вівторок, 17 вересня 2013 р.

Українська мова 2 клас Тема: Визначення наголосу в словах. Робота зі словами, наголос у яких треба запам’ятати

Українська мова 2 клас

Тема: Визначення наголосу в словах. Робота зі словами, наголос у яких треба запам’ятати

Мета: ознайомити учнів з літературною вимовою ненаголошених голосних звуків; формувати навички вимови голосних е, и, о в коренях слів; виховувати інтерес до усної народної творчості.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. А ктуалізація опорних знань
1. П еревірка домашнього завдання (с. 24, вправа 61)
— Назвіть у словах першого речення наголошені голосні звуки.
2. В прави на повторення
Робота в групах
— Підкресліть слова, в яких тільки два склади.
Павук, заєць, веселка, лісник, дорога, букварі, бабка, конвалії, бесіда, учні, огорожа, баян.
— Прочитайте слова, розподіліть їх за алфавітним порядком, в цьому самому порядку запишіть номери цих слів у зошиті.
1-ша група: 1) пенал; 2) буквар; 3) книга; 4) лінійка; 5) учень.
Запис у зошитах: 2; 3; 4; 1; 5.
2-га група: 1) олівець; 2) портфель; 3) ножиці; 4) азбука; 5) щоденник.
Запис в зошитах: 4; 3; 1; 2; 5.
— Яке слово «зайве» у кожній групі слів? Чому? (За кількістю складів.)
III. По відомлення теми і мети уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за словами, наголос у яких треба запам’ятати.
IV. В ивчення нового матеріалу
1. Р обота за підручником (с. 25–26)
Вправа 62
Учні читають загадки, знаходять потрібне слово в довідці. Записують слова-відгадки, ставлячи наголос.
Вправа 63
Учні читають текст, правильно наголошуючи виділені слова.
— Де можна побачити багато вишитих рушників?
— Що прикрашають вишитими рушниками? Де їх використовують?
— Яких тільки узорів немає на рушниках! Але найбільше вишивальниці в Україні використовували нитки якого кольору? (Червоного і чорного.)
Слухання пісні про рушник.
— Що означає чорний колір? (Журба, смуток)
— А червоний? (Любов і кохання)
— I донині на весіллях, щоби бути щасливими, за народним звичаєм, стають на вишитий рушник.
— Ще раз прочитайте виділені слова, правильно їх наголошуючи. Учні списують перші два речення, підкреслюють виділені слова, позначають наголос.
Візьміть до уваги!
В українській мові є й інші слова, які можна вимовляти по-різному. Наприклад: помилкаі помилка, завждиі завжди, усмішкаі усмішка.
Вправа 64
Учні читають й запам’ятовують, як вимовляються і пишуться словникові слова.
Спочатку списують слова з наголошеним першим складом, потім — з другим, далі — з третім. Наголошені склади підкреслюють. (Дрова, столяр, шофер, дочка, старий, новий, український, одинадцять, чотирнадцять)
Вправа 65
Учні читають і відгадують загадку. Записують відгадку. (Дятел) Підкреслюють букву, якою позначено ненаголошений голосний звук.
— Уважно стежте й запам’ятовуйте, як треба проводити звуковий аналіз слова (с. 26).
— Тепер завжди звуковий аналіз будемо проводити у такій послідовності, тому постарайтеся її запам’ятати.
2. Ф ізкультхвилинка
Всі піднесли руки — раз!
На носках стоїть весь клас,
Два — присіли, руки вниз,
На сусіда подивись.
Раз! — і вгору,
Два! — і вниз,
На сусіда подивись.
Будем дружно ми вставати,
Щоб ногам роботу дати.
Раз — присіли, два — піднялись.
Хай мужніє ваше тіло.
Хто старався присідати,
Може вже відпочивати.
V. Уз агальнення й систематизація знань (див. додаток на с. 40)
VI. П ідбиття підсумків. Рефлексія
— Назвіть слова, наголос у яких ви вивчили на уроці.
VII. До машнє завдання
С. 26, вправа 66.

Немає коментарів:

Дописати коментар