середа, 11 вересня 2013 р.

Математика 2 клас Тема. Множення чисел 0; 1. Множення на 0; 1. Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і ділення на вміщення.

Математика 2 клас

Тема. Множення чисел 0; 1. Множення на 0; 1. Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і ділення на вміщення.

Мета: ознайомити учнів з множенням чисел 0; 1 і множенням на 0; 1; формувати вміння застосовувати таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і ділення на вміщення; навчити дітей записувати розв’язання задач на ділення, порівнювати їх розв’язання; Розвивати логічне мислення, мовлення; виховувати акуратність.

ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Контроль, корекція і закріплення знань
1 Усна лічба
1) Гра «Ромашка».
2) Гра «Чи знаєш ти?».
— Що таке множення?
— Як називаються компоненти дії множення?
— Яку математичну дію можна назвати оберненою до дії множення?
— Як називаються компоненти дії ділення?
2 Обчисліть, замінивши множення додаванням
Зразок: 5 • 3 = 5 + 5 + 5 = 15
6 • 4 =             8 • 3 =              9 • 5 =
3 Виберіть правильну відповідь
18 кілограмів яблук розклали в два пакети порівну. Скільки кілограмів яблук у кожному пакеті?
а) 6;         б) 3;         в) 9;          г) 8.
4 Складіть приклади на ділення, знаючи відповідний приклад на множення.
7 • 2 = 14              8 • 4 = 32
_ : _ = _                _ : _ = _
_ : _ = _                _ : _ = _
5 Математичний диктант
• 1-й доданок — 16, 2-й доданок — 14. Знайдіть суму.
• Зменшуване — 84, від’ємник — 15. Знайдіть різницю.
• 1-й множник — 3, 2-й множник — 2. Знайдіть добуток.
• Число 10 розділіть на 2.
• Знайдіть периметр квадрата зі стороною 5 см.
• Язадумала число. Коли я відняла від нього 7, то отримала 23. Яке число я задумала?
• Добуток чисел 2 і 4 збільшіть на 42.
• Число 14 розділіть на 2 і результат зменшіть на 7.
Відповіді: 30; 69; 6; 5; 20 см; 30; 50; 0.
Діти обмінюються аркушами і здійснюють взаємоперевірку.
6 Хвилинка каліграфії з логічним завданням
— Випишіть числа, які діляться на 2.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 Робота з роздавальним матеріалом
1) Мама розклала 6 яблук на 3 тарілки порівну. Скільки яблук на кожній тарілці?
2) 15 троянд розставили у 3 вази порівну. По скільки троянд у кожній вазі?
3) 12 фломастерів розклали в 2 пачки порівну. Скільки фломастерів у кожній пачці?
4) Відрізок завдовжки 8 см розділили на дві рівні частини. Чому дорівнює довжина кожної частини?
5) Відрізок завдовжки 8 см розділили на рівні частини, по 2 см кожна. Скільки частин вийшло?
6) Двом учням порівну роздали 12 олівців. Скільки олівців отримав кожен учень?
— Діти, яку математичну дію треба застосувати для розв’язання цих задач?
— Які слова в умові задач допомогли вам правильно вибрати математичну дію?
III. Повідомлення теми і мети уроку
IV. Вивчення нового матеріалу
1 Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1
1) Множення чисел 0 і 1.
— Замініть дію множення дією додавання та обчисліть.
1 • 5               0 • 5
1 • 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1               0 • 5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0
1 • 4 = 4             0 • 5 = 0
1 • a = a              0 • a = 0
— Як можна прочитати ці записи?
— При множенні одиниці на будь-яке число в добутку дістаємо те саме число.
— При множенні нуля на будь-яке число в добутку дістаємо 0.
2) Множення на 0 і 1.
— Оскільки добуток не змінюється при перестановці множників, то вважають:
5 • 1 = 5             5 • 0 = 0
a • 1 = a              a • 0 = 0
— Як можна прочитати ці записи?
— При множенні будь-якого числа на одиницю в добутку дістаємо те саме число.
При множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістаємо 0.
3) Знайдіть значення виразів.
1 • 9           0 • 3               1 • (4 + 8)             0 • (6 + 2)                 8 • 0 + 6
1 + 4          0 + 8              1 • 3 + 5                0 • 7 + 2                    6 • 1 + 17
2 Розв’язування задач на ділення на рівні частини і ділення на вміщення
1) Ділення на вміщення.
— Нехай треба по 2 узяти 3 рази і 6 розділити по 2.
Діти беруть по 2 кружечки і відходять убік.
— Ці діти складатимуть задачу.
— По 2 узяти один раз, вийде 2 (один учень вкладає 2 кружечки на набірному полотні).
— По 2 узяти 2 рази, вийде 4 (аналогічно).
— По 2 узяти три рази, вийде 6.
Запис на дошці: по 2 • 3 = 6 (к.)
— Тепер складемо обернену задачу. Якщо в прямій задачі ми збирали кружечки, то в оберненій станемо роздавати їх.
— По скільки кружечків станемо роздавати? (По 2)
— Скільки всього потрібно роздати? (6)
— Беру з полотна 2 кружечки, віддаю учневі — 2 кружечки віддали одному учню (і далі аналогічно: по 2 кружечки віддали двом учням, по 2 кружечки віддали трьом учням).
— Скільки всього роздали кружечків?
— Як розділили?
— По скільки ділили?
— Скільком учням дісталося?
На дошці — запис:
6 : по 2 = 3 (уч.)
Порівняємо.
Множення            Ділення
по 2 • 3 = 6          6 : по 2 = 3
— Читаємо ще раз (з найменуванням і без).
— Порівняємо процес розв’язування задач:
— узяти стільки-то разів (•)
— збираємо кружечки
— знайшли(підрахували, вийшло),
скільки всього кружечків — розділити по стільки-то (:)
— роздаємо кружечки
— знайшли(підрахували, вийшло),
скільком учням дісталися кружечки
На перших уроках з одночасного вивчення множення і ділення проводимо багатократні практичні дії зі збирання і роздавання різних предметів. Зміст цих дій показуємо на схемі:
3 • 6 = 18 18 : 3 = 6
узагальнення конкретизація узагальнення конкретизація
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18 18 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0
послідовнедодавання послідовневіднімання
2) Ділення на рівні частини вводиться на основі двох раніше відомих: множення і ділення на вміщення.
4 учні принесли по 2 зошити. Скільки всього зошитів принесли?
по 2 • 4 = 8 (зош.)
— Складіть обернену задачу.
8 зошитів роздали, по 2 кожному учневі. Скільки учнів отримають зошити?
8 : по 2 = 4 (уч.)
— Складіть третю задачу.
8 зошитів потрібно роздати порівну чотирьом учням. По скільки зошитів дістанеться кожному?
— У мене в руках 8 зошитів.
— Скільком учням потрібно роздати по 2 зошити? (Учитель викликає 4-х учнів.)
— Спочатку роздаємо по одному зошиту кожному учневі. 4 зошити, що залишилися, знову роздаємо по одному зошиту.
— Усі зошити роздали?
— По скільки зошитів отримав кожен?
8 зош. : на 4 = по 2 зош.
Далі на уроках з вивчення множення і ділення широко використовується метод розв’язування взаємно обернених задач.
3) На дослідній ділянці 4 класи посадили по 3 грядки моркви. Скільки всього грядок посадили?
Короткий запис:
по 3 гр. 4 кл. ? гр.
Розв’язання:
3 • 4 = 12 (гр.)
— Скільки даних у задачі?
— Скільки чисел знайдено?
— Складіть обернену задачу.
12 грядок моркви посаджено декількома класами. Кожен клас посадив по 3 грядки. Скільки класів брало участь у посадці?
Короткий запис:
по 3 гр. ? кл. 12 гр.
Розв’язання:
12 гр. : по 3 гр. = 4 (кл.)
Учитель ознайомлює учнів із назвами виду задач: «множення», «ділення на вміщення».
— Складіть 2-гу обернену задачу: 12 грядок моркви посадили порівну 4 класи. По скільки грядок посаджено кожним класом?
Короткий запис: по ? гр. 4 кл. 12 гр.
Розв’язання:
12 гр : 4 = 3 (гр.)
Далі обов’язково проводиться порівняння задачі.
V. Розвиток математичних знань
1 Самостійна робота
1 варіант                2 варіант
2 • 8 – 9                   18 : 2 + 27
2 • 9 + 30                  2 • 7 – 8
18 : 2 + 34               14 : 2 + 64
Двоє учнів працюють біля дошки.
Перевірка
— Поставте знак плюс, якщо приклади розв’язані правильно.
— Поставте знак мінус, якщо допущені помилки.
— Просигналізуйте зеленим кольором ті, хто виконав роботу правильно.
— Просигналізуйте червоним кольором ті, хто припустився помилок.
2 Офтальмологічна пауза
3 Порівняння виразів
43 + 9 > 43 +                           12 – 5 > 15 –
50 – 32 < 50 –                          72 + 10 > 72 +
Завдання виконується біля дошки з поясненням.
VI. Підбиття підсумків. Рефлексія
— Які завдання на сьогоднішньому уроці здалися вам найбільш складними?
— Які завдання на сьогоднішньому уроці здалися вам найбільш легкими?
— Які завдання на сьогоднішньому уроці здалися вам найцікавішими?

Немає коментарів:

Дописати коментар