пʼятниця, 13 вересня 2013 р.

Математика 2 клас Тема. Повторення вивченого матеріалу. Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею.

Математика 2 клас

Тема. Повторення вивченого матеріалу. Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею.

Мета: формувати вміння знаходити значення виразів з дужками, творчо працювати над задачею; повторити письмове додавання і віднімання; розвивати навички лічби; прищеплювати любов до математики.

ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Контроль, корекція і закріплення знань
1 Усна лічба
1) Гра «Знавець таблиці».
6 : 2                  4 : 2
2 • 3                  2 • 7
12 : 2                18 : 2
16 : 2                14 : 2
8 : 2                  2 • 9
На дошці написані приклади на множення і ділення. Діти у зошитах записують тільки відповіді. Після завершення роботи виходять до дошки із зошитами. Коли всі учні вишикуються у дошки, починають перевірку відповідей. Учні, у яких виявляються помилки, проходять на свої місця. Таким чином, залишаються тільки ті, хто розв’язав усе правильно. Вони отримують звання «Знавець таблиці».
2) Користуючись рівністю, знайдіть значення виразу.
7 • 10 =             6 • 10 = 60                 5 • 10 = 50
70 : 7 =             60 : 6 =                       50 : 5 =
3) Використовуючи числа 2; 7 і 14, складіть приклад на множення і два приклади на ділення.
4) Повторення компонентів множення.
множник 2 4 2 8
множник 5 2 9 7
добуток 12 10 18 14 18 16
Наприклад. Щоб знайти другий множник, потрібно добуток поділити на перший множник. 12 ділимо на 2, отримуємо 6. Відповідь: другий множник дорівнює 6.
5) Повторення компонентів ділення.
ділене 18 16 12 10
дільник 2 2 2 4 2
частка 2 7 5 2 6
2 Розв’язування задач
1) 2 м тканини коштують 16 грн. Скільки коштує 1 м такої самої тканини?
2) У 3 коробках було по 6 тістечок. 4 тістечка з’їли. Скільки тістечок залишилося?
3) Андрій склав з паличок 7 трикутників і один п’ятикутник. Скільки паличок використовував Андрій?
3 Математичний диктант
• Добуток чисел 3 і 4 зменшити на 6.
• Суму чисел 11 і 7 розділити на 2.
• Різницю чисел 20 і 18 помножити на 7.
• Частку чисел 12 і 2 збільшити на 5.
• Різницю чисел 16 і 4 поділити на 2.
4 Хвилинка каліграфії з логічним завданням
На дошці:
21 33 75 9 16 57
— Діти, одне число тут «зайве», воно відрізняється від усіх інших. Здогадайтеся, яке це число, і поясніть, чому. («Зайвим» можна назвати число 9 — воно одноцифрове, а інші числа — двоцифрові. «Зайвим» може бути і число 16 — оскільки воно парне, а всі інші числа — непарні.)
Фізкультхвилинка
III. Розвиток математичних знань
1 Самостійна робота
3 • (2 + 7)               2 • (3 + 4)
(11 – 9) • 3             (12 – 9) • 6
3 • 5 + 45                3 • 9 + 12
(84 – 79) • 1           (40 – 28) : 2
1 варіант — 1-й стовпчик.
2 варіант — 2-й стовпчик.
Двоє учнів — біля дошки.
Перевірка
— Поставте знак плюс, якщо приклади розв’язані правильно.
— Поставте знак мінус, якщо допущені помилки.
— Просигналізуйте зеленим кольором ті, хто виконав роботу правильно.
— Просигналізуйте червоним кольором ті, хто припустився помилок.
2 Творча робота над задачею
Складіть задачу за схематичним малюнком.
— Яку відстань пролетіла бджілка спочатку? А потім? Яку відстань усього пролетіла бджілка? — Запишіть розв’язання числовим виразом.
30 + (30 + 12) = 72 (дм)
Відповідь: 72 дм.
3 Офтальмологічна пауза
4 Розв’язування логічної задачі
У Даші і Маші 15 книг з віршами. Даші подарували ще три книги з віршами. Скільки тепер книг стало у них разом?
Розв’язання. Хоча ми не знаємо, скільки книг було у Даші і скільки у неї стало книг, ми можемо розв’язати задачу. Якщо до одного з доданків додати деяке число, то сума збільшиться на це число: (a + c) + b = (a + b) + c за сполучною властивістю додавання. Отже, від додавання до книг Даші ще 3 книг загальне число книг збільшиться на 3 книги, тобто дорівнюватиме 15 + 3 = 18.
Відповідь: 18 книг.
IV. Підбиття підсумків. Рефлексія

Немає коментарів:

Дописати коментар