четвер, 12 вересня 2013 р.

Математика 2 клас Тема. Аналіз контрольної роботи. Множення і ділення на 10.

Математика 2 клас

Тема. Аналіз контрольної роботи. Множення і ділення на 10.

Мета: пояснити учням правила множення і ділення на 10; проаналізувати допущені в контрольній роботі помилки, провести роботу над ними; узагальнити вивчений матеріал; розвивати навички самоконтролю; виховувати культуру письма.

ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Загальна характеристика результатів виконання контрольної роботи
III. Аналіз помилок і виконання відповідних завдань
IV. Завдання для учнів, які успішно виконали контрольну роботу
1 Задачі
1) До магазину привезли 5 ящиків винограду, по 9 кг у кожному. Продали 3 ящики. Скільки кілограмів винограду залишилося продати?
2) До буфету привезли 20 кг яблук, груш — на 3 кг менше, а слив — на 7 кг більше, ніж груш. Скільки кілограмів слив привезли до буфету?
2 Обчисліть
100 – 75 + 25 =           80 – (6 + 38) =              2 • 8 =
74 – 30 + 26 =             35 + 28 =                       2 • 5 =
60 – (4 + 37) =             80 – 32 =                      14 : 2 =
45 – 17 + 28 =             67 + 9 =                         2 • 7 =
82 – 20 + 18 =             31 – 6 =                         2 • 9 =
3 Вставте потрібні знаки
82         7          4 = 79                   59         3          8 = 70
48         6          9 = 45                   68         9          3 = 56
Фізкультхвилинка
V. Повідомлення теми і мети уроку
VI. Пояснення нового матеріалу
1 Множення і ділення на 10
1) Ми навчилися множити число 10. Тому при множенні на 10 можна застосовувати переставну властивість дії множення. Наприклад:
2 • 10 =         ;           2 • 10 = 10 • 2;           10 • 2 = 20.
Отже, 2 • 10 = 20.
2) Розгляньте розв’язання і порівняйте в кожному прикладі пер¬ший множник з добутком.
5 • 10 = 50
7 • 10 = 70
Порівнюючи перший множник і добуток 5 – 50; 7 – 70; сформу¬люємо правило.
Щоб помножити число на 10, треба до нього праворуч дописати один нуль.
3) Розглянемо випадок ділення на 10. Складемо з прикладів на множення приклади на ділення.
5 • 10 = 50
50 : 10 = 5
6 • 10 = 60
60 : 10 = 6
— Ми ділили числа 50 і 60 на 10, дістали відповідно 5 і 6.
Порівнюючи ділене і частку, сформулюємо правило.
Щоб число, яке закінчується нулями, поділити на 10, треба у ньому відкинути праворуч один нуль.
2 Первинне закріплення. Виконання завдання з коментуванням
6 • 10 =                   8 • 10 =                    5 • 10 =                   4 • 10 =
80 : 10 =                 50 : 10 =                   60 : 10 =
50 • 10 : 1 =            10 • 5 – 10 =             60 – 10 : 10 =
30 : 10 • 8 =            10 • 7 • 1 =                1 • 1 • 1 + 1 =
VII. Розвиток математичних знань
1 Гра «Хто швидший?»
47 + 35
– 28
– 39
+ 56 90 – 46
+ 17
– 35
– 19 28 + 49
– 39
+ 15
– 26
2 Визначте, скільки правильних нерівностей можна записати
9 < 14 –                     52 + 4 > 52 +                       48 – 3 < 48 –
3 Обчисліть
(24 + 28) – 25 =               60 – 35 + 8 =                2 • 5 – 10 =
(34 + 17) – 43 =               31 – 26 + 9 =                2 • 9 + 85 =
4 Розв’язування задач
1) До буфету привезли 25 кг винограду, а потім — ще 4 ящики, по 2 кг у кожному. Скільки кілограмів винограду привезли до буфету?
2) Біля входу в школу з кожного боку посадили по 8 ялиночок, а уздовж огорожі ще 7 ялиночок. Скільки всього посадили ялиночок?
3) Складіть подібну задачу за виразом
8 • 2 + 9 =
4) На будівництві будинку працювало 14 мулярів, а столярів — на 6 менше, ніж мулярів. Скільки всього робітників працювало на будівництві?
5 Обчисліть (усно)
1) Ділене 12, частка 2. Знайдіть дільник.
2) Дільник 2, частка 7. Знайдіть ділене.
3) Перший множник 2, добуток 8. Знайдіть другий множник.
6 Обчисліть
16 : 2 • 1 =                      14 : 2 – 1 =                   10 : 2 • 0 =                      4 : 2 + 38 =
12 : 2 • 10 =                    18 : 2 + 7 =                    8 : 2 : 1 =                       6 : 2 – 3 =
7 Офтальмологічна пауза
8 Розв’язування логічних завдань
1) Микола задумав число. Якщо до задуманого числа додати 15, а потім 48, то вийде 92. Яке число задумав Микола? (29)
2) На уроці фізкультури учні вишикувалися в лінійку, на відстані 1 м один від одного. Уся лінійка розтягнулась на 25 м. Скільки було учнів?
3) На одній чашці вагів знаходяться дві однакові коробки з макаронами, і стоїть гиря в 4 кг, а на іншій — 2 гирі по 5 кг. Ваги в рівновазі. Знайдіть масу кожної коробки. (3)
4) Гра «Магічні квадрати».
Квадрат розділений на 9 частин. У центрі записана сума, яка повинна вийти при додаванні трьох чисел у кожному рядку і кожному стовпці.
Завдання: вставити пропущені числа.
6 3 35 43
10 2 100 70
2 18
VIIІ. Підбиття підсумків. Рефлексія

Немає коментарів:

Дописати коментар