неділя, 23 червня 2013 р.

ІНЖЕНЕР-КОНСТРНКТОР

ІНЖЕНЕР-КОНСТРНКТОР
Загальна характеристика професії
Інженер-конструктор розробляє ескізні, технічні та робочі проекти особливо складних, складних і середньої складності виробів, використовуючи засоби автоматизації проектування; забезпечує при цьому відповідність конструкцій, що розробляються, технічним завданням, стандартам, нормам охорони праці, вимогам найбільш економічної технології виробництва, а також використання в них стандартизованих і уніфікованих деталей.
Необхідні знання та навички
Спеціаліст повинен знати теорію машин і механізмів, опір матеріалів, економіку й організацію виробництва, фізику, механіку, креслення.
Вимоги до професійної підготовки
Інженери-конструктори не лише вирішують технічні завдання, а також з’єднують окремі елементи конструкції в єдине ціле, що зафіксувати це в проектній і робочій документації, перевірити створений проект на патентну чистоту. Також вони проводять патентні дослідження і визначають показни¬ки технічного рівня проектованих виробів. Складають кінематичні схеми, загальні компоновки і теоретичні ув’язки окремих елементів конструкцій на підставі принципових схем і ескізних проектів, перевіряють робочі проекти і здійснюють контроль креслень за спеціальністю або профілем роботи, знімають ескізи складних деталей із натури. Окрім того, інженер-конструктор проводить технічні розрахунки за проектами, аналізує ефективність проектованих конструкцій, а також розраховує ризики при розробці нових виробів, складає інструкції з експлуатації конструкцій, записки пояснень до них, карти технічного рівня, паспорти (в тому числі патентні і ліцензійні), програми випробувань, технічні умови. Погоджує проекти, що розробляються, з іншими підрозділами підприємства, представниками замовників і органів нагляду, економічно обґрунтовує конструкції, що розробляються. Бере участь у монтажі, налагодженні, випробуваннях і здачі в експлуатацію дослідних зразків виробів; дає відгуки і висновки на проекти стандартів, раціоналізаторські пропозиції і винаходи.

Немає коментарів:

Дописати коментар