середа, 11 вересня 2013 р.

Математика 2 клас Тема. Переставний закон множення. Порівняння виразів, що містять табличні випадки множення числа 2. Розв’язування задач на множення числа 2.

Математика 2 клас

Тема. Переставний закон множення. Порівняння виразів, що містять табличні випадки множення числа 2. Розв’язування задач на множення числа 2.

Мета: ознайомити учнів з переставним законом множення, вчити застосовувати його під час розв’язування прикладів; закріплювати обчислювальні навички, знання таблиці множення числа 2; формувати вміння порівнювати вирази, що містять табличні випадки множення числа 2; закріплювати навички розв’язування задач; розвивати логічне мислення; підвищувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
II. Контроль, корекція і закріплення знань
1 Усна лічба
1) Гра «Ланцюжок».
4 • 2                 4 • 2                 5 • 2
5 • 2                 6 • 2                 3 • 2
2 • 7                 8 • 2                 6 • 2
2) Обчисліть другий приклад кожного стовпчика, використовуючи розв’язання першого прикладу.
6 • 4 = 24               2 • 8 = 16
6 • 5 =                    2 • 9 =
9 • 5 = 45               7 • 8 = 56
9 • 6 =                    7 • 9 =
3) Розв’язування кругових прикладів.
46 + 14            45 + 26
55 + 37            27 + 28
33 + 12             92 – 46
71 – 44             60 – 27
4) Гра «Склади приклад».
Подані числа: 6; 8; 12; 18; 16. Завдання: скласти різні приклади на табличне множення числа 2 з цими відповідями.
2 Розв’язування задач
1) Кішка вийшла на полювання. Підкрадаючись до здобичі, вона проповзла 12 з 20 метрів, ховаючись за травою, а потім швидко побігла вперед. Скільки метрів їй залишилося до мети?
2) Але миша почула кішку і кинулася в нірку, пробігаючи щосекунди по 2 метри. За 3 секунди вона добігла до нірки. Яку відстань пробігла миша?
3) Залишившись без обіду, кішка попрямувала до калюжі попити води. Попила 3 хвилини, потім стільки ж часу умивалася. Скільки хвилин пробула кішка біля калюжі?
4) Кішка настільки зголодніла, що підійшла до нірки і почала копати. Скільки часу витратила кішка на розкопки, якщо це на 4 хвилини більше, ніж вона перебувала на водопої?
5) Але миша була готова до нападу і сховалася в одному з коридорів нірки. Кішка викопала яму завглибшки 18 см, але до миші їй залишилося ще 12 см. На якій глибині сховалася миша?
3 Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Яке число зайве?
5; 10; 11; 15; 20; 25; 30; 35
Фізкультхвилинка
III. Повідомлення теми і мети уроку
IV. Вивчення нового матеріалу
1 Пояснення переставного закону множення
— Розгляньте малюнки і записи:
7 + 7 + 7 = 7 • 3 = 21                                      6 + 6 = 6 • 2 = 12
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 7 = 21             2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 6 = 12
7 • 3 = 3 • 7                                                     6 • 2 = 2 • 6
Висновок. Від перестановки множників добуток не змінюється.
2 Первинне закріплення
— Обчисліть значення виразів.
3 • 6 = 18                8 • 6 = 48               7 • 8 = 56                   9 • 6 = 54
6 • 3 =                     6 • 8 =                     8 • 7 =                       6 • 9 =
V. Розвиток математичних знань
1 Розв’язування задач
— Розв’яжіть задачі, зробивши малюнки за їх умовами.
1) Оля вимила чайні чашки і поставила їх на полицю у 3 ряди, по 5 чашок у ряду. Скільки чашок вимила Оля?
2) Олена вимила чайні блюдця і поставила їх на полицю у 5 рядів, по 3 блюдця в кожен ряд. Скільки блюдець вимила Олена?
2 Обчислення прикладів на множення, використовуючи дію додавання
9 • 4 =              10 • 3 =                 8 • 3 =
3 Аналіз задачі
Дві бригади лісорубів мали заготовити за місяць 90 машин дров. Перша бригада заготовила 38 машин, а друга — на 5 машин більше.
Що дізнаєтеся, виконавши дії:
38 + 5 = ?
38 + (38 + 5) = ?
90 – 38 – (38 + 5) = ?
4 Обчислення значень виразів
2 • 4 =             2 • 8 =           50 – 48 =          8 + 49 =
2 • 7 =             2 • 9 =            35 + 18 =         74 – 7 =
2 • 6 =             2 • 5 =            82 – 55 =          3 + 97 =
5 Двом учням порівну роздали 12 олівців. Скільки олівців отримав кожен учень?
6 Виконання завдання з коментуванням
2 + 2 + 2 + 2 + 2          2 • 5
2 + 2 + 2           2 • 3
6 + 6 + 6           6 • 3
9 + 9        2 • 9
При виконанні вправи діти повинні дати відповідь, не обчислюючи значень цих виразів. Наприклад: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 > 2 • 5, тому що 2 • 5 — це сума п’яти двійок, а ліворуч подано суму шести двійок.
7 Розв’язування прикладів
1) 47 + 24 =              82 – 43 =              100 – 23 =              67 + 33 =
39 + 53 =                  51 – 27 =              100 – 9 =                15 + 85 =
— Яке найбільше число вийшло в значеннях виразів?
— Назвіть число, у якому 9 десятків і 2 одиниці.
— Назвіть число, у якому число десятків дорівнює числу одиниць.
— Назвіть число, у якому число десятків на 2 менше, ніж число одиниць.
2) Обчисліть.
84 – 57 =            55 + 45 =              14 – (15 – 8) =
36 + 25 =           80 – 54 =               20 – (9 + 4) =
97 – 53 =            94 – 40 =               13 – (20 – 7) =
43 – 38 =            73 + 18 =               12 – (11 – 6) =
8 Офтальмологічна пауза
9 Графічний диктант
1 праворуч, 1 вниз, 2 праворуч, 1 угору, 1 праворуч, 2 вниз, 5 праворуч, 2 вгору, 1 ліворуч, 1 угору, 2 праворуч, 8 вниз, 1 ліворуч, 2 угору, 1 ліворуч, 2 вниз, 1 ліворуч, 2 угору, 3 ліворуч, 2 вниз, 1 ліворуч, 2 угору, 1 ліворуч, 2 вниз, 1 ліворуч, 3 угору, 1 ліворуч, 4 угору. (Кішка)
VI. Підбиття підсумків. Рефлексія
— Сформулюйте переставний закон множення.
— Як його можна застосовувати? Наведіть приклади.

Немає коментарів:

Дописати коментар