неділя, 30 червня 2013 р.

Баскетбол

Анотація.

У розробці уроку пропонується практична реа­лізація завдань вивчення основних технічних еле­ментів гри у баскетбол методом колового (комп­лексного) тренування, поєднання їх із рухливими та навчальними іграми («Закоти м’яч у ворота», баскетбол).

Баскетбол
Завдання уроку:
1)            вивчення основних технічних елементів гри у баскетбол методом комплексного тренування;
2)   рухлива гра «Закоти м’яч у ворота»;
3)   навчальна гра у баскетбол.
Інвентар: 10 баскетбольних м’ячів, 2 набивних м’ячі (1 кг), 10 фішок, 4 скакалки.
Зміст навчального матеріалу
Дозу­
вання
Організаційно-методичні
вказівки
1
I. Підготовча частина
Шикування, привітання. Оголошення теми уроку, основних завдань. Самопочуття учнів, ви­мірювання пульсу за 15 сек. Правила ТБ з теми «Баскетбол». Ходьба в колону по одному, ходьба на носках, руки на поясі; ходьба на п’ятках руки за головою
11’
3’
Звернути увагу на правильність ра­хування пульсу. Під час ходьби на носках, п’ятках тулуб прямий, голо­ва піднята
2
Біг. Ходьба для відновлення дихання;
         біг в колону по одному через середину залу з високим підніманням колін; назад у повільно­му темпі;
        біг із закидом гомілок назад, руками діставати п’яти ніг;
         біг приставним кроком, до середини правим, далі — лівим;
          біг спиною вперед до середини, далі з при­скоренням;
Ходьба в колону по одному, перешикування в ко­лону по 4
4’
Під час виконання цих вправ слід­кувати за інтервалом руху учнів.
Під час бігу приставним кроком ту­луб прямий, ноги зігнуті.
Під час бігу спиною вперед диви­тись по черзі через ліве, праве плече
3
Загальнорозвиваючі вправи на місці:
1)   В.п. — о.с.
1   — руки вперед долонями до середини
2   — руки вгору долонями до середини
3   — руки в сторони долонями до низу
4   — в.п.
2)   В.п. — стійка, ноги нарізно, права рука вгорі: 1—2 — ривки руками, права — вгорі;
3—4 — ривки руками — ліва — вгорі.
3)   В.п. — стійка, ноги нарізно, руки до плечей: 1—4 — кругові оберти вперед (руками);
5—8 — кругові оберти руками назад.
4)   В.п. — стійка, ноги нарізно, руки внизу:
1—4 — кругові оберти прямими руками вперед; 5—8 — кругові оберти прямими руками назад.
5)   В.п. — стійка, ноги нарізно, руки на пояс:
1—2 — нахили тулуба вліво, одночасно з піднят­тям правої руки вгору;
3—4 — теж саме — вправо.
6)           В.п. — стійка, ноги нарізно, руки в «замок» за голову, лікті розведені в сторону:
1—2 — нахили тулуба вперед;
3—4 — нахили тулуба назад.
7)   В.п. — широка стійка, ноги нарізно:
1           — нахил тулуба до правої ноги, руками торка­тись носка;
2             — нахил тулуба вперед, торкати долонями підлоги;
3   — теж саме до лівої ноги;
4   — В.п.
8)   В.п. — присід, руки на коліна:
1   — стрибок вперед;
2   — назад;
3   — вліво;
4   — вправо.
Вимірювання пульсу.
4’
Під час виконання ЗРВ слідкувати за роботою рук, ніг.
Усі вправи виконувати строго по рахунку.
Під час виконання вправ ноги — на ширині плечей
Під час виконання вправ ноги — на ширині плечей
Нахили робити з максимальною амплітудою
Лікті розведені, спина пряма
Під час виконання вправи ноги не згинати в колінних суглобах
Під час виконання стрибків тулуб тримати прямо, намагатись не па­дати, тримати рівновагу, стрибати на носках


1
II. Основна частина Станція № 1
Ведення м’яча від лицьової лінії до штрафної лінії: зупинка стрибком, поворот кругом - кидок у кошик. Вправу виконують двоє учнів одночасно, двоє інших підбирають м’ячі та виконують теж саме
30’
4’
Техніка ведення м’яча, зупинки стрибком, правильність виконання повороту на одній нозі, техніка вико­нання кидка в кошик однією рукою.
Кожен учень рахує всі заки­нуті м’ячі
2
Станція № 2
1)           15 р. піднімання тулуба, руки за головою, дру­гий учень тримає ноги.
2)             10 р. - згинання та розгинання рук в упо­рі лежачи.
3)   30 р. - стрибки із скакалкою на двох ногах.
4)   передача в парах набивного м’яча.
4’
Вправу виконувати не в максималь­ному темпі.
При виконанні вправи голова під­нята, тулуб прямий.
Намагатись вправу виконати за один раз.
Передача двома руками, однією.
3
Станція № 3
1)          ведення м’яча на місці - правою, лівою рукою, за спиною, між ногами.
2)   обведення з м’ячем баскетбольних стійок.
3)            ведення - 7 м, передача м’яча партнеру, на­зад у захисній стійці, партнер виконує ведення на зустріч і т.д.
4’
Правильна постановка руки при ви­конанні ведення, тулуб прямий, голо­ва піднята.
Намагатись обводити фішки на максимальній швидкості.
М’яч передавати з рук у руки.
4
Станція № 4
П’ять кидків у кошик із п’яти точок, де будуть стояти фішки, партнер подає м’ячі. Після виконан­ня п’яти кидків - міняються місцями.
Дві пари працюють одночасно.
4’
М’яч приймати у стрибку, передачу м’яча виконувати точно на груди. Рахувати кількість попадань.
5
Станція № 5
1)           передача м’яча в парах двома руками, однією рукою від плеча. Дві пари працюють одночасно.
2)   передача м’яча в четвірках по колу.
3)   передача двох м’ячів у четвірках по діагоналі
4’
При виконанні передачі ноги зігну­ті, тулуб прямий, рука в ліктьовому суглобі випрямляється повністю, кис­ті рук загинаються.
Передачу виконувати тільки тоді, коли дивиться партнер.
Слідкувати, щоб не зіткнулося два м’ячі.
6
Рухлива гра «Закоти м’яч у ворота».
Є двоє воріт. Дві команди по 5 чоловік. Котити м’яч руками у ворота. Не відривати від підлоги.
4’
М’яч не має права відриватись із підлоги. Грати в пас, бути активним.
7
Навчальна гра у баскетбол.
Гра виконується у бокові кільця.
6’
Під час гри у баскетбол викорис­товувати вивчені на уроці технічні елементи.

III. Заключна частина
Шикування, біг в повільному темпі з переходом на ходьбу. Вимірювання пульсу. Підведення під­сумків уроку.
Домашнє завдання.
4’
Запитати в учнів про самопочуття, виділити кращих учнів, які технічні елементи виконувались краще.
Станція № 1
Ведення м’яча від лицьової лінії до штрафної лінії. Зупинка стрибком, поворот кругом - кидок у кошик.
Вправу виконують двоє учнів одночасно, двоє інших підбирають м’ячі потім теж викону­ють вправу.
Кожен гравець рахує свої влучні кидки.
Станція № 2
15 разів підняти тулуб, руки за головою, другий учень тримає ноги товариша.
10            разів - згинання та розгинання рук в упо­рі лежачи. Усі четверо учнів вправу виконують одночасно.
30   разів - стрибки на скакалці на двох ногах.
Передача в парах набивного м’яча.
40 ----------------------------------------------------------------------------------

Станція № 3
Ведення м’яча на місці — правою, лівою рукою, за спиною, між ногами.
Обведення з м’ячем баскетбольних стійок.
Ведення м’яча на відстань 7 м, передача партне­ру з рук у руки, пересування назад у захисній стій­ці, партнер виконує ведення назустріч і так далі.
Станція № 4
П’ять кидків у кошик із п’яти точок, парт­нер подає м’ячі. Після кожного кидка змінювати
Станція № 5
Передача м’яча у парах двома руками від гру­дей, однією рукою від плеча.
Передача двох м’ячів у четвірках по колу.
Передача двох м’ячів в четвірках по діагоналі.

Немає коментарів:

Дописати коментар