неділя, 30 червня 2013 р.

Інноваційні технології навчання на уроках фізичної культури

Інноваційні технології навчання на уроках фізичної культури





Формування культури здоров’я у дітей - за­гальна проблема сучасної психолого - педагогіч­ної науки. Здоров’я людини - головне багатство нації. Урок фізичної культури один з аспектів формування фізично здорової особистості. Не кожна дитина може відвідувати спортивні сек­ції та гуртки. Нажаль є ще таки сім’ї де з не­довірою відносяться до занять фізкультурою та спортом, не бачать користі в актиній руховій діяльності.


Уроки фізичної культури в школі дають змогу учню розвивати свої природні здібності та вольо­ві якості.
В сучасному суспільстві формування культури здоров’я можливо в умовах інтенсивного викорис­тання інноваційних педагогічних технологій на­вчання, підвищення рівня фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я.
Виховання у дітей зацікавленість до різних ви­дів рухової діяльності та формування фізичних здібностей не може бути ефективним без позитив­ного емоційного настрою.
Учні початкових класів краще засвоювали но­вий матеріал через гру, тому завжди намагаєшся щоб на уроках було щось цікаве.
Цей «Урок без слів» дуже сподобався учням третіх класів.
План — конспект нестандартного уроку «Урок без слів»
Мета: Розвивати силові якості під час вико­нання загально розвивальних вправ, ознайомити учнів зі спортивними жестами які замінюють на уроці, тренуванні, змаганнях, за необхідністю, слова, вирази, числа. Поглиблене вивчення тех­ніки бігу на короткі дистанції під час виконання контрольної вправи з бігу на 30 метрів, виховува­ти уважність під час гри «Дожини першого».
І.  Вступна частина:
1.    Шикування. Привітання вчителем класу, до­повідь теми уроку.
2.    Стройові вправи. Перешикування з 1 шерен­ги методом «9; 6; 3 на місці».
3.    Роз’яснення вчителем спортивних жестів і їх використання на уроках, змаганнях, тренуваннях. Спортивні жести на уроках використовуються під час великого об’єднання учнів, чи під час прове­дення уроків на великій площі (стадіони), коли вчителя погано чути.
а)   «увага» - піднята в гору пряма рука, всі пальці разом.
б)        «тайм-аут 1 хвилина» - вчитель піднімає
0   палець в гору і накриває його
долон’ю зверху.
в)    «заборона будь-яких дій» - руки схрещені над головою.
г)  «цифра 10» - руки в гору, пальці в кулак.
д)   «останні цифри» - вчитель піднімає руку в гору і показує відповідну кількість
пальців до числа 10. Числа вище 10 означа- ються 2 руками (ліва рука - пальці в кулак, пра­ва - відповідна кількість до 15). Числа вище 15 означаються так: права рука, пальці в кулак, під­німається вгору і знову опускається, а далі 2 рука­ми разом показується любе число.
Після пояснення вчителем використання спор­тивних жестів, останні частини уроку виконують­ся з їх використанням (окрім контролювання бігу на 30 метрів).
4.    Загально розвивальні вправи з гімнастични­ми палицями:
а)  вправи на розвиток м’язів шиї, плеча (пово­роти, піднімання рук).
б)  вправи на розвиток м’язів спини та пресу (нахили, вправи сидячи на підлозі).
в)  вправи на розвиток м’язів стегна (вправи в випаді вперед, присади)
г)  вправи на розвиток м’язів гомілки та стопи (стрибки 3 х 20 разів на двох ногах)
I.      Основна частина:
1.     Контролювання бігу на відстань 30 метрів. Правила техніки безпеки перед виконанням контрольної вправи.
2.      Гра з використанням спортивних жестів «Дожени першого». В цій грі всі слова та числа замінюються на спортивні жести вивчені у І - час­тині уроку. Учні стають в 2 шеренги. Отримують жестами завдання з бігу і уважно виконують другі команди вчителя без слів: увага, біжи 20 шагів, стій, і т.д. Після всього повторити гри 2-3 разі. Вчитель за бажанням учнів обирає ведучого і гра продовжується самостійно.
II.      Заключна частина:
1.   Шикування.
2.   Вправи на корекцію дихання стоячи ноги на­різно на відстань 1 стопи одна від другої, руки вниз, піднімати по черзі під 45°, руку вниз - ви­дох. (кількість вправ вчитель показує цифрови­ми жестами, а також кінець вправ).
3.        Підсумок уроку. Учні повторюють вивчені спортивні жести по команді вчителя.
Домашнє завдання (біг 3 х 30 метрів) вчи­тель цифри показує жестами.

Немає коментарів:

Дописати коментар