середа, 3 липня 2013 р.

Репродуктивне здоров'я молоді

Репродуктивне здоров'я молоді
Мета: вказати на цінність родинних стосунків і важливі чинники міцності сім’ї; ознайомити зі станом репродуктивного здоров’я молоді в Україні; проаналізувати негативні наслідки ранніх стате­вих стосунків; дати поради майбутнім батькам; створити дружну атмосферу, надати змогу відпра­цювання навичок комунікації і групової роботи.
Результати навчання: наприкінці заняття учні повинні вміти:
     характеризувати базові потреби родини: фізіо­логічні, потребу в безпеці, соціальні, духовні;
     називати принципи розбудови здорових сто­сунків: формулу трьох «К»: Кооперація + Комунікація + Компроміс;
     показати свою готовність до сімейного життя;
     розпізнавати чинники ризику і захисту на здоров’я майбутніх батьків та їхніх дітей;
     розрізняти небезпеку ранніх статевих стосунків;
     вказати на вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я;
     демонструвати позитивне спілкування, актив­ність і роботу в команді.
Обладнання і матеріали: аркуші формату А2 і А3; олівці, фломастери, маркери; ножиці, скотч, клей.
Вступне слово вчителя. «Важливою складовою поняття «здоров’я» є репродуктивне здоров’я.
Воно означає можливість щасливого й безпечного статевого життя, здатність до народження дітей, можливість самостійно визначати кількість дітей у своїй сім’ї. Це означає також і право доступу до відповідних послуг у сфері охорони здоров’я, що дозволяє жінці безпечно перенести вагітність і по­логи, виростити і виховати свою дитину.
У вашому віці уже варто задумуватися над тим, що дорослішання пов’язане зі створення своїх ді­тей. На сьогоднішньому уроці ви спробуєте уяви­ти себе батьками, які несуть відповідальність за власних дітей і, можливо, після цього ви погляне­те на своїх батьків іншими очима.»
Стартові завдання Вправа «Знайомство»: учні називають своє ім’я продовжують фразу: «Моя особиста місія, що стосується моєї родини це. (бути хорошим сином чи дочкою, бути опорою для батьків, самому ста­ти турботливим батьком чи матір’ю та інше) » Нагадування правил: «Які з наших правил до­помагають зберегти здоров’я?» (Допомагати ін­шим, радіти успіхам друзів, бути активним).
Очікування: сьогодні ми почали вивчати новий розділ «Соціальні аспекти здоров’я». Сформулюйте свої очікування у вигляді листків на Дереві репро­дуктивного здоров’я і почепіть їх.
Зворотний зв’язок. Продовжте фразу: «На ми­нулому тренінгу я дізнався (дізналась).»
Робота в парах.
Чи хотіли б ви мати дітей? Чому?
Якщо так, то скільки і якої статі?
Мозковий штурм.
Що на вашу думку означає термін «відповідаль­не батьківство, материнство?»
Інформаційне повідомлення: «Родинні ціннос­ті» (підручник, ст. 73-74).
Заповнити Герб своєї родини (мал. 29 ст,74) за планом:
     у першому віконці записати три слова, які найточніше характеризують вашу родину;
     у другому — три найголовніші цінності ва­шої сім’ї;
     у третьому — три найбільш пам’ятні сімей­ні події;
     у четвертому — три правила вашої сім’ї;
     у п’ятому — імена трьох членів сім’ї, з якими ви маєте особливо тісні стосунки;
     у шостому — імена трьох друзів вашої сім’ї.
Руханка «Молекули»
Пропоную учням уявити себе атомами, які ха­отично рухаються в просторі. Потім командую: «Об’єднайтесь в молекули по двоє!». Учні якомога швидше стають у пари. Далі знову вільний рух і команда: «Молекули по троє!» Зупиняю рухан- ку і пропоную учням виконати наступне завдан­ня у цих трійках: продемонструвати пантомімою необхідні в родині побутові навички:
     прання;
     прибирання;
     дрібний ремонт;
     приготування їжі;
     виховування дітей;
     перевірка домашнього завдання.
Об’єднання у дві одностатеві групи і проведення
гри «Мікрофон». Назвати:
     дівчата: обов’язки чоловіка і батька;
     хлопці: обов’язки дружини і матері.
Повідомлення «Чинники впливу на репродук­тивне здоров’я підлітків» (таблиця 6 ст. 77 під­ручника). Наведення прикладів, як вони можуть вплинути на здоров’я майбутніх батьків та їх­ніх дітей.
Опрацювання матеріалу підручника «Небезпека ранніх статевих стосунків»: «+» інформація знайома; «—» інформація нова; «?» — потребує пояснення.
Робота в чотирьох групах: об’єднання в групи «Зима», «Весна», «Літо», «Осінь»; обговорення наслідків одного з можливих варіантів розвитку подій історії, подібні до якої іноді трапляються в житті (ст.. 78 мал. 30)
Максим зустрів Олену після школи і запросив покататися на мотоциклі. Дівчина одразу погоди­лась, адже Максим давно їй подобався. «Головне — не розчарувати його», — подумала вона. Коли вони залишилися на самоті, Максим запропонував їй фізичну близькість, і Олена не насмілилася відмовити.
Наступного дня вона побачила Максима у шко­лі. Привіталася, але він навіть не глянув у її бік. Дівчина кілька тижнів переживала, шукала зу­стрічі з Максимом (який, навпаки, усіляко уникав її). Невдовзі вона відчула, що вагітна.
          група «Зима» — під тиском батьків Олена і Максим погоджуються взяти шлюб:
1.            Які психологічні і матеріальні проблеми по­стануть перед ними?
2.    Чи готові вони розв’язувати їх?
3.    Чи вдасться їм продовжити навчання?
4.    Чи великі шанси зберегти цей шлюб?
         група «Весна» — Олена зважується на аборт- штучне переривання вагітності:
1.   Як це вплине на її фізичне здоров’я?
2.              Як це вплине на психічний стан Олени і Максима?
            група «Літо» — Олена вирішує народи­ти дитину:
1.               Які можливі наслідки для здоров’я її та дитини?
2.   Які шанси має Олена продовжити навчання?
3.    Які наслідки цього рішення для Максима?
        група «Осінь» — Олена вирішує народити ди­тину і віддати її на всиновлення:
1.              Як почуватиметься дівчина у подальшо­му житті?
2.   Як це може вплинути на її майбутній шлюб?
3.    Як це може позначитися на долі її дитини?
«Ажурна пилка» — опрацювати додаток 5 ст.
183—184 підручника і ознайомити інші групи зі своїм повідомленням і отримати нове повідомлен­ня. Об’єднання в три групи за кольорами світло­фора: червоний, жовтий, зелений.
група «Червоні» — перегляд способу життя;
група «Жовті» — перевірка стану здоров’я;
група «Зелені» — профілактичні заходи.
Ознайомлення з Декадою профілактики вро­джених вад (ст. 81 підручника).
Кожному учневі роздається як пам’ятка Декада.
Декалог профілактики вроджених вад
1.            Кожна жінка і чоловік, які досягли статевої зрілості, можуть стати матір>ю і батьком.
2.            Найкраще, коли вагітність є запланованою. Бажано визначитися з рішенням про дитину за
3—    4 місяці до зачаття.
3.             Допологове обстеження — найнадійніша га­рантія здорової вагітності й важлива складова профілактики вроджених вад.
4.              Важливо, щоб кожна жінка зробила ще­плення від краснухи щонайменше за 2—3 місяці до запланованої вагітності, ідеально — у підлітко­вому віці.
5.           Вживати ліки під час вагітності можна лише за призначенням лікаря і в рекомендованих дозах. НЕ ЗАБУДЬТЕ попередити лікаря, що ви вагітна!


6.            Алкогольні напої шкодять вагітності й май­бутній дитині.
7.           Не куріть і не дихайте тютюновим димом під час вагітності.
8.            Харчуйтеся повноцінно, вживайте необхідну кількість овочів і фруктів.
9.           Якщо на робочому місці жінки існують ризи­ки для здоров>я, треба змінити умови праці.
10.              Вагітні жінки та їхні рідні мають знати симптоми можливих відхилень від норми під час вагітності, а також те, куди звернутися у разі по­яви цих симптомів.
Зворотний зв’язок
Продовжте фразу: «Я думаю, що буду готовий (готова) до сімейного життя, коли. (закінчу школу, отримаю освіту, дозрію фізіологічно, за­роблю грошей)».
Оцінювання.
Учням роздається шкала оцінювання і вони самі виставляють собі бали, які я потім рецензую.
Прізвище та ім’я
(Оцінити себе по кожному пункту від 0 до 2 балів)
1
Ви брали активну участь у роботі групи і під час уроку.
2
Ви вносили цікаві пропозиції які враховував вчитель.
3
Ви запропонували нову ідею, що сподобалась іншим.
4
Ви вдало узагальнювали свої думки і думки інших протягом уроку.
5
Ви звітували класу про роботу своєї групи.
6
Як ви засвоїли матеріал уроку і чи змогли пояснити його іншим.

Всього балів:

Прощання «Імпульс». Стати в коло, узятись за руки, заплющити очі й, починаючи з вчителя, пе­редати по колу потиск руки, доки він не повер­неться з іншої сторони.
Пошукова робота: користуючись ЗМІ, підручни­ком, додатковою літературою, підготувати плака­ти на тему:
група «Червоні» — «Вплив куріння на репродук­тивне здоров’я»;
група «Жовті» — «Негативний вплив алкоголю на підлітків»;
група «Зелені» — «Наркотики і вагітність».

1 коментар: