вівторок, 25 червня 2013 р.

Математичні перегони

Математичні перегони

Ведучий.
Любі друзі!
Ми раді у цьому залі вас всіх привітати, Щиро успіхів вам побажати.
Нехай ніхто не знає втоми,
Ми починаємо «Математичні перегони»! Дві команди будуть участь у змаганні брати, То ж є за кого вболівати.
А щоб нікому не довелося помилитися, Мудрі судді будуть за всім дивитися. (Представлення журі).
І нарешті зустрічайте,
Команди наші привітайте!
(По 4 учасника).
Команда дівчат - «Доньки Архімеда». Команда юнаків - «Хлопці-мудреці».
Наші гравці сміливі,
Математики кмітливі.
Ось вони вже перед вами
І про себе все розкажуть самі.
(Візитки команд).
Щоб нашу гру розпочати,
Завдання прошу вас розіграти. (Жеребкування завдань для команд).
1 ПЕРЕГОН
(Завдання зачитується по черзі для кожної
з команд окремо. Якщо команда не може відпо-вісти на поставлене їй запитання, то коман¬да суперників має право заробити додатковий бал, давши правильну відповідь. Якщо ж і друга команда не відповідає, то право відповіді одер¬жують глядачі. Після закінчення всієї гри серед глядачів також визначаються переможці.
За кожну одну правильну відповідь - 1 бал). Завдання для I команди.
1. Сума кутів трикутника. (180°)
2. Рівність із змінною. (Рівняння)
3. Відношення протилежного катета до гіпоте¬нузи. (Синус)
4. Перпендикуляр, опущений із вершини трикутника на протилежну сторону або її про-довження. (Висота)
5. Правильний трикутник. (Рівносторонній)
6. Числа, які відрізняються знаком.
(Протилежні)
7. Паралелограм, у якого всі сторони рівні.
(Ромб)
8. Два в кубі. (8)
9. Розгорнутий кут. (180°)
10. Відстань від центра кола до його довільної точки. (Радіус)
11. Креслярський інструмент для побудови кола. (Циркуль)
12. Результат дії ділення. (Частка)
13. Прямі, які перетинаються під прямим кутом. (Перпендикулярні)
(Абсциса) (Сума)
(2^}
(Інтегрування)
17. Знаходження первісної.
18. Осьовий переріз конуса.
(Рівнобедрений трикутник)
19. Сума довжин сторін многокутника.
(Периметр)
20. Математик, іменем якого названо одну з формул для обчислення площі трикутника.
(Герон)
21. Первісна для функції у = зіпх. (у = -совх)
22. Формула площі круга. (Б = %Я2)
23. Що означає грецьке слово «тригонометрія»?
(Вимірювання трикутників)
24. Висота бічної грані правильної піраміди.
(Апофема)
25. За що у XV ст. іспанський інквізитор Торк- вемада дав розпорядження спалити Паоло Вальмеса?
(За те, що мав необережність у присутності інквізитора сказати про знайдений спосіб розв’язання біквадратного рівняння)
26. Графік оберненої пропорційності. (Гіпербола)
27. Твердження, яке не потребує доведення.
(Аксіома)

28. Видатна російська жінка-математик, якій не судилося працювати у рідній країні, бо царський міністр сказав, що вона і навіть її доньки встигнуть тричі зістаритися, ніж у Росії будуть допускати жінок до університе¬ту. (Софія Василівна Ковалевська)
29. Розділ геометрії, який вивчає фігури у про-сторі. (Стереометрія)
30. Назвати одним словом: призма, піраміда, куб, паралелепіпед... (Многогранники)
Завдання для II команди.
1. Промінь, який проходить між сторонами кута і ділить його пополам. (Бісектриса)
2. Рівність двох часток. (Пропорція)
3. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи.
(Косинус)
4. Градусна міра повного кута. (360°)
5. Правильний чотирикутник. (Квадрат)
6. Числа, за допомогою яких ми рахуємо.
(Натуральні)
7. Паралелограм, у якого всі кути рівні.
(Прямокутник)
8. Три у квадраті. (9)
9. Величина прямого кута. (90°)
10. Відрізок, який сполучає дві довільні точки кола. (Хорда)
11. Креслярський інструмент для побудови і ви-мірювання кутів. (Транспортир)
12. Результат дії множення. (Добуток)
13. Осьовий переріз циліндра. (Прямокутник)
14. Прямі, які не перетинаються.
(Паралельні або мимобіжні)
15. Результат дії віднімання. (Різниця)
16. Координата У. (Ордината)
17. Похідна функції у = созх. (у = -віпх).
4
X
18. Первісна функції у = х4 .
4
19. Знаходження похідної. (Диференціювання)
20. Відрізок, який сполучає вершину конуса з точкою кола основа. (Твірна)
21. Кількість квадратних одиниць многокутни¬ка. (Площа)
22. Хто першим встановив, що число % = 3,14...?
(Архімед)
23. Формула довжини кола. (С = 2%И)
24. Що означає грецьке слово «трапеція»?
(Трапеза - столик)
25. Графік квадратичної функції. (Парабола)
26. Хто з математиків і за що, згідно з давньою легендою, приніс в жертву богам сто биків?
(Піфагор, доведення теореми)
27. Твердження, яке потребує доведення.
(Теорема)
28. Розділ геометрії, який вивчає фігури на пло-щині. (Планіметрія)
29. Індійський цар Шерам погукав до себе свого підданого Сету, щоб нагородити його за ці¬каву вигадку. Та виявилося, що всемогутній цар не зміг виконати «скромне» бажання хитрого Сету. Яке і чому?
(Сету попросив на першу клітинку шахової дошки покласти одну пшеничну зернину, на другу - дві, на третю - чотири і т.д. (264 = 18 446 744 073 709 551 615) Таку кількість зерна пшениці можна зібрати лише з врожаю планети, поверхня якої приблизно в 2000 разів більша від всієї поверхні Землі)
30. Трикутна піраміда. (Тетраедр) Ведучий. На цьому І перегін закінчено з ра¬хунком - . Привітаємо переможця.
А зараз невеличка перерва. Запрошуємо одно¬го учасника. (Учень із залу). Уявіть собі, що ми в аеропорту!
1. Перед вами пілот літака, який летить із Гава¬ни до Києва із посадкою в Стамбулі. Скільки
(Скільки й гравцю)
2. Летимо над Бермудським трикутником. Коли ми дивимося на цифру 2, а кажемо 10?
(Дивлячись на годинник)
3. Летимо далі! Граємо в гру «Не зіб’юся з до-роги». Треба лічити до 40, але замість чисел, які діляться на 4, треба говорити: «Не зіб’юся
з дороги!»
4. І щоб вдало приземлитися, треба розв’язати задачу метеорологів і уточнити графік посад¬ки літака: «Якщо о 12 годині дня йде дощ, то чи можна сподіватися, що через 36 годин буде сонячна погода?»
(Приз учаснику).
Продовжуємо нашу гру.

II ПЕРЕГОН
Ведучий. Кожен з учасників двох команд за¬дає одне цікаве, заздалегідь підготовлене інди-відуальне завдання відповідному гравцю з ко-манди суперників.
А зараз ПЕРЕРВА. Запрошуються два «ри-балки» (від глядачів). Які ловлять рибу за до-помогою магнітних вудок. Та риби непрості. На звороті кожної написане певне завдання: сфор-мулювати теорему Піфагора, 8x9 = ?, сказати формулу обчислення об’єму циліндра тощо. Приз одержують тільки виконавши завдання.
(Слово журі. Оголошення попереднього результату).
III ПЕРЕГОН
Ведучий. Команди по черзі витягують завдан-ня, через 30 секунд дають відповідь. Кому ви¬паде щасливий номер 7, це означає, що команді нараховується 1 бал без виконання завдання.
1. З одного гнізда вилетіли три ластівки. Коли вони будуть в одній площині?
(Завжди, тому що...)
2. Один чоловік купив трьох кіз і заплатив три гривні. По чому кожна коза пішла?
(По землі)
3. Поділити число 188, щоб дістати 1. (188)
4. Скільки коштує килим, якщо його вартість - найбільше число першої сотні, яке ділиться на 2; 3; 5. (90)
6. У якому місяці діти найменше плачуть?
(У лютому)
7. Один щасливий бал.
8. Вінні-Пуху подарували на день народження діжечку меду вагою 6 кг. Коли він з’їв поло-вину, то залишилася вага 4 кг. Скільки меду було в діжечці? (4 кг) Ведучий. ПЕРЕРВА. До вашої уваги задача!
1. Що буде, якщо скласти «бом-бом» і «бом-бом»?
Правильно! Буде 4 рази «бом».
2. А якщо додати «дзінь» і «дзінь»?
Так: два рази «дзінь».
3. А якщо скласти «бом-бом» і «дзінь-дзінь», що вийде? А от і не вгадали! Дзвоник буде! (Слово журі. Оголошення попереднього результату).
IV ПЕРЕГОН
Перед вами портрети видатних математиків, але вони повернуті іншою стороною. До того ж під кожним із них лежить завдання. Кожний гравець по черзі від кожної команди навмання вибирає одне з них і повинен:
а) назвати ім’я математика (1 бал);
б) за 20 секунд виконати завдання (1 бал). Якщо гравець не дає правильну відповідь,
а команда відповідає правильно, то їй зарахо-вується 0,5 бала. Або ж знову право відповіді одержують глядачі.
1. а) Евклід.
б) Що буде більше: 0,9 чи 0,10? (0,9 > 0,10)
2. а) Фалес.
б) Горіли 8 свічок, 3 загасили, скільки зали-шилося? (Три, бо інші 5 згоріли)
3. а) Піфагор.
б) У Махмуда було 10 овець. Всі, крім 9, здохли. Скільки залишилося? (9)
4. а) Архімед.
б) На двох руках 10 пальців. Скільки паль¬ців на 12 руках? (60)
5. а) Рене Декарт.
б) Чи є 8 березня в Африці? (Так)
6. а) Ісаак Ньютон.
б) У Василька в кишені дві монети на суму
7 коп. Одна з них не 5 коп. Які це монети? (Тоді друга - 5 коп., а перша - 2 коп.)
7. а) Софія Василівна Ковалевська.
б) До річки підійшли двоє. Кожен із них одним і тим же човном переправився на другий берег. Як їм це вдалося, якщо в човен можна було сідати тільки по одному?
(Вони підійшли до річки з різних берегів) (Слово журі. Оголошення результату змаган¬ня команд, визначення переможців серед гляда¬чів, вручення нагород).

Немає коментарів:

Дописати коментар