середа, 3 липня 2013 р.

Профілактика інфекційних захворювань та за­хворювань, що передаються статевим шляхом.

Профілактика інфекційних захворювань та за­хворювань, що передаються статевим шляхом.
Мета: узагальнити та систематизувати вивчене
з теми, розвивати комунікативні уміння учнів, уміння аналізувати, систематизувати, робити ви­сновки і приймати рішення, виховувастаранність, відповідальність, навички роботи в групах.
Обладнання: картки-завдання групам, питання анкети, ватман паперу на дошці, аркуші паперу фор­мату А2 і А3, олівці, фломастери, маркери, бланки оцінювання, стікери, плакат: «Берег очікувань»
Хід уроку
I.           Знайомство. Продовжте фразу: «Із попере­днього уроку мені запам’яталось...»
II.    Актуалізація теми, з’ясування очікувань.
Учні на стікерах пишуть свої очікування і при­кріплюють на плакаті.
III.    Нагадування правил: «Для мене найважли­вішим є правило..., тому що...»
IV.    Інформаційне повідомлення: На цьому тре­нінгу ми завершуємо вивчення теми і зараз попро­буємо все узагальнити.
V.    Мозковий штурм:
Що таке інфекційна хвороба?
Що ви знаєте про збудники?
          Хто може бути джерелом інфекції?
          Які є шляхи передачі?
Що таке циклічність у протіканні інфекцій­них хвороб?
          Які є групи інфекційних хвороб?
VI.    Робота в парах: роздаю картки із описом інфекційної хвороби. Учням потрібно вказати, до якої групи відноситься, дати коротку характерис­тику, ознайомити з мірами профілактики.
Дизентерія — інфекційне захворювання, яке по­ширюється при зараженні людини через травний тракт. Хвороба характеризується загальною слаб­кістю, нездужанням, втратою апетиту, підвищен­ням температури тіла, болями в животі, рідкими випорожненнями калового характеру з домішка­ми слизу і прожилками крові. (Кишкові інфекції)
Сказ — гостре інфекційне захворювання, спри­чинене зараженням фільтрівним вірусом в разі укусу хворими тваринами або ослинення ними ураженої шкіри; супроводиться ураженням цен­тральної нервової системи, судомами, спазмами глоткової і дихальної мускулатури і закінчується смертю в стадії паралічів. (Зоонозні інфекції).
Правець — ранева інфекція людини, що виникає в разі проникнення спор правцевих бацил з виділен­ням дуже сильного екзотоксину, який уражує цен­тральну нервову систему. Симптоми: судомні скоро­чення м’язів, підвищення рефлекторної збудливості, волога шкіра внаслідок підвищеної пітливості.
(Інфекція зовнішніх покривів).
Грип — гостре інфекційне захворювання, спри­чинене фільтрівним вірусом.
Симптоми: озноб, підвищення температури тіла, погіршення самопочуття головний біль, загальна слабкість, розбитість у всьому тілі, болі в сугло­бах, запаморо— чення, шум у вухах. (Повітряно- краплинні інфекції).
Малярія — гостре інфекційне захворювання, спричинене плазмодіями малярії і передається при укусі заражених комарів. Симптоми: сильний озноб, відчуття холоду, підвищення температури тіла, головний біль, серцебиття, нудота, блюван­ня, потовиділення. (Кров’яні інфекції).
2.      «Спільний проект» — кожна група отримує завдання-охарактеризувати одну з дитячих інфек­ційних хвороб. По завершенні роботи кожна гру­па звітує і записує на дошці певні положення: що об’єднує ці хвороби, які з них характеризуються висипкою, у яких є продромальний період, які протікають з проявами ангіни.
3.            «Акваріум» — кожній з п’яти груп дається за­вдання: за 3—5 хвилин охарактеризувати хворобу і підсумувати дискусію. Завдання:
1   група — гельмінтози;
2   група — сифіліс;
3   група — гонорея;
4   група — СНІД;
5   група — туберкульоз.
VII.            Вироблення загальних положень з напи­санням дій на ватмані на дошці. Написати профі­лактичні міри розповсюдження інфекційної хво­роби в залежності від групи.
VIII.     Підбиття підсумків, зворотний зв’язок:
А) Усна відповідь на питання анкети одного із
учасника групи.
1.            Індекс сприйняття — це кількість людей, що захворіли із 100 людей, що були у контакті з ін­фекційним хворим.
2.                Режим суворої ізоляції називають ка­рантином.
3.            Дезинфекція, дезинсекція і дератизація ви­користовується як профілакична міра по поперед­женню інфекційних захворювань.
4.          Імунітет — сукупність процесів в організмі, які направлені на захист його від інфекційних хвороб.
5.           Особиста профілактика при догляді за інфек­ційним хворим — специфічна і щеплення.
Б) Якщо справдилися очікування, то човен від Берега Очікувань перепливає до Берега Звершень.
IX.            Оцінювання. Учням роздаються бланки оці­нювань, на яких вони оцінюють себе самостійно, а потім я коректую оцінки.
Прізвище та ім’я
(Оцінити себе по кожному пункту від 0 до 2 балів)
1
Ви брали активну участь у роботі групи і під час уроку.

2
Ви вносили цікаві пропозиції які врахову­вав вчитель.

3
Ви запропонували нову ідею, що сподоба­лась іншим.

4
Ви вдало узагальнювали свої думки і дум­ки інших протягом уроку.

5
Ви звітували класу про роботу своєї гру­пи.

6
Як ви засвоїли матеріал уроку і чи змогли пояснити його іншим.


Всього балів:


X.          Завершення тренінгу. Подякувати сусідові за урок.Немає коментарів:

Дописати коментар