середа, 3 липня 2013 р.

Профілактика інфекційних захворювань та захворювань, що передаються статевим шляхом

Профілактика інфекційних захворювань та захворювань, що передаються статевим шляхом


Мета: дати учням поняття про інфекційні хворо­би, вказати на методи профілактики інфекційних захворювань, ознайомити з основними дитячими інфекційними хворобами, зупинитися на профі­лактичних мірах в дитячому колективі щодо зара­ження гельмінтозами, розкрити небезпеку для ор­ганізму людини шкірно-венеричних захворювань, акцентувати увагу на загрозливих масштабах роз­повсюдження туберкульозу; розвивати вміння при­ймати обгрунтовані рішення; виховувати в учнів почуття власної гідності і відповідальності за свої вчинки, власне здоров’я і здоров’я оточуючих.

Поняття про інфекційні хвороби. Види інфек­ційних захворювань. Збудники інфекційних хво­роб. Особливості епідемічного вогнища в над­звичайних умовах. Поняття про дезинфекцію, дезинсекцію і дератизацію. Приготування робочих розчинів.
Мета: дати поняття інфекційних хвороб, вказа­ти на їх види, ознайомити із збудниками, розкри­ти поняття дезинфекції, дезинсекції і дератизації, навчити готувати робочі розчини хлорного вапна і хлораміну; розвивати практичні вміння і нави­чки; виховувати шанобливе ставлення до власного здоров’я.
Обладнання: емальоване відро з кришкою, вода, мірний посуд, 1 кг сухого хлорного вапна, мішалка.
Хід уроку.
I.   Організація класу.
II.    Мотивація навчальної діяльності.
Останнім часом серед населення України і світу поширеними темпами почали розповсюджуватися хвороби, в тому числі інфекційні. Це пов’язане в першу чергу з тим, що у людей України знизив­ся рівень життя, ослабився імунітет, а в приро­ді, в зв’язку з мутаціями, розповсюдилося багато різних збудників, що ви— кликають інфекційні захворювання, яких не було раніше. І якщо люд­ство побороло такі хвороби, як чума, віспа, то отримало інші, не менш страшні, а часом і неви­ліковні: пташиний грип, СНІД. Тому кожна моло­да освідчена людина повинна мати уявлення про інфекційні хвороби, вміти їх розпізнати і знати, як з ними боротися.
Саме сьогодні ми з вами починаємо вивчати дану тему, яка розрахована на 6 уроків.
Повідомлення теми і мети уроку.
Робота над темою уроку.
(Вчитель дає короткий план-конспект уроку).
Інфекція — це взаємодія патогенного мікроорга- нізма з макроорганізмом, що проходить в умовах зовнішнього середовища. Якщо в результаті цього
порушується функція організму, то виникає хво­роба. Інфекційна хвороба буває гостра і хронічна.
Збудники: бактерії, рикетсії, фільтрівні віруси, найпростіші та гриби.
Джерело інфекції:
     хвора людина чи тварина;
     людина, що видужує;
     бацило — чи вірусоносій.
     Шляхи передачі:
     повітряно-краплинний;
     контактно-побутовий;
     харчовий;
     водний;
     через грунт;
     через кров;
     внутрішньоутробний.
Для всіх гострих інфекційних захворювань ха­рактерна циклічність у протіканні — певна послі­довність проявів симптомів:
     інкубаційний період-від проникнення інфек­ції до перших проявів;
     продромальний — загальні симптоми;
     розвитку хвороби — активні прояви;
     видужання.
Індекс сприйняття — це кількість людей, що за­хворіли, із 100 людей, що були в контакті з інфек­ційними хворими.
Вхідні ворота — місце проникнення мікробів в організм людини.
Класифікація інфекційних хвороб:
     кишкові інфекції — збудник проникає в ШКТ і викликає клінічні і анатомічні зміни в орга­нізмі, виводиться з випорожненнями, заража­ється вода, молоко, харчові продукти;
     інфекції дихальних шляхів — збудник парази­тує на слизових оболонках ВДШ, виділяється під час посиленого видиху, можливі епідемії;
     кров’яні інфекції — збудник проникає в мо­мент укусу комах, можливе паразитування не тільки в організмі людини, але і переносчика;
     інфекції зовнішніх покривів — збудник по­трапляє крізь пошкоджені зовнішні покриви, можлива передача через заражені предмети;
     зоонозні інфекції — збудник передається від інфікованих тварин.
Дезинфекція — знезараження, тобто знищення мікроорганізмів, що визивають інфекційні захво­рювання. Буває:
     профілактична — в дитячих закладах до ін­фекційного захворювання;
     поточна — в оточенні інфекційного хворого чи бактеріоносія до його ізоляції;
     заключна — після госпіталізації.
Всі дезиефікуючі засоби поділяють на три групи:
61                                                                                                                 
     механічні — витрушування, вибивання, пило- сосення, підмітання, вологе прибирання, мит­тя водою з милом, прання, провітрювання;
     фізичні — прокалювання в полум’ї, спалюван­ня, кип’ятіння;
     хімічні — використання хлорного вапна, хло­раміну, фенолу.
Дезинсекція — знищення комах, збудників ін­фекційних хвороб. Буває профілактична і знищу­вальна. Використовують дез. камери і хімічні ре­човини — інсектициди.
Дератизація — знищення гризунів. Буває:
     біологічна — використання кішок, собак — па- цюколовів;
     хімічна — використання приманок з отрутою;
     механічна — використання капканів і пасток.
Практична робота.
Приготування робочого розчину хлорного вапна.
Маточний 10% розчин готують в емальованому відрі з кришкою і залишають на одну добу. Для цього у відро висипають 1 кг сухого вапна і вли­вають трохи холодрої води, мішають до повного розчинення і доводять водою до 10 літрів, ще раз перемішують і накривають кришкою.
Освітлений 10% розчин готують через добу, проціджуючи маточний розчин в темний скляний посуд, накривають кришкою, придатний до вико­ристання 7 діб. Із нього готують робочі розчини —
0,               2% для миття рук, 0,5% для миття посуду, 2% для миття підлоги і знезараження туалету.
Хлорамін готують у момент використання із розрахунку 15% — 1,5 кг на 10 літрів води. Використовують у вигляді 0,1—1% розчинів.
Закріплення уроку методом контрольного опитування:
Що таке інфекційна хвороба?
Які є збудники?
Хто може бути джерелом інфекції?
Що таке циклічність у протіканні?
Які є шляхи передачі?
Що являє собою індекс сприйняття?
Яка класифікація інфекційних хвороб?
Які є шляхи передачі?
           Що таке дезинфекція, дезинсекція і де­ратизація?
        Як приготувати маточний, освітлений і робо­чий розчини?
Домашнє завдання.
Вивчити матеріал уроку. Розрахувати кількість освітленого розчину хлорного вапна і води для приготування 0,2% розчину для миття рук і 0,5% розчину для знезараження посуду. 

Немає коментарів:

Дописати коментар