середа, 4 вересня 2013 р.

Календарне планування 2 клас ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

Календарне планування 2 клас

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
121 година
І СЕМЕСТР – 57 години (3 години на тиждень)
ІІ семестр – 64 години (4 години на тиждень)
(за підручником: Савченко О. Я. Підруч. для 2 кл. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012)

Дата за планом
Скориг. дата
Зміст уроку
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Примітки
Розділ «В рідній школі – рідне слово»
Тема. Наче вулик наша школа
1


Дзвоник кличе нас до школи. (Д. Павличко
«Школа»; Л. Глібов «Бачити – не бачить…»)
Коло читання
Учень/учениця:
має уявлення про те, які твори за жанровим, тематичним спрямуванням опрацьовувалися на уроках літературного читання;
правильно називає кілька українських народних казок, прізвища українських письменників та їхні твори, з якими неодноразово зустрічалися під час навчання

2


Які бувають школи? (В. Фетисов «Хто чого
вчиться»; С. Жупанин «У Лісовій музичній школі»)

3


Чи вмієте ви дружити? (М.Чумарна «Хто сьогодні зірка в класі?»; Л. Вахніна «Кордон»)

4


Хитрощі не люблять совісті(В. Сухомлинський «Як Наталя у Лисиці хитринку купила», Г. Бойко «Ділові розмови»)

5


Сила перед розумом никне (казка «Сильніше за силу», Н. Кулик «Ромасеве яблуко і Петрикова груша», прислів'я). Підсумок за темою

6


Урок позакласного читання. Шкільними стежинами

Тема. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово…
7


Колискові пісеньки – перлинки української мови (М.Сингаївський «Колискова пісня, колискова...»; колискові пісні, записані поетом Миколою Сингаївським, «Ой люлі, ой люлі...», «Тиха ніченька теплесенька...», «Ходить котик по горі...»)
Літературознавча пропедевтика
Учень/учениця:
висловлюється щодо теми твору — що в ньому зображено, про що він написаний;
відповідає на запитання про кого, про що йдеться у творі? Що основне хотів сказати письменник? (з допомогою вчителя);                               
визначає в епічному творі складники сюжету: початок, основну частину, кінцівку, виділяє в тексті подію, випадок, епізод;
відтворює послідовність подій у творі;
усвідомлює наявність персонажа (низки персонажів) як дійової особи (дійових осіб)  у будь-якому епічному творі; розрізняє їх за
характером поведінки, вчинків (позитивні,
негативні та ін.);
 має уявлення про один зі способів зображення персонажів — опис його зовнішності;
має початкове уявлення про автора як творця; правильно називає твір (прізвище письменника, заголовок); виявляє розуміння того, що кожний авторський твір написаний на ту чи іншу тему;
пояснює зображувальні можливості художнього слова як засобу створення художнього образу: людини, природи, тварини; що за допомогою слів можна уявити те, про що мовилося у творі;
розрізняє найпростіші жанрові особливості
малих фольклорних форм (дитячі народні
ігри, лічилки, мирилки, співаночки, скоромовки, загадки), а також літературних форм
(казки, оповідання, вірші)

8


Пісні та ігри, рідні з дитинства (українські народні дитячі пісеньки «Кукуріку, півнику», «Добрий вечір, зайчику», дитячі заклички)

9


Осінь – золотокоса красуня. (В.Скуратівський «Прощальний листопад», В.Скомаровський «Лісова колиска», Д.Павличко «Небеса прозорі…», картина О.Шовкуненка «Осінь»

10


Дивись так, щоб побачити, слухай так, щоб почути. (В.Сухомлинський «Я хочу сказати своє слово»

11


Як багато може розповісти одне слово (А. Коваль «Слова розповідають»; Л. Компанієць «Ковалівна»; О. Пчілка «Журавель», Н.Кир’ян «Словенятко»)

12


Урок позакласного читання. Осінь щедра, осінь золотава.

13


Скільки є в нас, любі друзі, для звертання
ніжних слів.  
(А. М'ястківський «Неня»)

14


Народ скаже – як зав’яже («В’язка народних прислів’їв», скоромовки, лічилки, «Жменька загадок з твого класу»)

15


У серці ніжну і погідну збережемо мову рідну!(М. Хоросницька «Матусин заповіт»; І.Січовик «Тими самими словами») Підсумок за темою. Перевірна робота

Розділ Казка вчить, як на світі жить
Тема. Українські народні казки
16


У світі казки чарівної (українська народна казка «Рукавичка»)
Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного:
уміє придумувати словесні картини до епізодів; розповіді за малюнками;бере участь у групових і колективних інсценізаціях прочитаного (читання за ролями, передача голосом, жестами, мімікою характеру персонажів);
бере участь в обговоренні творчих робіт однокласників;
висловлює оцінні судження;
уміє розповісти твір від імені дійової особи; зі зміною часу подій; уміє заповнювати пропущені рими шляхом добору слів, поданих для римування (індивідуально або у процесі групової чи парної роботи; з допомогою вчителя)

17


На язиці медок, а на думці льодок (українська народна казка «Лисиця та їжак»)

18


Урок позакласного читання. Українські народні казки про тварин.

19


Казка – вигадка, та в ній, щось повчальне зрозумій (українська народна казка «Цап та баран»)

20


По роботі й нагорода (українська народна казка «Півник і двоє мишенят) Підсумок за темою

Тема. Казки народів Європи
21


Хитра Лисичка – герой багатьох казок. (Вступ до розділу. Російська народна казка «Лисичка»)
Формування і розвиток навички читання:
читає наприкінці навчального року вголос правильно, свідомо, плавно цілими словами (допускається поскладове читання важких слів);набуває початкових умінь читати мовчки;користується прийомами розвитку темпу читання вголос (за завданням учителя виконує вправи з розвитку оперативного поля читання, зорового і смислового сприймання слів, вправляння читання у різному темпі тощо);

читає вголос у темпі наприкінці I семестру
35–45 слів за хвилину; наприкінці II семе-
стру — 50–60 слів за хвилину;

22


Легкого хліба не буває. (Білоруська народна казка «Легкий хліб»)

23


Коли щось робиш, думай про наслідки (Болгарська народна казка «Виноградар і змія»)

24


Урок позакласного читання. Казка мовить просто, а розуму у ній багато.

25


Чому виникла війна між тваринами?(Чеська народна казка «Собаки, коти та миші»)

26


Не кажи, що знаєш, а покажи, як умієш (Англійська народна казка «Сорочаче гніздо») Підсумок за темою. Перевірна робота

Розділ. Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини…
Тема. Рідна домівка, рідна сім’я – тут виростає доля моя
27


Ой роде наш красний, роде наш прекрасний.  (Вступ до теми.  «Роде наш красний» (українська народна пісня); «В цьому двору, як у вінку!» (з народного))
виконує за завданням вчителя спеціальні вправи, метою яких є тренування мовленнєвого апарату, відпрацювання правильної артикуляції звуків рідної мови (чітке вимовляння скоромовок, чистомовок; поєднання голосних та приголосних звуків, закінчення слів, багатоскладових слів та ін.);
вимовляє у процесі читання слова з дотриманням норм орфоепії та правильно їх наголошує (за винятком важких для цієї вікової групи слів).
розуміє, може пояснити значення слів, ужитих у тексті у прямому та переносному значеннях (за винятком незнайомих, незрозумілих слів, а також слів з високим ступенем образності);
виявляє в тексті незрозумілі слова і вирази, користується виносками;
розуміє, що слова в реченні, речення і частини тексту пов’язані між собою за змістом;
виявляє уміння смислової здогадки під час виконання спеціальних вправ, прогнозує орієнтовний зміст тексту, окремих його частин за заголовком, ілюстраціями та ін.;
виявляє розуміння цілісного змісту твору, пояснює зв’язки між фактами, подіями.
користується найпростішими інтонаційними засобами виразності: дотримується пауз, обумовлених розділовими знаками у тексті, ритмікою тексту; правильно інтонує кінець речення; регулює темп читання, силу голосу (за завданням та з допомогою учителя)

28


Я і моя родина. (В. Гринько «Сім», В.Сухомлинський «Тетянка усміхається!»)

29


На сонці тепло, а біля матері добре (В.Лучук «Тільки мама», прислів’я. Г.Могильницька «Бабусина радість», «Приховала» (з народного))

30


Урок позакласного читання. У колі рідної сім’ї

31


Весняні дива. (В.Чухліб «Повінь»)

32


Молодець проти овець. (А.Григорук «Молодець проти овець»)

33


Незвичайна яблуня (А.М’ястківський «Казка про яблуню»)

34


Чи легко приносити радість іншим? (В.Сухомлинський «Покинуте кошеня», А.Костецький «Хвостата мова»)

35


Ми в цьому світі не самі. (Н.Кир’ян «Ми в цьому світі не самі») Підсумок за темою

36


Урок позакласного читання. Твій друг – книга (бібліотечний урок)

Тема. Добридень тобі, Україно моя!
37


Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини… (А.Костецький «Батьківщина», М.Чернявський «Рідний край»)
Досвід читацької діяльності:
пояснює (на елементарному рівні) функції (призначення) жанрів дитячого ігрового фольклору, їх ритмічну будову, способи виконання; правильно їх називає;
бере участь у колективному розучуванні зразків дитячого ігрового фольклору і відтворенні їх в ігровій формі;
пояснює призначення загадок, образний, асоціативний характер опису предмета, який слід відгадати;
знає напам’ять кілька загадок, уміє загадувати їх одноліткам;
усвідомлює елементарні жанрові особливості народної казки: наявність у змісті вигадки, фантазії; розповідає про особливості побудови: традиційний зачин, кінцівка, повтори;
визначає, правильно називає героїв казок про тварин; на основі спостережень за поведінкою вчинками, персонажів у казках, розповідає про домінуючі риси їхніх характерів, передає це голосом під час читання, інсценування; висловлює елементарні узагальнені оцінні судження; пояснює, що літературна казка — це авторський твір;

38


Над самим Дніпром, на горах, Київ виріс і розцвів  (Н. Забіла «Древній Київ»

39


Калина – символ рідної землі (В.Скуратівський «Калина», С.Жупанин «Буду я природі другом»)

40


Людина починається з добра(Г. Демченко «Калинка»)

41


Хліб на столі – щастя на землі (Т. Коломієць «Хліб») Робота з ілюстраціями

42


Урок позакласного читання. Без верби і калини нема України

43


Де найкраще місце на землі? (Д. Павличко «Де найкраще місце на землі?»)Підсумок за темою. Перевірна робота

Розділ. Зимонько-снігуронько, наша білогрудонько…
44


Білі шати зими (Вступ до розділу. О.Копиленко «Зима йде», В.Скомаровський «Казкові шати», народні порівняння)
виявляє практично ознаки віршованого тексту: графічну форму, наявність рими, ритму;
 на елементарному рівні розрізняє вірші за емоційним забарвленням (веселі, сумні);
виділяє в тексті слова, словосполучення, розділові знаки, що вказують на відповідні темп, силу голосу, тон звучання (з допомогою вчителя).
 Після попередньої підготовки читає виразно вірш; користується найпростішими прийомами заучування віршів напам’ять (за опорними словами, опорними малюнками, строфами);
 на кінець навчального року знає напам’ять 6–7 віршів;
розрізняє оповідання за найпростішими жанровими ознаками; виділяє, правильно називає персонажів оповідання;
висловлює свою думку щодо поведінки героїв, виявляє розуміння авторського ставлення до персонажів, їхніх вчинків

45


Мов метелики сріблисті, сніжинки біленькі, чисті (О.Сенатович «Веселий сніг», Л.Костенко «Синички на снігу», Н.Кир’ян «Зимові слова», А.Качан «Крихта хліба»)

46


Стоїть на узліссі ялинка моя — не зрубайте її!(С. Носань «Ялинка»; Олесь «Ялинка», Л.Глібов «Зимня пісенька»)

47


Вже Різдво прийшло до хати, всім пора колядувати! (О.Воропай «Коляда», А.М’ястківський «На щастя, на здоров’я. на Новий рік!»,колядки, В.Малишко «Веселий Новий рік». Підсумок за темою

48


Урок позакласного читання. Кришталева зимонька в срібнім кожушку!Немає коментарів:

Дописати коментар