вівторок, 10 вересня 2013 р.

Математика 2 клас Тема. Контрольна робота № 2.

Математика 2 клас

Тема. Контрольна робота № 2.

Мета: перевірити знання за темою «Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток», вміння розв’язувати задачі, приклади, креслити відрізки; виховувати культуру письма.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Контрольна робота
1 Математичний диктант (для обох варіантів)
• Збільш 24 на 15.
• Зменш 57 на 7.
• Знайди суму чисел 8 і 6.
• Зменшуване — 83, від’ємник — 40, знайди різницю.
• Дізнайся, на скільки 17 більше, ніж 8.
• Запиши, скільки хвилин в одній годині.
• На скільки сантиметрів 1 м більше, ніж 1 см?
• На скільки копійок одна копійка менша, ніж одна гривня?
• Запиши вираз і знайди його значення:
а) до 45 додай різницю чисел 30 і 10;
б) від числа 70 відніми суму чисел 23 і 7.
2 Розв’яжи задачу
I варіант
Мама купила 12 мандаринів. Дочка з’їла 3 мандарина, а син — 4 мандарина. Скільки мандаринів залишилося? II варіант
Бабуся спекла 16 булочок. Сашко з’їв 6 булочок, а Те-тянка — 3 булочки. Скільки булочок залишилося?

3 Розв’яжи приклади
I варіант II варіант
75 + 20 60 + 36 63 + 16 78 – 45
42 + 17 59 – 4 87 – 6 43 + 20
87 – 50 96 – 82 40 + 27 95 – 40
16 – (10 – 4) 90 – 60 – 20 16 – 9 + 5 14 – (10 – 6)
4 Накресли два відрізки
I варіант
Довжина першого — 6 см, а довжина другого — на 2 см менша.
II варіант
Довжина першого — 4 см, а довжина другого — на 3 см більша.
5 Додаткове завдання
Від числа 88 відняли задумане число й отримали 55. Знайди за¬думане число.
Шкала оцінювання
1 завдання — 2,5 бала: по 0,25 бала за вираз;
2 завдання — 2,5 бала: 1 бал за хід розв’язання;
0,5 бала — за правильність обчислень (по 0,5 бала за дію);
0,5 бала за пояснення;
3 завдання — 2,5 бала: по 0,25 бала за дію;
4 завдання — 2,5 бала: 0,5 бала за правильність обчислень;
2 бали за побудову відрізків (по 1 балу за відрізок).
Додаткове завдання — 2 бали.
Офтальмологічна пауза
III. Розв’язування логічних завдань
1) Колоду розпиляли на 7 частин. Скільки разів пиляли ко¬лоду? (6)
2) Трійка коней пробігла 5 км. По скільки кілометрів пробіг ко¬жен кінь? (5)
3) По небу летіли горобець, ластівка і джміль. Скільки всього птахів летіло? (2)
4) У морі плавали 9 пароплавів. 2 пароплави пристали до берега. Скільки пароплавів у морі? (9)
IV. Підбиття підсумків. Рефлексія

Немає коментарів:

Дописати коментар