пʼятниця, 28 червня 2013 р.

Урок фізичної культури з елементами футболу

Урок фізичної культури з елементами футболу
МЕТА:
Навчальна. Перевірити уміння передавати м’яч вивченими способами.
Удосконалювати техніку гри воротаря. Відпрацьовувати техніку удару по воротах. Розвивальна. Сприяти розвитку координації рухів, техніки гри воротаря, ударів по воротах. Виховна: Виховувати любов до здорового
I. Підготовча частина уроку (14 хв).
способу життя та звичку до систематичних занять фізичними вправами.
ЗАВДАННЯ:
1. Розвиток координації рухів, силових якостей, уваги засобами спортивних ігор.
2. Сприяти створенню командної діяльності.
3. Удосконалювати передачі м’яча, техніку гри воротаря та удари по воротах.


Зміст і структура уроку Дозування Організаційно-методичне забезпечення уроку
Шикування, рапорт чергового, привітання, завдання уроку.
Правила техніки безпеки та поведінки на уроках спортивних ігор 2 хв. Перевірка спортивної форми, повідомлення завдань уроку.
Ознайомити з правилами техніки безпеки на уроках спортивних ігор
Вимірювання ЧСС за 10 с 30 с
Різновиди ходьби з різним положенням рук:
звичайна
на носках (руки на поясі)
на п’ятках (руки за головою)
на зовнішній частині стопи (руки на поясі)
на внутрішній частині стопи (руки на поясі) 1 хв У колону по одному дистанція 2-3 кроки. Стежити за правильною поставою
Спеціальні бігові вправи футболіста:
біг із високим підніманням стегон
біг із закиданням гомілки
біг схресним кроком
прискорення:
а) після п’яти підстрибувань ноги під себе
б) по четвертому свистку після бігу на місці 2 хв В одну шеренгу. Вправи виконуються впоперек спортивного майданчика. Дистанція між учнями 2-3 кроки
Робота в двох підгрупах:
Перша підгрупа. Ведення футбольного м’яча по прямій під час повільного бігу:
внутрішньою стороною стопи
зовнішньою стороною стопи
підошвою
різними способами
Друга підгрупа. Вправи на розтягування м’язів ніг 3 хв 3 хв Через середину в колону по одному. Ведення м’яча по прямій вздовж спортивного майданчика.
М’яч далеко від себе не відпускати. Ведення новим способом розпочинається за командою учителя
Контроль за дисципліною. Призначити старшого. Стежити за правильністю виконання вправ
Психомоторні вправи:
біг по кільцях
біг боком
стрибки на одній нозі
біг по діагоналі 2 хв Фронтальний метод. Вправа для відпрацювання стрибучості та рівноваги. Розвиває навички руху зі сторони в сторону в обмеженому просторі.
На координацію рухів
Контроль за рухом ніг та рівновагою
Ходьба на відновлення дихання 1 хв
II. Основна частина уроку (2 хв)

Передача м’яча вивченими способами
в парах після багаторазового торкання вну-трішньою стороною стопи
передача з відкриттям у вільну зону
відпрацювання короткого і довгого пасу
М’яч у ногах гравця. Передача партнеру віддається після 5—8 торкань внутрішньою стороною стопи. Дистанція 5 м
Дві сусідні пари утворюють четвірку. Відстань між парами 3-4 м. У кожної пари по м’ячу. Обмінявшись передачею з гравцем своєї пари, учень переміщається праворуч, ліворуч в сусідній сектор і приймає передачу від гравця сусідньої пари
Вправа виконується в четвірці, яка розміщається впоперек спортивного майданчика по прямій. Відпрацювання короткого і довгого пасу, ви-бору правильної позиції
Техніка гри воротаря
ловлення м’яча перед грудьми
ловлення м’яча в падінні 3 хв 3 хв Груповий метод організації. Воротар рухається навкруги відміток, перестрибує через бар’єрі приймає стійку, щоб прийняти м’яч
Те саме що і в попередній вправі, тільки учень, зловивши перший м’яч, відразу готується до ловлення другого. Наголосити на правильній техніці падіння
Удари по воротах 5 хв Удар виконується із середньою силою - на точність. Гравець, який виконав удар, підбирає свій м’яч і ставить його під удар наступному гравцю. На ворота стають підготовлені гравці
Двостороння гра в футбол 8 хв Шикування в шеренгу по одному, розрахунок на 1-4. Клас ділиться на чотири команди. Дві команди, що не грають, вирішують тестові завдання з теоретичними питаннями. Через 4 хв команди міняються місцями

III. Заключна частина (4 хе)
Шикування в одну шеренгу
Ходьба з виконанням вправ на відновлення дихання
Підведення підсумків уроку (аналіз виконання вправ, методичні рекомендації щодо виправлення помилок)
Домашнє завдання 30 с 30 с
2 хв 30 с На швидкість
У колону по одному. Темп середній 1-2- руки через сторони вгору- вдих; 3-4- руки вниз -видих Відзначити кращих. Вказати учням на основні помилки.
Комплексна вправа: прийняти упор присівши - упор лежачи - упор присівши- встрибування з повного присіду: хлопці- 15 разів, дівчата - 8 разів
Організований вихід із майданчика 30 с

Немає коментарів:

Дописати коментар