четвер, 4 липня 2013 р.

Стихійні лиха та їх наслідки

Стихійні лиха та їх наслідки

Мета тренінгу — сформувати в учнів поняття про стихійне лихо, відпрацювати навички безпеч­ної поведінки під час грози, повені, землетрусу. Навчальні завдання:
По закінченню уроку-тренінгу учні повин­ні вміти:
        Назвати шість стихійних лих
         Розрізняти групи стихійних лих
        Дотримуватись правил поведінки під час грози, повені та землетрусу.
        Знати і вміти користуватися рятувальними засобами.
Запросити сісти учнів в коло, роздати бейджики, на яких вони пишуть свої імена і прикріплюють.
Вправа «Знайомство». Привітайте дітей і запро­понуйте порівняння з природним явищем, почи­наючи з себе: «Як би я була природним явищем, то хотіла би бути (вітром, сонцем...)»
Нагадування правил групи:
        сидіти в колі;
        бути активним;
        не критикувати;
        приходити вчасно;
        не заважати учасникам тренінгу;
         не перебивати;
        бути доброзичливим;
        бути толерантним.
Відмітити, які з тих правил можуть допомогти у небезпечній ситуації.
Очікування: Роздати фігурки людей і запро­понувати написати свої очікування від тренінгу. Починати потрібно з себе: «Навчитися користува­тися підручними засобами порятунку. «Фігурки прикріпити до макету «Корабель порятунку».
Вступ.
!нформаційне повідомлення: В усі часи людей супроводжували несприятливі погодні умови та стихійні лиха. Щоб захистити себе, людина ство­рює штучне середовище, але таким чином втрачає здатність завчасно відчувати зміни погоди, а тим більше — наближення стихійного лиха, яке в свою чергу може принести з собою руйнування будин­ків, матеріальні збитки, людські жертви.
Учитель демонструє фотографії з наслідками стихійних лих.
I  для того, того щоб зменшити наслідки стихій, ми повинні вміти поводити себе правильно в та­ких ситуаціях та навчитися користуватися ряту­вальними засобами.
Мозковий штурм.
«Які ви знаєте стихійні лиха?».
Спробуйте розподілити їх на групи за принципом:
Земля
Повітря
Вода
Землетрус
Зсув
Смерч
Гроза
Повінь
Паводок

Вчитель приймає відповіді і записує іх на дошці, разом із дітьми оцінює їх.
Руханка «Ураган»
Діти стають у коло, розподіляються за прин­ципом: земля, повітря, вода. Учетель говорить: «Ураган застав вас на землі», діти які отрима­ли назву «земля «присідають. «Ураган застав у повітрі», діти під назвою «Вітер «піднімають­ся на носки. «Ураган застав уводі», діти імітують рухи плавця.
За таким принципом діти розподіляються на три групи: «Земля», «Повітря», «Вода».
Робота в групах:
а)       За допомогою блок-схеми групи розробляють правила поведінки.
перша група — «Під час землетрусу»
друга група — «Під час грози»
третя група — «Під час повені»
Презентація проектів, обговорення.
б)       За допомогою пластикових пляшок та піно­пласту групи готують підручні рятувальні засоби на воді.
Презентація виробів, обговорення.
Зворотній зв’язок «Якщо наші очікування справдилися, то це означає, що наш «Корабель по­рятунку «пристав до берега, і ми врятовані».
Вчитель разом із дітьми переносить фігурки лю­дей на берег.
Прощання.
Стати в коло і продовжити фразу: «Я не розгу­блюся під час небезпеки, тому, що ...»
«А тепер привітаємо одне одного оплесками».
Діти аплодують разом із вчителем.

Немає коментарів:

Дописати коментар