вівторок, 10 вересня 2013 р.

Математика 2 клас Тема. Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв’язування прикладів і задач. Розв’язування задач на рух.

Математика 2 клас

Тема. Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв’язування прикладів і задач. Розв’язування задач на рух.

Мета: формувати вміння застосовувати прийоми усного додавання двоцифрових чи¬сел у процесі розв’язування прикладів і задач; удосконалювати вміння розв’язувати текстові задачі вивчених видів, знаходити значення буквених виразів; розвивати увагу і логічне мислення; виховувати інтерес до математики.

ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Контроль, корекція і закріплення знань
1 Усна лічба
1) Гра «Кращий льотчик».
Провести невелику бесіду з питань: «Хто хоче стати льотчи¬ком?», «Що він повинен добре знати й уміти?». Діти узагальнюють: «Льотчик повинен багато знати й уміти, щоб упевнено вести свій літак. і передусім він повинен правильно вести розрахунки».
Щоб льотчиком стати,
Щоб в небо злетіти,
Потрібно багато знати,
Потрібно добре лічити.
На дошці записано три стовпчики виразів, під ними — малюнки літаків. Над кожним виразом — три відповіді. Одна з них — пра¬вильна. Клас об’єднується у три команди. у кожній призначаються льот¬чики. Вони за командою по черзі обчислюють значення виразів, по¬чинаючи
по¬чинаючи з нижнього, обводять відповідь і ведуть свій літак наміче¬ним курсом.
Наприкінці гри підбивають підсумки.
Учитель показує на вирази. Контролери підтверджують відпо¬відь або виправляють помилку, якщо вона допущена. Визначають кращого льотчика. Допущені помилки аналізуються.
2) Робота за таблицею.
Доданок 34 36 19 65 78 55
Доданок 18 28 75 26 19 38
Сума

3) Магічний квадрат.
36 42 27
64 89 25
28 56 13

• З 1-го ряду чисел вибери найбільше число.
• З 2-го ряду чисел вибери найменше число.
• З 3-го ряду чисел вибери ні найменше і ні найбільше число.
• Знайди суму чисел.
(42 + 25 + 28 = 95)
4) Обчислення другим способом.
26 + 38 + 4 + 2           45 + 28 + 5                  49 + 6 + 11 + 4
63 + 7 + 20                 19 + 20 + 1 + 10          27 + 3 + 4 + 6
5) Порівняння виразів.
91 + 9         9 + 91                    26 + 45        65
68 + 7        48 + 7                     55 – 40        15
(Вирази першого стовпчика порівнюються без знаходження зна¬чень, у другому стовпчику — з обчисленнями).
2 Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Запишіть числа:
1) у порядку зростання;
2) в порядку спадання
13   43   82   19   68    81
Фізкультхвилинка
III. Розвиток математичних знань
1 Знаходження значення буквених виразів з коментуванням
— Знайдіть значення буквених виразів k + 7 і k – 7, якщо k = 10; 7.
k + 7 k – 7
10 + 7 = 17 10 – 7 = 3
7 + 7 = 14 7 – 7 = 0
2 Розв’язування задачі на рух
1) Інсценізація задачі.
Двоє учнів стоять на відстані 8 кроків один від одного. Кожен зробив один назустріч одному 3 кроки. Яка відстань стала між учнями?
— Яка була відстань між учнями?
— Скільки кроків вони зробили разом?
— Якою стала відстань між ними?
На основі життєвих спостережень з’ясовується й ілюструється зміст слів «рухатися один назустріч одному», «у протилежних на¬прямках».
Після наочного інсценування кожного з випадків за допомогою учнів доцільно з поступовим ускладненням навчити дітей зображу¬вати схему таких завдань «у відрізках».
2) Задача. Один велосипедист проїжджає за годину 10 км, а дру¬гий — 18 км. Яка відстань буде між ними, якщо вони виїхали з од¬ного села в протилежних напрямках?
3) Задача. Відстань між селами 7 км. Один велосипедист про¬їжджає за годину 10 км, а другий — 18 км. Яка відстань буде між ними, якщо вони виїхали з сіл у протилежних напрямках?
Учні вивчають задачу, учитель креслить схему до задачі.
— Яка відстань між селами?
— Яку відстань проїхали велосипедисти?
— Яка тепер між ними відстань?
3 Офтальмологічна пауза
4 Розв’язування логічних завдань
1) У Тетянки було 5 горіхів. Один вона віддала братові, і у них стало горіхів порівну. Скільки горіхів було у брата спочатку? (3)
2) Графічний диктант.
Намалюй фігуру за командами. Починай від точки.
Команди: 3 клітинки праворуч, 1 вгору, 1 праворуч, 4 вниз, 7 праворуч, 1 вгору, 1 ліворуч, 8 вниз, 1 ліворуч, 3 вгору, 5 ліворуч, 3 вниз, 1 ліворуч, 7 вгору, 3 ліворуч, 3 вгору. Яку тварину ти нама¬лював? (Собаку)
3) Віра, Ніна й Оля гралися ляльками. Вони одягнули своїх ля¬льок: одну — в пальто, другу — в куртку, а третю — в сукню. Коли мама запитала дівчаток, у що вони одягнули своїх ляльок, дівчата вирішили пожартувати, одна з них сказала: «Віра наділа на ляльку сукню, а Оля — пальто». Друга відповіла: «Віра наділа на ляльку пальто, і Ніна — теж пальто». Потім дівчатка додали, що і в першій, і в другій відповіді одна частина правильна (істинна), а друга — не¬правильна (хибна). Чия лялька в сукні, чия — в пальті, а чия — в куртці?
(Якщо Віра одягнула на свою ляльку сукню, Оля не могла одяг¬нути на свою ляльку пальто, адже в другій відповіді пальто згадано двічі. Отже, в першій відповіді істинне те, що Віра одягнула на ляльку сукню, а пальто одягнула на ляльку Ніна. Оля одягнула на свою ляльку куртку.)
IV. Підбиття підсумків. Рефлексія
— Які задачі розв’язували на уроці?
— Який спосіб додавання двоцифрових чисел використову¬вали?

Немає коментарів:

Дописати коментар