вівторок, 25 червня 2013 р.

Ранок цікавої математики

Ранок цікавої математики
Мета. Поглиблювати знання учнів у галузі фізико-математичних дисциплін; спонукати учнів до мислення, аналізу, узагальнення; розвивати логічне мислення, пам’ять, прагнення до самовизначення, досягнення поставленої мети; виховувати любов до точних наук, вміння працювати самостійно і в команді.
Обладнання. На стіні вислови видатних людей про математику, конкурсні завдання, моделі геометричних тіл і фігур.
Вчитель. Добрий день, дорогі наші друзі! Як думаєте, чому ми з вами сьогодні зустрілися?
А зібралися ми для того, щоб всім разом побачити, що ж ви навчилися за роки навчання в школі на уроках математики, чи вмієте виконувати різні математичні дії, чи вмієте мислити, знаходити правильний розв’язок, чи спритні і кмітливі ви...
У цьому нам допоможе «Ранок цікавої матема-тики». Цей ранок буде проходити у вигляді кіль-кох конкурсів, позмагавшися у яких, ви побачите, хто добре знає математику, її закони і правила.
КОНКНРСИ
«Ланцюг»
Як з’єднати ланцюг, розрізавши найменше кілець.
«Трикутники»
Порахувати, скільки всього трикутників на малюнку.
«Шифрувальник»
Розмістити літери по порядку відповідно до цифри (1, 2, 3, 9).
У К И А Р В Ч К А
2 8 6 9 1 5 7 3 4

«Малюнок»
Намалювати картинку, не відриваючи крейди від дошки, під диктовку вчителя.
1) Вгору - 2, вправо - 2, вниз - 2, вправо - 2, вниз - 1, вліво - 2, вниз - 1, вправо - 1, вниз - 1, вправо - 1, вниз - 1, вліво - 2, вгору - 1, вліво - 1, вниз - 2, вліво - 2, вгору - 1, вправо - 1, вгору -
3, влі-во - 2, вгору
- 1, вправо - 2.
2) Вгору - 3, вліво - 1, вниз - 1, вправо - 4, вгору - 1, вліво - 1, вниз - 7, вправо - 1, вго¬ру - 2, вправо - 2, вниз - 2, вправо - 1, вгору -
5, вправо - 1, вниз - 1, вліво - 7.


«РЕБУСИ»
Розшифруй зашифровані в математичних ребусах слова:
7я, 40а, Змати, сЗбати, пі2л, віЗна. «Сірники»
- Скласти 2 рівних квадрати із 7 сірників (рис. 1).
- Скласти 2 рівних трикутники із 5 сірників (рис. 2).
- Скласти 3 рівних трикутники із 7 сірників (рис. 3).
- Як з 13 сірників утворити 3?
- Як з 5 сірників утворити 3?
- Рак повзе вгору. Перекласти 3 сірники так, щоб рак почав повзти вниз.
Виправити помилки»
(завдання із сірниками) Перекладіть один і , і \ / \ /
сірник, щоб вийшла \ / \/ - У
правильна рівність.
Фокнси
«Феноменальна пам'ять»
Фокусник оголошує присутнім, що має особли¬ві математичні здібності, володіє феноменальною пам’яттю. Після цього показує дві таблиці із зо-браженням зовсім різних чисел. Ось вони:
Потім просить кого- небудь з гостей записа¬ти по одному числу з кожної таблиці, але ні йому, ні кому-небудь іншому їх не показу¬вати. Тоді додати в пам’яті цифри одного числа, а потім іншого, але не називати суму вголос. Після чого просить взяти зі столу будь-яку із приготова¬них книг. Глядач повинен відкрити книгу на тій сторінці, яка відповідає першій сумі і від-рахувати зверху донизу стільки рядків тексту, скільки складає друга сума. Після цього фокус¬ник, навіть не заглядаючи в книгу, читає цей рядок книги вголос! Адже в нього феноменаль¬на пам’ять і він знає кожний рядок із книги!
Секрет фокуса. Завчасно підготуйте таблиці з числами, книги - з кількістю сторінок не менше 25-30, чистий папір і олівець. Справа в тому, що сума будь-якого числа однієї таблиці рівна 18, а другої - 20. Таким чином ви самі наказує¬те, яку сторінку відкрити в книзі, а 20-й рядок на ній ви повинні вивчити напам’ять. Можна проводити з декількома таблицями і книгами. «Вгадування суми закритих чисел»
На сцену виносять матрицю 5x5, п’ять монет і двадцять паперових фішок. Фокусник просить кого-небудь із глядачів вибрати будь-яке з чи¬сел, вписаних у клітинки квадрата. Кладе на це число монету і закриває фішками всі числа, які стоять в одному рядку і одному стовпці з вибраним. Просить цю ж людину вибрати будь- яке число, яке ще не закрито. Кладе на вибране число іншу монету, а числа, що стоять із ним в одному рядку і стовпці, знову закриває фіш¬ками. Повторивши цю процедуру кілька разів, бачимо, що відкритим залишилось лише одне число. Кладе на це число останню монету і ого¬лошує, що знає суму всіх закритих монетами чисел - вона дорівнює 57.
Секрет фокуса. Це звичайна таблиця додаван¬ня, правда, побудована певним чином. Будуєть¬ся таблиця з допомогою двох наборів чисел: 12, 1, 4, 18, 0 і 7, 0, 4, 9, 2. Сума всіх цих чисел дорівнює 57. Всі інші числа стоять на перетині ліній, що ведуться від певного числа в рядку і стовпці (як в таблиці множення Піфагора).
«Кубик-невидимка»
Фокусник від-
криває звичай-
ний конверт і
дістає з нього...
об’ємний кубик,
потім ще, і ще.
Секрет фокуса.
Кубик виготов-
ляється із тон-
кого картону. Заготовки вирізуються і склею-
ються так, як показано на малюнку. Всередині
потрібна тоненька резинка. Щоб кубик не роз-
крився зарання, притримати його руками.
«Відгадування різниці»
Фокусник просить написати будь-яке три-
цифрове число з неоднаковими крайніми циф-
рами (наприклад, 621) і скласти нове число з
тих самих цифр, але розміщених у зворотному
порядку (для взятого прикладу - 126). Далі
глядач обчислює їх різницю і називає останню
цифру різниці (5). Після цього фокусник нази-
ває одержане число.
Секрет фокуса. Середньою цифрою різни-
ці завжди буде 9, а крайні цифри доповнюють
одна одну до 9 (тобто в сумі дають 9).
Підсумки конкурсів.

Немає коментарів:

Дописати коментар