.
Вправа 24
— Пригадайте назви трьох сусідніх країн України. (Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова)
— Запишіть їх в абетковій послідовності.
15
Учні розповідають, що вони знають про ці країни, за таким планом:
1) Які міста є столицями цих країн? (Росія — Москва, Білорусь — Мінськ, Польща — Варшава, Словаччина — Братислава, Угорщина — Будапешт, Румунія — Бухарест, Молдова — Кишинів)
2) Якою мовою розмовляють там громадяни? (Росія — російська, Білорусь — білоруська, Польща — польська, Словаччина — словацька, Угорщина — угорська, Румунія — румунська, Молдова — молдавська)
3) Які слова ви знаєте з цих мов?
2. Ф ізкультхвилинка
Руки в сторони та вгору,—
На носочках піднялись.
Підняли голівку вгору
Й на долоньки подивись.
Руки в сторони розводим,
Опускаєм плавно вниз.
Присідати ми почнем,
Добре ноги розімнем.
Раз присіли — руки прямо.
Встали. Знову все так само.
Вправу дружно почали,
Нахил вліво — раз, два, три!
Повертаємося вправо.
Все виконуємо гарно.
Вліво, вправо повернулись,
Ось розминці вже й кінець.
Хто ж старався — молодець!
V. Уз агальнення й систематизація знань
— Щоб зекономити місце, в одному словнику прізвища видатних людей надрукували лише приголосними літерами та ь. Прізвища яких українських письменників надрукували у словнику?
Швчнк, Фрнк, Гнчр, Стльмх, Схмлнськй, Кцбнськй.
— Твори яких з цих письменників ви читали?
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Закінчіть речення:
Сукупність літер, прийнятих у писемності якої-небудь мови і розміщених у певному порядку, називається...
VII. До машнє завдання
С. 12, вправа 25.

Немає коментарів:

Дописати коментар