середа, 3 липня 2013 р.

Умови виникнення пожежі


Умови виникнення пожежі

Мета: ознайомити учнів з умовами виникнен­ня процесу горіння і з принципами запобігання та гасіння невеличких пожеж, особливостями га­сіння електроприладів, навчити захищати органи дихання під час пожежі та здійснення евакуації з приміщення школи. Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, таблиці «Засоби по­жежогасіння», маркери, аркуші паперу, картки з ситуаціями, зразки горючих, важкогорючих і негорючих речовин, обладнання для прове­дення досліду (сірники, склянка, пісок, свічка), покривало.
Хід уроку
Вогонь - добрий слуга, але поганий хазяїн
Українська народна мудрість
I.   Організаційний момент
Привітання: «Вітаю сонце, вітаю землю, вітаю всіх, вітаю себе». Підготовка учнів до роботи.
II.            Актуалізація опорних знань. Мотивація на­вчальної діяльності учнів.
Запитання:
Що таке надзвичайні ситуації?
    Які бувають надзвичайні ситуації.
(Природні, техногенні, соціальні)Назвати приклади небезпек природного, техно­генного, соціального характеру, (повені, буревїі, селі, зсуви, пожежі, шахрайство, замети, зброй­ний напад, дорожньо-транспортна пригода тощо)
  До якої групи небезпек ви віднесли поже­жу? Чому?
На уроці ми доведемо, що пожежа — це або при­родна, або техногенна небезпека.
III.    Повідомлення теми та мети уроку.
IV.    Вивчення нового матеріалу.
1)   Повідомлення учня
За давньогрецькою легендою, могутній титан Прометей часто навідувався на землю, оскільки дуже любив людське товариство, співчував, коли виникали труднощі, допомагав вийти зі скрути. Він викрав у Зевса вогонь і подарував його людям, щоб вони зігрілися, захистили себе від диких тва­рин. Боги жорстоко покарали його, відправивши на землю, де йому завдавав пекельних тортур кро­вожерливий орел. Прометей і не сподівався, що його вистражданий дарунок може стати страшною небезпекою. Люди навчилися використовувати во­гонь для приготування їжі, виготовлення глиня­ного та скляного посуду, виплавляння металів та багато іншого. Проте й досі не навчилися прибор­кувати вогонь.
2)   Слово вчителя.
Щороку в світі відбувається до 5 млн. пожеж.
В Україні щодня виникає до 130 пожеж. Пожежі забирають життя людей, у тому числі й дітей. Особливо страшними за наслідками бувають по­жежі в школах. Евакуація учнів на пожежі може ускладнюватися неадекватно зреагувати на небез­пеку. Зокрема, поширеною реакцією є намагання дитини заховатися, що ускладнює організацію евакуації.
Учні працюють в групах
В групах визначено: учні актори, учні художни­ки, учні журналісти.
Запитання. Назвати причини виникнен­ня пожеж.
Діти записують, а в ході обговорення визна­чають, які з них відносять до пожеж природного характеру, а які техногенного. Зокрема, природ­ного характеру: спека, блискавка, торф’яні, по­льові, степові, лісові пожежі; техногенного: ігри з вогнем, несправність приладів, необережне по­водження з вогнем.
    Назвати умови, за яких може виникну­ти пожежа?
На картках учнів записані слова: сірник, си­гарета, бенгальський вогонь, лупа, несправний електроприлад, гума, бензин, пісок, дерево, скло, солома, тканина, газ, папір, цегла. Визначити: які речі можуть спричинити загоряння, тобто є джерелами запалювання, а які є займистими ма­теріалами.
Самостійна робота. Опрацювання статті підруч­ника «Займисті матеріали».
Для визначення третьої необхідної умови горін­ня учні проводять дослід.
Дослід.
У склянку поставити свічку і запалити, потім накрити кришкою.
        Чому пожежа загасає, коли запалити свічку, а потім накрити її?
              Чому вогонь спалахує, якщо відкрити кришку?
Діти називають ще одну умову виникнення по­жежі: повітря (кисень).
Гра «Трикутник вогню»
Учні стоять у колі. Учитель кидає одному з учнів м’яч і називає один елемент трикутника вогню: «Джерело запалювання». Той, хто спіймав м’яч, називає приклад джерела запалювання і ки­дає м’яч іншому учню. Учитель називає ще один елемент: «Горюча речовина». Дії учнів повторю­ються з наведенням прикладу горючої речовини. Якщо вчитель сказав «кисень», замість відповіді треба стукнути ногою.
V.    Узагальнення та систематизація матеріалу.
Робота в групах. Вправа «Карусель».
Використовуючи матеріал підручника учні пра­цюють в групах, обговорюють ситуації, складають план дій.
              Як загасити невелику пожежу?
              Особливості гасіння електроприладів.
        Як вибратися із задимленого приміщення та викликати пожежну команду?
Від кожної групи відповідають по одному пред­ставнику. Ці учні переходять до іншої трупи і роз­повідають, про що вони дізналися у своїй групі. Відтак переходять до наступної і т.д. Коли вони повертаються до своїх груп, їхні товариші ко­ротко розповідають, що їм розповідали діти з ін­ших груп.
VI.    Підсумок.
Конкурс   малюнків  учнів-художників
«Образ вогню».
Вчитель називає різні ситуації, коли виникла пожежа, а діти намагаються загасити її, імітують гасіння. Виконують актори. Учні журналісти ви­світлюють ситуацію.
Відзначаються кращі учні.
Евакуація з приміщення школи.
Ознайомитися з засобами органів дихання, з планом евакуації школи. Проведення організо­ваної евакуації, вишикуватись у ланцюг і вийти тримаючись за руки.
VII.    Підсумок уроку
VIII.     Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника, скласти план евакуації в будинку.

Немає коментарів:

Дописати коментар