понеділок, 1 липня 2013 р.

Олімпійський урок

Олімпійський урок
Мета: популяризація олімпійського руху се­ред учнів молодшого шкільного віку.
Завдання:
ознайомити з історією Олімпійських ігор;
розвивати фізичні якості учнів;
виховувати спортивний етикет.
Місце проведення: спортивна зала.
Інвентар: м’ячі (баскетбольні, тенісні, фут­больні), обручі, стійки.
І.  Теоретична частина.
Учитель. Хто з вас, діти, не любить спорту? Одні захоплюються волейболом і баскетболом, інші грають у футбол, займаються гімнастикою, боротьбою І легкою атлетикою. Заняття спортом допомагають нам стати сильнішими, витривалі­шими, здоровішими.
А зараз повернемось до історії. Перші відомі нам Олімпійські ігри відбулися у 776 році до на­шої ери. Ігри у Стародавній Греції проводилися один раз на чотири роки на честь бога Зевса. Всі змагання та конкурси проходили в давньогрець­кому поселенні
Олімпія що було розташоване в північно-за­хідній частині півострова Пелопоннес на пів­дні Еллади.
На території Олімпії були розташовані гімназій, палестра, стадіон, гіподром, будинок для гостей, що дозволяло проводити грандіозні спортивні зма­гання. Під час Ігор дотримувалися священного миру. Будь-які військові конфлікти та сутички, де відбувалися Олімпійські ігри, заборонялися.
Учасниками Ігор мали бути вільні греки-чоло- віки та юнаки, що не порушували закон. Перші Олімпійські ігри тривали один день і програма включала один вид змагань. З розквітом і зрос­танням популярності Ігор на території Греції програма змагань поступово розширювалася. На подальших Іграх до програми входили панкраті- он (поєднання боротьби з кулачним боєм),
Пентатлон (п’ятиборство-стрибки у довжину, метання диска, біг, метання списа, боротьба), біг на різні дистанції, змагання на колісницях.
точку. Коли учень зробив п’ять кидків, пара міня­ється місцями.
Дві пари працюють одночасно. Перша пара по­чинає з точки № 1, друга — із точки № 5.
Кожен гравець рахує свої влучні кидки.
Ці змагання тривали 5 днів.
Олімпійські ігри припинилися в 393 році но­вої ери у період правління християнського ім­ператора Феодосія I. Вони лишили яскравий слід у світовій культурі. Тому цілком природно, що у різні часи робилися спроби їх відродити.
І   тільки видатному французькому просвітите­лю і гуманісту ХІХ століття барону П’єру де Кубертену вдалося реалізувати ідею відроджен­ня Олімпійських ігор. І 6 квітня 1896 року від­крились Ігри І Олімпіади.
Зимові Олімпійські ігри вперше офіційно були проведені 1924 року в Франції. Тричі (у 1916, 1940, 1944) Олімпійські ігри не проводилися з причини світових воєн.
У наші дні незалежна Україна теж приймає ак­тивну участь в Олімпійських іграх. На трьох по­передніх літніх іграх — у Атланті 1996., Сіднеї — 2000 р., Афінах — 2004 р. — нашим спортсменам вдалось завоювати 23 комплекти медалей. А на останніх ХХІХ Іграх у Пекіні 2008 р. українські спортсмени завоювали вже 27 нагород.
Першою олімпійською чемпіонкою в історії України стала фігуристка Оксана Баюл, першим чемпіоном Літніх Олімпійських ігор став борець греко-римського стилю В’ячеслав Олейник.
Свої золоті медалі Яна Клочкова виграла на Літніх Олімпійських іграх 2000 та 2004 років у комплексному плаванні на дистанціях 200 та 400 метрів; срібну медаль вона отримала на іграх 2000 року у плаванні вільним стилем на дистанції 800 метрів.
Наталя Добринська завоювала золоту олімпій­ську медаль на Олімпіаді в Пекіні в 2008 році. На попередній Олімпіаді в Афінах в 2004 році посіла восьме місце.
Віктор Геннадійович Рубан — український спортсмен, олімпійський чемпіон зі стрільби з лука на Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року.
Інна Володимирівна Осипенко-Радомська — українська веслувальниця на байдарках, чемпі­онка Олімпійських ігор в Пекіні, також бронзова.
II.    Практична частина
Ведучий. Олімпійські ігри — це важливі спор­тивні фестивалі в сучасному світі. Вони є гран­діозним, яскравим святом світового масштабу, де незважаючи на гостру конкуренцію й запекле спортивне суперництво, панує атмосфера друж­би і солідарності. Сьогодні чарівний світ олім- пізму закликав юних спортсменів 3—А класу.
Легку атлетику недарма називають «коро­левою спорту». Це наймасовіші змагання на Олімпіаді.
І змагання. Біг з перешкодами
Команди стоять у колонах. Перед кожною ко­мандою встановлюють два обручі. За командою «руш», перші учасники біжать до обручів, про­лізають під ними, добігають до стійки і назад повертаються також під обручами. Виграє ко­манда, яка швидше закінчить змагання.
Суддя оголошує результат змагання.
Ведучий. Наступне завдання пов’язане з лег­кою атлетикою — це стрибки. В олімпійську спортивну програму входять: стрибок у довжи­ну, стрибок у висоту, потрійний стрибок, стри­бок з жердиною.
ІІ   змагання. Стрибок у довжину
Перший учасник, кожної команди, стрибає у довжину з місця, від лінії старту, другий — від позначки, де приземлився попередній учасник. Так по черзі стрибають всі учасники кожної ко­манди. Виграє команда, учасники якої в сумі стрибнули більшу довжину.
Суддя оголошує результат змагання.
Ведучий. Наступною олімпійською дисциплі­ною є баскетбол. Це гра гігантів. А якщо ти не гігант? Як бути? Тоді розвивай вміння та сприт­ність передавати та ловити м’яч.
ІІІ   змагання. «М’яч ведучому»
Команди шикуються в колону перед старто­вою лінією. Капітани з баскетбольним м’ячем у руках повертаються кругом і стають за 2 м по­переду своїх команд. За сигналом вони кидають м’яч переднім гравцям своїх команд. Останні,        42
отримавши м’яч, кидають його (від грудей, з-за голови) капітану. Гравець, що виконав вправу, стає в кінець колони. Капітан тим самим спосо­бом передає м’яч наступному гравцеві і так далі. Перемагає команда, яка першою закінчила пере­дачі м’яча.
Суддя оголошує результат змагання.
Ведучий. Якщо я запитаю вас, який вид спор­ту найпопулярніший у всьому світі, ви відпові­сте, що це. Правильно, футбол.
В Україні також дуже люблять футбол. Хлопчики футболісти часто зустрічаються на своїх популярних змаганнях «Шкіряний м’яч». Також є і жіночий футбол. Сучасний футбол на­родився у 1863 році в Англії. Всі ви, звичайно, знаєте найкращого нашого футболіста Андрія Шевченка. А він також починав з таких зма­гань, як наші. Щоб добре грати у футбол, тре­ба багато тренуватись. Найголовніше у футболі, щоб м’яч тебе слухався. А як слухається м’яч наших спортсменів, ми зараз побачимо.
IV      змагання. Футбольна естафета
Команди стоять у колонах. Перед кожною командою на віддалі 5 м стоїть перша стійка. Стійок - 4, віддаль між ними 2 м. У руках пер­шого учасника м’яч. За командою «Увага!» пер­ші гравці кладуть м’яч на підлогу, за коман­дою «Руш!» ведуть м’яч ногою між стійками. Обвівши останню стійку, можна давати пас сво­єму товаришу. Команда, яка швидше закінчить естафету, стає переможцем.
Суддя оголошує результат змагання.
Ведучий. На Олімпійських іграх є види спор­ту, де треба вміти влучно попадати в ціль. Це стрільба з лука, стрільба кульова, стрільба стен­дова, Ми сьогодні не будемо стріляти, але влуча­ти у ціль - будемо.
V    змагання. «Влучно у ціль»
Команди стоять у колонах. У першого грав­ця у руці тенісний м’ячик для метання. Перед кожною командою на віддалі бм лежить вели­кий обруч, а на віддалі 7-8 м - малий обруч. Кожен учасник кидає м’яч один раз. Влучивши у великий обруч, команда отримує одне очко, влучивши у малий обруч - 3 очки. Виграє коман­да, у якої більша сума очок.
Суддя оголошує результат змагання.
III.    Заключна частина.
Ведучий. І ось наші змагання завершились. Всі учасники показали відмінні спортивні якос­ті, волю до перемоги. Підтримували свої коман­ди і вболівальники. А якого результату ви дося- гли, скаже головний суддя змагань.
Суддя підводить підсумки змагань, нагоро­джує переможців.

Немає коментарів:

Дописати коментар