середа, 3 липня 2013 р.

Профілактика інфекційних хвороб. Імунітет. СНІД. Шляхи зараження, перебіг хвороби. Профілактичні заходи.


Профілактика інфекційних хвороб. Імунітет. СНІД. Шляхи зараження, перебіг хвороби. Профілактичні заходи.
Мета: ознайомити учнів із методами профілак­тики інфекційних хвороб, поглибити знання про
імунітет, вказати на небезпеку для людства зара­ження СНІДом, акцентувати увагу на профілак­тичних заходах; розвивати почуття власної гіднос­ті і відповідальності за свої вчинки; виховувати превентивне мислення.
Обладнання: календар профілактичних ще­плень, матеріали періодичної преси, статис­тичні дані.
Хід уроку
I.   Організація класу.
II.    Актуалізація опорних знань.
Бліц-опитування — робота у парах. На кожну парту даю запитання, працюють у парах, потім один із пари відповідає.
1.   Поняття про інфекційні хвороби.
2.   Класифікація інфекційних хвороб.
3.    Що таке дезинфекція?
4.   Яка буває дезинсекція?
5.   Поняття про дератизацію.
6.              Як приготувати розчини? Ваші домашні розрахунки.
III.    Повідомлення теми і мети уроку.
IV.    Робота над темою уроку.
Профілактика інфекційних хвороб:
     соціальна-охорона навколишнього середови­ща, здоров’я людини;
     санітарно-освітня робота серед населення;
     специфічна-щеплення, проводиться відповід­но до календаря профщеплень;
     хіміопрофілактика — для інфікованих туберку­льозом чи людей, що були з ними в контакті: двомісячними курсами весною і восени (1—3 роки) чи однократно на протязі 3 місяців.
Для профілактики попадання інфекції в лі­кувальний заклад існують «фільтри» — вимірю­ють температуру тіла, перевірка шкіри і голови. Вимагають довідку про епідоточення.
При виявленні хворого проводиться ізоляція в боксіровану палату, наклада— ється карантин, обслуговуючий персонал обстежується на пред­мет носійства, предмети нагляду піддаються сте­рилізації.
Карантин-режим суворої ізоляції певної групи населення з метою запобігай— ня розповсюдження інфекційних захворювань.
Обсервація-медичне спостереження за певною групою населення без їх ізо— ляції. Обмежується спілкування між людьми. Навчальні заклади пра­цюють, але за умови суворого виконання встанов­лених правил.
Бактеріологічне вогнище-територія, на якій ви­никла епідемія інфекційної хвороби.
Імунітет — сукупність процесів в організмі, які направлені на захист його від збудників інфекцій­них хвороб. Існує два види:
1.               природжений-несприйняття організму за­безпечується всією сукупністю біологічних
61                                                                                                                 


особливостей живої істоти. Н-д: людина несприят­лива до чуми великої рогатої худоби;
2.             набулий-формується в процесі індивідуаль­ного розвитку на протязі усього життя. Буває: пасивний імунітет новонароджених, активний по- стінфекційний і штучний після вакцинації.
СНІД — небезпечна невиліковна інфекційна хво­роба, яка визивається ВІЛ, що уражує і руйнує Т-лімфоцити-хелпери, які відіграють головну роль в імунологіч— ній реакції організму.
Інкубаційний період — від 2—5 до 10—15 років.
Розвиток хвороби:
I          стадія — гострого захворювання з симптомами ГРВЗ: підвищення температу— ри тіла, головний біль, нездужання, ангіна, болі в суглобах, м’язах, збільшення лімфа— тичних залоз-від кількох днів до 2 неділь.
II    стадія — безсимптомне протікання.
III                 стадія — збільшення лімфовузлів по всьому тілу.
IV           стадія — добавляється гепатит, цироз печін­ки, поліпи.
V          стадія — саме захворювання, людина втрачає працездатність, відчуття реальності.
Нині у хворих на СНІД описано 170 інфекцій, з них небезпечними є понад 20. Багато хворих скаржаться на підвищення температури тіла, слабкість, пітливість,
особливо вночі, розлад травлення, проноси, втрату ваги, збільшення лімфатичних залоз, ви­сипи на шкірі.
Уперше СНІД було зареєстровано у 1981 році. Перші випадки ВІЛ-інфікуван— ня в Україні — у 1987 році. Україна знаходиться на сумному пер­шому місці по ураженню ВІЛ в країнах Східної Європи. Щохвилини у світі інфікується одна лю­дина. Щодня СНІД забирає близько 7000 життів.
СНІД передається тільки від людини людині:
     статевим шляхом;
     через уражену ВІЛ-інфекцією кров;
     внутрішньоутробним шляхом від мате­рі дитині.
V.    Систематизація та узагальнення вивченого.
Підсумкова бесіда:
1.   Профілактика інфекційних хвороб.
2.    Імунітет.
3.    СНІД та його профілактика.
VI.    Підсумки уроку. Оцінювання.

Домашнє завдання: підготувати 5—7 хвилинний виступ: «СНІД-чума XXI століття».

Немає коментарів:

Дописати коментар